Temel Bilimler Çıkmış Sorular

NiSAN 1997 TUS SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi foramen ishiadicum majorden geçmez? 
a) Arteria gluteus superior 
b) Arteria gluteus inferior 
c) Musculus cutaneus femoralis posterior 
d) Musculus obturatorius inferior 
e) Musculus priformis 
 
2. Aşağıdaki sinirlerin hangisi musculus deltoideus ve musculus teres minorü innerve eder? 
a) Nervus accesorius 
b) Nervus axillaris 
c) Nervus medianus 
d) Nervus radialis 
e) Nervus musculocutaneus
 
3. Hipoglossal sinirin supranükleer lezyonunda ne olur? 
a) ipsilateral hipoglossal sinir plejisi 
b) Kontrlateral hemipleji 
c) . 
d) . 
e) .
 
4. Kola iç rotasyon yaptırmayan kas hangisidir? 
a) Musculus teres minor 
b) . 
c) . 
d) . 
e) .
 
5. Drop hand (düşük el ) hangi sinir lezyonunda görülür? 
a) Nervus radialis 
b) Nervus medianus 
c) Nervus ulnaris 
d) . 
e) .
 
6. Hangisi vokal kordu açar? 
a) Posterior cricoarytenoid 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
7. Conjaint tendonu hangileri oluşturur? 
a) Transversum fasia ve obligius interna 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
8. Ağrı ve sıcaklık duyuları aşağıdaki yollardan hangisiyle taşınır? 
a) Tractus spinotectalis 
b) Tractus spina serebellaris posterior
c) Fasciculus gracilis 
d) Tractus spino talamicus anterior 
e) Tractus spino talamicus lateralis
 
9. Aşağıdaki venlerden hangisi sağ atriuma açılır? 
a) Vena cardiaca magna 
b) Vena cardiaca parva 
c) Vena cardiaca media 
d) Vv. cardiaca 
e) Vena oblicua atvii sinistree 
 
10. Trunkus caeliacus’un yukarıdaki şemada gösterilen X ile belirtilen arter aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Arteria gastrica sinistra 
b) Arteria hepatica 
c) Arteria gastroduodenalis 
d) Arteria gastroepoplica dextra 
e) Arteria gastrica breves 
 
11. Doğrudan ATP kullanan olay aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Calsiumun sarkoplazmik retikuluma girmesi 
b) Glukozun hücre içine girmesi 
c) . 
d) . 
e) . 
 
12. Kortizolün etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bağırsaktan Ca++ umun emilimi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
13. Çizgili kas kasılmasında etkili olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Calmudilin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
14. Soluk 400dk, soluk sayısı 12dk ölü boşluk hacmi 120 ml/dk ventilasyon hacmi kaç dakikadır? 
a) 3.36 
b) 4.2 
c) 6.60 
d) . 
e) . 
 
15. EEG de β dalga hakimiyeti aşağıdakilerden hangisindedir? 
a) REM uykusu 
b) Ruhsal depresyon 
c) Süt çocukluğu 
d) Koma 
e) Uyanıklık
Açıklama: β dalgası uyanıklık 
Delta dalgası: derin uykuda 
α dalgası: istirahatte ve hafif uykuda 
teta dalgası: orta derinlikteki uykuda 
 
16. Arteryel kan basıncında akut değişikliklere kalbin refleks cevabı hangi mekanizma üzerinden olur? 
a) Sinus caroticum ve arcus aortadaki baroreseptörler üzerinden 
b) Atriumdaki volüm reseptörleri 
c) . 
d) . 
e) . 
 
17. Hücre içinde kendi DNA’sıyla bölünebilen organel hangisidir? 
a) Mitokondiri 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
18. Proteinlerin glikolizasyonu hangi organelde olur? 
a) Golgi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
19. Kalp kası hücresi ile sinir arasındaki bağlantı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Zonula adherens 
b) Zonula okludens 
c) Neksus 
d) . 
e) . 
 
