Kimya
TYT_Kimya _10
Kimyasal Denklemler
Kimyasal reaksiyonlarda (tepkimelerde) farklı maddeler birbirleriyle etkileşerek bir takım yeni ürünler meydana getirir. Birbiriyle reaksiyona giren maddeler hem element hem de bileşik olabilir. Reaksiyona giren maddeler okun sol tarafına yazılır ve bu maddelere reaktif adı verilir. Okun sağ tarafına ... Okumaya Devam Et
Mol Kavramı
Kimya biliminin alfabesi sayılabilecek konu mol kavramı konusudur. Mol kavramının iyi anlaşılması için önce bağıl atom kütlesi incelenmelidir. Ardından mol kavramıyla ilgili anlatılan diğer bilgilerin de sonuna kadar okunması ve not alınması önemlidir. Bu konuyu iyi öğrenirseniz diğer kimya konularında ... Okumaya Devam Et
Çözeltiler
YGS kimya müfretında yer alan çözeltiler konu anlatımı bu yazıda verilecektir. Konuyu öğrendikten sonra bol miktarda soru çözmeyi ihmal etmeyin. Çözelti İle İlgili Terimler Madde ve özellikleri konusunda maddeyi aşağıdaki şekilde ayırmıştık. İki veya daha fazla maddenin rastgele oranlarda, aralarında kimyasal bir etkileşme ... Okumaya Devam Et
Maddenin Tanımı ve Özellikleri
Kimya: Maddenin özelliklerini, iç yapısını, reaksiyonlarını ve meydana gelen enerji değişimini inceleyen bilimdir. Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin uzayda kapladığı yere hacim, bu hacmi dolduran madde miktarına kütle denir. Kütlenin birimi kg ve ... Okumaya Devam Et
Periyodik Tablo Konu Anlatımı
Elementlerin atom numaralarına sıraladığı tabloya periyodik tablo denir. Periyodik tablo ilk zamanlarda atom ağırlıklarına göre dizayn edilmiş, daha sonraları atom ağırlığı aynı olan atomların bulunduğu belirlenince atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Periyodik tabloda yatay sarılara (→) periyot ya ... Okumaya Devam Et
Radyoaktivite
Atomun çekirdeğinin bir dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapmasına doğal radyoaktiflik, bu tür ışıma yapan atomlara da doğal radyoaktif atom denir. Radyoaktif çekirdekler kararsızdır. Kararlı hale geçebilmek için çekirdekteki nötron ve proton sayılarını ışımalar yaparak değiştirirler. Atom numarası 83'ten ve nötron/proton oranı ... Okumaya Devam Et
Atom ve Yapısı
Kimya dersi için atomu tanımak, atom ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Atomla İlgili Teoriler Atomla ilgili zamanla birçok teori ortaya atılmıştır. Bu teoriler geliştikçe bilginin doğruluğu da artmıştır. Dalton Atom Teorisi 19. yüzyılın başlarında J. ... Okumaya Devam Et
Bileşikler
Kimya dersinin her safhasında bileşikler ile karşılaşmak mümkündür. Bileşikler konusunu iyi anlamak sonradan gelen konuları anlamak açısından da önemlidir. Birden fazla elementin belirli miktarda bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşiği elementten ayıran temel özellik ... Okumaya Devam Et
Kimyasal Bağlar
Atom ve molekülleri bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlar kimyevi varlıkları bir arada tutan kuvvetlerdir. Her bileşiği elementlerine ayırmak farklı miktarda enerji gerektirir. Bu moleküllerin bağlarının sağlamlıklarının farklılığından kaynaklanır. Yine her maddenin erime ve kaynama noktaları ... Okumaya Devam Et
Denge Olayı
Tabiattaki fiziksel ve kimyasal olayların hemen hemen hepsinde bir denge sözkonusudur. Ancak bu olayladan bazıları gözlenebilir. Örneğin bir oda içerisinde bir miktar su dökülürse kısa bir süre sonra su tamamen buharlaşır. Odaya aşırı miktarda su dökülürse su yine buharlaşı ... Okumaya Devam Et
Madde ve Özellikleri
Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Buna göre kütle ve hacim maddenin ortak özelliklerindendir. Çevremizde gördüğümüz hava, su, toprak vs. her şey maddedir. Maddeler tabiatta katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar. Katı halde, ... Okumaya Devam Et
Periyodik Tablo
Elementlerin, belli kurallara uyarak, (proton sayılarına göre) sıralanması ile oluşturulan tabloya periyodik tablo denir. Periyodik tabloda yatay satırlara periyot, düşey sütunlara grup denir. En son orbitali s ve p olan atomlar A, d ve f olan atomlar B grubundadır. ... Okumaya Devam Et
Atom ve Yapısı
Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına atom denir. Atom Modelleri Dalton Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır. Birçok değişik atom vardır. Fakat bir elementin atomları aynıdır ve diğer elementlerin atomlarından her yönüyle farklıdır. ... Okumaya Devam Et
Kimyasal Bağlar
Atomlar arasında oluşan bağlara kimyasal bağ denir. İyonik ve kovalent olmak üzere iki türlü kimyasal bağ vardır. Bunlardan iyonik bağ kovalent bağa göre daha kuvvetlidir. İyonik Bağ Metal + Ametal arasında metalin ametale e- vermesiyle oluşan bağdır. En aktif metal ... Okumaya Devam Et