20. Umblikal arter doğumdan sonra hangisine döüşür? 
a) Ligamentum teres 
b) Umblikal ligament 
c) . 
d) . 
e) . 
 
21. isositrat dehidrogenaz gelen elektronları nereye aktarır? 
a) NADH oksidaz 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
22. Metil malonik asidüri aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde görülür? (2004-E) 
a) B12 vitamini eksikliğinde 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
23. Kollajen sentezinde gerekli olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) C vitamini 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
24. Hangisinin yıkımı ile ATP sentezlenebilir? 
a) Kreatinfosfat 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
25. Hangi vitamin kolesterol sentezinde bulunur? 
a) B6 
b) Biotin 
c) . 
d) . 
e) . 
 
26. 7 dehidrokolekalsiferol nerede kolekalsiferole dönüşür? 
a) Deri 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
27. Açlıkta elektroforezde gözükmeyen hangisidir? 
a) Şilomikron 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
28. Keton cisimleri aşağıdaki hangi durumda olmaz? 
a) Obezite? 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
29. ATP/ADP artmış, NADH/NAD artmış ise oksidasyon-redüksiyon olayında hangisi beklenmez? 
a) Elektronların O2 ye akışı hızlanır
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
30. Kolesterolden sentez edilmeyen hangisidir? 
a) Aseton 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
31. Lökosit makrofajdan lipoksijenaz yolu ile sentezlenen hangisidir? 
a) Lökotrienler 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
32. Nitrit, nitrozamin hangi yolla etki eder? 
a) Baz deaminasyonu 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
33. Çocukta esansiyel olan aminoasit hangisidir? 
a) Histidin 
b) Arjinin 
c) . 
d) . 
e) . 
 
34. Fenilketonüride idrarda artmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Fenil isotiyosiyanat 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
35. Prostaglandinler neden türerler? 
a) Araşidonik asitten 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
36. Birim gram başına en çok enerji veren hangisidir? 
a) Yağ 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
37. Bir türden izole edilen DNA da A=T, G=C kuralı bozuksa hangisi doğrudur? 
a) Tek zincirli DNA 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
38. Hangisi fosfodiesteraz üzerinden etki eder? 
a) insülin 
b) Östrojen 
c) Progesteron 
d) TSH 
e) . 
 
39. Hücre nükleusuna etki etmeyen aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Glukagon
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
40. 
 
41. immun yetmezliği olana hangi aşı yapılmaz? 
a) Pnömokok 
b) Kızamık 
c) Kızamıkçık 
d) Kabakulak 
e) Oral polio 
 
42. Hangisi virüste bulunmaz? 
a) DS RNA 
b) SS DNA 
c) Sirkülen DNA 
d) Segmentli DNA?
e) Hiçbiri 
 
43. Pneumosistidis carininin en sık görüldüğü hastalık aşağıdakilerden hangisidir? 
a) AiDS 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
44. Roseola infantum etkeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) HHV6 (human herpes virus 6) 
b) Parvo virus B-19 
c) CMV 
d) RSV 
e) Parainfluenza Tip 3 
 
45. Bol basil bulunan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Lepramatöz lepra 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
46. Human papilloma virüsün (HPV) yapmadığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Condulama lata 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
47. Hangi veneral hastalıkta tanı amacıyla karanlık alan mikroskopisi kullanılır? 
a) T.pallidum 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
48. Erişkinde en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Streptokkokkus pneumonia 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
49. Kapsül antijenine göre sınıflanan hangileridir? 
a) Klebsiella - H. influenza 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
50. Akut osteomyelitin en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Staphylococcus aureus 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
51-E.granulosum ve trichuris trichura tedavisinde kullanılan ilaç nedir? 
a) Mebendazol 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
52. Makrokonidiumları olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Epidermofiton flaccosum 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
53. Vücutta hem kist hem larva formuyla enfeksiyon yapabilen nematod hangisidir? 
a) Trischinella spiralis 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
54. Hangisi prekanseröz değildir? 
a) Rhino virüs 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
55. B lenfositlerine affinitesi olan virüs aşağıdakilerden hangisidir? 
a) EBV 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
56. Çini mürekkebiyle boyanan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) C.neoformans
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
57. c-AMP üzerinden etki edenler aşağıdakilerden hangisidir? 
a) E.Coli - V.Cholera 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
58. Exotoksinleriyle etki eden mikroorganizmalar aşağıdakilerden hangileridir? 
a) Difteri - Kızıl 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
59. Hangisi sivrisineklerle bulaşır? 
a) W.bancrofti 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
60. Hastane enfeksiyonlarını önlemede en ucuz ve etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
a) El yıkaması 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
61. Lenfoma ve karsinoma ayrımı ne ile yapılır? 
a) Sitokeratin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
62. Plörezi ve exudatif kazeifiye granülom var.Tanı nedir? 
a) Tbc plörit 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
63. Malignleşme ihtimali en az olan aşağıdakilerden hangisidir?(1996-E) 
a) Jüvenil polip 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
64. Parafolliküler C hücrelerinden kaynaklanan tümör hangisidir? 
a) Medüller Ca
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
65. Anafilatoksin olarak anılanlar hangileridir? 
a) C3aC5a 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
66. En iyi huylu meme tümörü hangisidir? 
a) Medüller Ca 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
67. Çocukta en sık görüldüğü yer serebellum olan tümör hangisidir? 
a) Medullablastoma 
b) Astrositom 
c) Oligodendrogliom 
d) . 
e) . 
 
68. Kistik higroma nedir? 
a) Lenfanjiom 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
69. Plevrada kazeifikasyon exuda var ise ne düşünürsünüz?(62 ile aynı soru) 
a) Tbc 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
70. Rekürren tüberküloz nereye yerleşir? 
a) Üst apikal lob 
b) ... 
c) . 
d) . 
e) . 
 
71. Osteosarkom en sık nereye yerleşir? 
a) Diz çevresi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
72. Yağlı beslenme sonucu hangi Ca görülür? 
a) Kolon-Meme 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
73. Özellikle kadınlarda deri tutulumu belirgin olmak üzere deri ve iç organlarda yaygın skleroz yapan kollajen doku hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Skleroderma 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
74. Beyinde kalsifikasyonu en sık yapan tümör hangisidir? 
a) Oligodendrogliom 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
75. Bulgu verdiğinde en çok büyümüş hipofiz adenomu hangisidir? 
a) Somatotropik hormon 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
76. Burkit lenfomasında yıldızlı gökyüzü manzarasını hangileri oluşturur? 
a) Makrofaj 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
77. Hangisi mononükleer fagositik sisteme dahil değildir? 
a) Astrosit 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
78. Osteosarkom en sık nerede görülür?(71 ile aynı soru değiştirilecek) 
a) Diz çevresi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
79. Hangisi germ hücreli over tümörüdür?(96-E) 
a) Endodermal sinüs tümörü 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
80. Libman - sacks endokarditi hangisinde görülür? 
a) SLE 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
81. Sadece muskarinik olan hangisidir? 
a) Arekolin 
b) Betanekol 
c) . 
d) . 
e) . 
 
82. 5 HT3 antagonisti ve antiemetik olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ondansetron 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
83. T.spiralis ve kist hidatik tedavisinde hangisi kullanılır? 
a) Mebendazol 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
84. Morfinin yan etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Diare 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
85. Atropin verilen bir kişiye yüksek doz iV asetilkolin verilirse ne olur? 
a) Bronkokonstüriksiyon 
b) Hipertansiyon 
c) Hipersalivasyon 
d) Terleme 
e) . 
 
86. Karaciğer yetmezliğinde kullanılabilen ilaç hangisidir? 
a) Digoksin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
87. Propronalolun kontrendike olmadığı durum nedir? 
a) Hipertansiyon 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
88. Kuvvetli dopaminerjik agonist hangisidir? 
a) Bromokriptin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
89. Metaboliti ve kendisi metabolik asidoz ve körlük yapan hangisidir? 
a) Metil alkol 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
90. Hem parkinson hemde virüs enfeksiyonu tedavisinde kullanılabilen ilaç hangisidir? 
a) Amantadin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
91. Aldesteron düzeyini azaltan hangisidir? 
a) Kaptopril 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
92. En kısa etkili β bloker hangisidir? 
a) Esmelol 
b) Atenolol 
c) Propronalol 
d) Praktalol 
e) Nadolol 
 
93. Safrayı bağlayarak kolesterol atılımını arttıran hangisidir? 
a) Kolestiramin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
94. Kanser tedavisinde karbonil iyonu haline geçerek etki eden hangisidir? 
a) Mecloratamin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
95. Cisplatin en sık hangi yan etkiye sahiptir? 
a) Nefrotoksik 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
96. ACE nin yan etkisi nedir? 
a) Hiperpotasemi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
97. Aşağıdakilerden hangi ikisi mantar tedavisinde kullanılır?
a) Griseofulvin - itrakonazol 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
98. Kompetetif antagonistten sonra agonist veriliyor. Ne olmaz? 
a) Doz-cevap eğrisi değişmez 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
99. Renin düzeyini hangisi arttırır? 
a) Minoksidil?
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
100. Uterusu en fazla kasan hangisidir? 
a) Ergonovin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
101. Çocukta idiopatik kalsiüri tedavisi nedir? 
a) Tiazid 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
102. Konjenital hipotiroidide ne görülmez? 
a) Huzursuzluk 
b) Umblikal herni 
c) Uzamış sarılık 
d) Kabızlık 
e) .... 
 
103. %100 oksijen tedavisine rağmen hipoksisi düzelmeyen hangisidir? 
a) Bronkopulmoner displazi 
b) Mekonyum aspirasyon pnomönisi 
c) RDS 
d) Persistan pulmoner hipertansiyon 
e) .....
 
104. Hipoplastik akciğer hangisinde en sık görülür? 
a) Bochdalek hernisi 
b) . 
c) .
d) . 
e) .
 
105. Kemik yaşı ile kronolojik yaş uyumlu,büyüme eğrisi normalin altında ve paralel olan hangisidir? 
a) Kalıtsal boy kısalığı 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
106. Çocukta trombosit fonksiyonları bozuksa ne olur? 
a) Kanama zamanı uzar 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
107. Sarkoidoz çocukta ilk önce nereyi tutar? 
a) Akciğer 
b) Karaciğer 
c) Cilt 
d) Göz 
e) . 
 
108. Diabetik anne çocuğunda hangisi görülmez? 
a) Myokard hipertrofisi 
b) Konjenital anomali 
c) Subdural hematom 
d) Renal ven trombozu 
e) ........ 
 
109. Hangisi dört günlük bir bebekte intrauterin enfeksiyon bulgusu değildir? 
a) Glokom 
b) Katarakt 
c) Bitot lekeleri 
d) Koryoretinit 
e) . 
 
110. Çocukta D vitaminine dirençli raşitizm var.Ayrıca asidoz ve alkali idrar mevcut ne düşünürsünüz? Tanı nedir? 
a) Renal tubuler asidoz 
b) Hipofosfatemik raşitizm 
c) Fanconi 
d) . 
e) . 
 
111. Çocuklarda yağlı ishal yapan etken aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Giardia lambia 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
112. 3 yaş çocukta karında kitle ,hematüri,aniridi hangisi yapar? 
a) Willms 
b) . 
c) .
d) . 
e) .
 
113.Çocukluk çağı siroz nedeni olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Alfa 1 antitripsin eksikliği 
b) Wilson hastalığı 
c) Kistik fibrozis 
d) Celiac hastalığı 
e) Tirozonemi 
 
114. Yenidoğanda hemofilus influenza menenjiti için en uygun antibiyotik tedavisi hangisidir? 
a) Kristalize penisilin 
b) Ampisilin + kloramfenikol 
c) Metisilin 
d) Gentamisin + karbenisilin 
e) Trimetoprim sülfometaksazol
 
115. Hangi virüs konjenital enfeksiyon nedeni değildir? 
a) CMV 
b) Rubella 
c) HBV 
d) Herpes virüs 
e) Rota virüs
 
116. Hangisinin ensefalite yol açma olasılığı en azdır? 
a) Suçiçeği 
b) Kızamık 
c) Kızamıkçık 
d) Kabakulak 
e) Herpes 
 
117. Yenidoğanda kalp bloğu olması annede hangi hastalık olduğunu düşündürür? 
a) DM 
b) SLE 
c) Mitral hastalığı 
d) Tüberküloz 
e) Pyelonefrit
 
118. 1 Yaşından küçük çocuklarda en sık siyanotik kalp hastalığı hangisidir? 
a) Fallot tetralojisi 
b) Büyük damar transpozisyonu 
c) Trunkus arteriosus 
d) Tricuspit atrezisi 
e) Ebstein anomalisi 
 
119. Akut ateşli romatizması olan çocukta EKG de en sık gözlenen değişiklik hangisidir? 
a) PR uzaması 
b) QT uzaması 
c) T inversiyonu 
d) Atrial inversiyon 
e) Sol ventrikül hipertrofisi
 
120. Hangisi yenidoğanda anemiye neden olmaz? 
a) Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği 
b) immun hemolitik anemi
c) Konjenital hipoplastik anemi 
d) Fetomaternal transfüzyon 
e) Sideroblastik anemi
 
121. Yenidoğanda konjuge hiperbiluribinemi nedeni olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Extrahepatik bilier atrezi 
b) Yeni doğum hemolitik anemi 
c) Herediter sferositoz 
d) G6PHDehidrogenaz eksikliği 
e) Neonatal lösemi
 
122. Mavi sklera ve doğumda multipl kırık aşağıdakilerden hangisinde görülür? 
a) Osteogenesis imperfekta 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
123. Diyabetik anne çocuğunda hangisi görülmez? 
a) Myokardda hipertrofi 
b) Konjenital anomali 
c) Subdural hematom 
d) Renal ven trombozu 
e) RDS 
 
124. Doğumdan sonraki ilk 24 saatteki hiperbilirubinemi nedeni olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Sepsis 
b) CMV 
c) Rh uygunsuzluğu 
d) ABO uyuşmazlığı 
e) Fizyolojik sarılık
 
125. Yenidoğan geçici hipoglisemisinde hangisi görülmez? 
a) Hipertonosite 
b) Apne 
c) Siyanoz 
d) Tremor 
e) Emme güçlüğü 
 
126. Çocuklarda trombositopenide normal olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kanama zamanı 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
127. Çocukta idrar yollarında taş ve iYE var gram negatif üreaz(+) bakteriler tespit ediliyor etken nedir? 
a) Proteus 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
128. interstisyel nefrit yapmayan hangisidir? 
a) Kistik fibrozis
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
129.
 
130. 
 
131. Orak hücreli anemide primer bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Eritrosit membranında kalıtsal bozukluk 
b) Hemoglobin beta zincirinin anormal yapısı 
c) Enerji metabolizması bozukluğu nedeni ile membran zedelenmesi 
d) Membran Na-K ATPaz bozukluğu 
e) Hemoglobin alfa zincir anormalliği 
 
132. Enfektif endokardit bulgusu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daha önce duyulan üfürümde değişme olması yada yeni üfürüm duyulması 
b) Splenomegali 
c) Kompleman 3 artışı 
d) Hematüri 
e) iki ayrı kan kültüründe pozitif sonuç çıkması
 
133. En sık hiperkalsemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Metastatik Ca 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
134. Genç kadında periferik yaymada kök hücreleri bazofili, lökositoz kemik iliği aspirasyonu yapılmış.Tanı için sonraki basamak nedir? 
a) Biyopsi 
b) Sitolojik inceleme 
c) Peroksidaz 
d) immunogenetik inceleme 
e) . 
 
135. Conn sendromunda hangisi görülmez? 
a) Hiperpotasemik asidemi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
136. Ateş ve nötropeni var,kemoterapi hangisini mutlaka kapsamalıdır 
a) Gram(-) basile etkili antibiyotik olmalıdır 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
137. Özafagial webde hangisi görülür? 
a) Fe eksikliği anemisi 
b) . 
c) . 
d) .
e) .
 
138.10 gündür enfektif endokardit tedavisi görmekte olan kişide sulu diare gelişmişse tanı için hangisi yapılır? 
a) Kolonoskopi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
139. Konstriktif perikarditte görülmeyen hangisidir? 
a) Kusmall belirtisi kaybolur 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
140. ATN(akut tubuler nekrozda) de hangisi görülür? 
a) Oligüri veya anüri 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
141. Sekonder pulmoner tüberküloz en sık nerede görülür? 
a) Sol akciğer apakste 
b) Sağ alt lob 
c) Sol alt lob 
d) . 
e) . 
 
142. Uygunsuz ADH da hangisi olmaz? 
a) Hiperozmolar idrar 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
143. insülinin artışına bağlı hipoglisemide hangi hormon ikilisi yükselir? 
a) ACTH-GH 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
144. Aplastik anemide görülmeyen nedir? 
a) Splenomegali 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
145. 15 yaşındaki bir kız çocuğunda kan transfüzyonu olmaksızın Hb:8 gr, HbF:%80 ise tanı nedir? 
a) β talasemi intermedius 
b) β talasemi taşıyıcısı 
c) β talasemi major 
d) α talasemi
e) HbH
 
146. Hepatit B tanısında invitro ölçülemeyen hangisidir? 
a) HBcAg 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
147. Hangisinde restriktif ventilasyon bozukluğu vardır? 
a) Skolyoz 
b) Bronşektazi 
c) Amfizem 
d) Kistik fibroz 
e) Bronşit 
 
148. Mide asit salgısını azaltan hangisidir? 
a) Gastrin 
b) PGE2 
c) Histamin 
d) Ach 
e) . 
 
149. Hangisi hipokalsemi yapmaz? 
a) Nefrotik sendrom 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
150. Bulaşıcı hastalıklarda bulaşma zincirinin kırılması için etkili olmayan hangisidir? 
a) Kemoprofilaksi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
151. S4 hangisinde duyulmaz? 
a) Koroner arter hastalığı 
b) Mitral stenoz 
c) . 
d) . 
e) . 
 
152. Gebede teratojen etkisi nedeni ile kullanılmayan antitüberkülo ilaç hangisidir? 
a) Streptomisin 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
153. Diabetes insipitusda ne kullanılır? 
a) Klorotiazid 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
154. Hiperkalemide EKG bulgusu nedir? 
a) T sivriliği 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
155. soru hatırlanamdı 
a) . 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
156. Romatoid arttiritte ilk yaptırılacak egzersiz hangisidir? 
a) Pasif hareket 
b) Relaksasyon 
c) Kas güçlendirici egzersiz 
d) . 
e) . 
 
157. Düşünce bozukluğu olmayan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) işitsel hallüsinasyon 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
158. Lichen planusta primer lezyon hangisidir? 
a) Papül 
b) Nodül 
c) Vezikül 
d) Püstül 
e) Bül 
 
159. izole kortikal atrofi hangi hastalıkta görülür? 
a) Alzheimer 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
160. Alkolü bırakmış hastada ne görülmez? 
a) Rinore 
b) Huzursuzluk 
c) Otonom hiperaktivite 
d) Bulantı - kusma 
e) . 
 
161. Kör ansta hangisi olmaz? 
a) Kusma 
b) Diare 
c) Anemia
d) Nörolojik bozukluk 
e) Kilo kaybı
 
162. Meckel divertikülü erişkinde en sık hangi komplikasyonu yapar? 
a) Divertikülit 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
163. Ph: 7.4, pCO2: 25, HCO3:20 bu durumu aşağıdakilerden hangisi açıklar? 
a) Kompanse respiratuar alkaloz 
b) Kompanze metabolik alkaloz 
c) Dekompanze metabolik alkaloz 
d) . 
e) . 
 
164. Sol alt kadranda ağrı ateş ve lökosit:20.000 var. tanı nedir?
a) Divertikülit?
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
165. Yukarıdaki hastada hangi tanı metodu kullanılır? 
a) Kolonoskopi 
b) Baryumlu kolon grafisi 
c) . 
d) . 
e) . 
 
166. Ağır yağlı yemekten sonra sağ üst kadran ağrısı ve lökosit:10.000. Tanı nedir? 
a) Kolesistit 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
167. Sağ alt kadran ağrısı,defans ve ateş var ilk ne yaparsınız? 
a) USG 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
168. Meme kanserinde hangisi tek başına inoperabilite kriteridir? 
a) Satellit 
b) Göğüs duvarına infiltrasyon 
c) . 
d) . 
e) . 
 
169. Kolesistektomiden sonra enfeksiyon etkeni nedir? 
a) E.coli 
b) . 
c) . 
d) .
e) .
 
170. Sarılık karın ağrısı,zayıflama var .tanınız nedir? 
a) Pankreas başı ca 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
171. Klatskin tümöründe tanı için ilk ne yapılmalıdır? 
a) USG 
b) PTK 
c) HiDA 
d) . 
e) . 
 
172. Travmaya ilk yanıt nedir? 
a) Vazokonstrüksiyon 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
173. Hem tanı hemde tedavi amacıyla kullanılan tetkik ve hastalık ikilisi hangisidir? 
a) Ba grafi - intussepsiyon 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
174. Segmenter, transmural, granülomatöz hastalık nedir? 
a) Crohn 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
175. Yara iyileşmesinin enflamatuar döneminde PNL den salınan nedir? 
a) PDGF 
b) TNF-α 
c) TGF-α 
d) TGF-β 
e) ...... 
 
176.
 
177. 
 
178. 
 
179. 
 
180.
 
181. Amblopi olan çocukta görme yolları nasıl değerlendirilir? 
a) Kulağa su verilerek 
b) Evoked potansiyeli 
c) . 
d) . 
e) .
 
182. Trigeminal nevraljide hangi tedavi yapılmaz? 
a) Karbamazepin 
b) Juguler ganglion bloğu 
c) infra orbital sinir bloğu 
d) intrakranial trigeminal sinir dallarınınkesilmesi 
e) Hiçbiri 
 
183. Gleason derecelendirmesi hangisinde kullanılır? 
a) Prostat 
b) Meme 
c) Mesane 
d) Karaciğer 
e) Böbrek 
 
184. β mimmetik uyarıyla aşağıdakilerden hangisinin sfinkteri gevşer? 
a) iskelet kası damarları 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
185.
 
186. Overde endometrial kist içersinde hangi tür tümör gelişme riski en yüksektir? 
a) Clear cell ca 
b) Endometroid Ca 
c) . 
d) . 
e) . 
 
187. Uterus hipotonositesinde tedaviye başlamadan önce ilk ne ekarte edilmelidir? 
a) Sefalopelvik uygunsuzluk 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
188. Oxiput posterior prezentasyonda hangisi daha muhtemeldir? 
a) Yüksek blok ve sezeryanla doğum 
b) Kendiliğinden oksiput anteriora dönüp vaginal doğum 
c) Forcepsle oxiput anteriora çevirip doğum 
d) . 
e) . 
 
189. Endometrium Ca riskini ne arttırır?
a) Anovulatuar sikluslar 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
190. Kombine oral kontraseptif verilen kişide hangisinde azalma olur? 
a) PĐD 
b) . 
c) .
d) . 
e) .
 
191. Myomda menorajiye katkısı en az olan aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Endometrium hiperplazisi 
b) Endometrium yüzey artışı 
c) . 
d) . 
e) . 
 
192. Oral kontraseptif verilmesinde kesin kontendikasyon aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Varis?
b) Orak hücreli anemi 
c) Mitral prolapsus 
d) Romatoid artirit 
e) . 
 
193. Menstruasyondan iki hafta sonra ateş, lökositoz, karın ağrısı, şok belirtileri olan kişide ne gelişmiş olabilir? 
a) Tubo ovarian abse rüptürü 
b) Corpus hemorajikum rüptürü 
c) . 
d) . 
e) . 
 
194. Dış gebelik hangisinde en az görülür? 
a) Histerektomi 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
195. Endometrial Ca yapmayan hangisidir? 
a) Oral kontraseptifler 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
196. 8 yaşında puberte precox ile gelen hastada aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı yüksektir? 
a) Koriokarsinom 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
197. Gebelikte sadece corpus luteumdan salınan hormon hangisidir? 
a) Relaksin 
b) Progesteron 
c) Östrojen 
d) HCG 
e) . 
 
198. Genç kızda progesteron çekilme kanaması görülmüyor.Östrojen ve progesteron verilince çekilme kanaması oluyor.
Bundan sonraki kademede hangi hormona bakmak gerekiyor?
a) Östradiol 
b) FSH 
c) GnRH 
d) β-HCG 
e) . 
 
199. XY gonadal disgenezisi olan kişide gonadektomi yapılmazsa hangi tümör gelişme ihtimali fazladır? 
a) Disgerinom 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 
200. Rhogam hangisinde yapılır? 
a) Anne Rh(-), Bebek Rh(+) 
b) . 
c) . 
d) . 
e) . 
 

Yorumlar
Sen de Yaz