Biyokimya Textbook
TUS_Biyokimya Textbook _59
Canlıda Moleküler Organizasyon
4 Ana başlıkta incelenecektir. 1. Biyokimya Kavramı 2. Su, Asit-Baz ve Tampon Çözeltiler 3. Hücre 4. Biyolojik Membranlar ve Transport ... Okumaya Devam Et
Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları
6 Ana başlıkta incelenecektir: 1. Karbonhidratlar 2. Lipitler 3. Proteinler 4. Oksijen Bağlayan Proteinler: Hemoglobin ve Miyoglobin 5. Enzimler 6. Nükleik Asitler ... Okumaya Devam Et
GENETİK BİLGİNİN AKTARIMI
 5 Ana başlıkta incelenecektir.  1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı Giriş DNA Yapısı DNA Replikasyonu DNA Onarımı Mutasyonlar   2. Transkripsiyon: RNA Sentezi Giriş RNA Polimerez Prokaryot Transkripsiyonu Ökaryot Transkripsiyonu Transkripsiyon Sonrası Değişiklikler: RNA'nın İşlenmesi RNA'nın Hücreden Çıkışı RNA Yıkımı   3. Translasyon: Protein Sentezi Giriş Ribozom Genetik Şifre Protein Sentezi Protein Sentezinin Antibiyotiklerle Denetlenmesi   4. Posttranslasyonal Modifikasyonlar Giriş Proteinlerin Yönlendirilmesi   5. Genetik Aktivitenin Denetimi Giriş Ökaryotlarda ... Okumaya Devam Et
BESLENME
 4 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Beslenmede Temel Kurallar Giriş Temel Besin Grupları Sağlıklı Beslenme   2. Vitaminler Giriş Vitaminlerin Sınıflandırılması Yağda Eriyen Vitaminler Suda Eriyen Vitaminler   3. Anorganik Makromoleküller Giriş Sodyum Potasyum Klor Kalsiyum Magnezyum Fosfor Kükürt   4. Eser Ve Ultraeser Elementler Giriş Demir Bakır Çinko Mangan Kobalt Molibden Krom Selenyum İyot Flor Ultraeser Elementler   ... Okumaya Devam Et
HOMEOSTAZ, İLETİŞİM VE KONTROL
8 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Kan Biyokimyası Eritrositler Plazma Proteinleri Koagülasyon Sistemleri   2. Vücut Sıvıları Beyin Omurilik Sıvısı Sinovyal Sıvı Seröz sıvılar Amniyon sıvısı Semen İdrar   3. Asit-Baz Dengesinin Korunması Giriş Tamponlar Solunumla asit-baz dengesinin düzenlenmesi Böbreklerin asit-baz dengesindeki rolü Asit-baz dengesinin bozulması ve kompansasyon   4. Hormon Etki Mekanizmaları Giriş Hormonların yapılarına göra sınıflandırılması Hormonların etki mekanizmalarına göre ... Okumaya Devam Et
Biyolojik Ve Patolojik Transformasyonlar
3 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Ksenobiyotiklerin Metabolizması Giriş Karaciğerde Biyotransformasyon Diğer Dokularda Biyotransformasyon   2. Serbest Radikaller Ve Oksidatif Stres Serbest Radikaller Serbest Radikallerin Zararlı Etkileri Ve Lipid Peroksidasyonu Antioksidanlar Serbest Radikal Reaksiyonlarını Etkileyen Koşullar Serbest Radikallerle İlişkili Bazı Patolojik Durumlar   3. Kanser Biyokimyası Karsinojenez Karsinojenler Neoplastik Hastalıklarda Metabolik Değişiklikler Paraneoplastik Sendromlar Kanserlerin Laboratuvar ... Okumaya Devam Et
Protein Yapılı Ve Amino Asit Türevi Hormonlar
Hipotalamus Hipotalamus, erişkin bir insanda yaklaşık 2.5 cm uzunluğunda ve 4 gr ağırlığında, beynin 3. ventrikül tabanında yerleşmiş, hipofize sapla bağlı bir bezdir. Hipotalamusun supraoptik ve paraventriküler çekirdeklerinde yer alan nöronlar hipofiz sapıyla arka hipofize ... Okumaya Devam Et
Hormon Etki Mekanizmaları
Giriş Hormonlar çok hücreli organizmalarda hücre içi ve hücre dışı haberleşmeyi / iletiyi düzenleyen kimyasal yapılardır. Haberleşme, merkezi sinir sistemi (SSS) ve endokrin sistemin ortak çalışmasıyla sağlanır. Endokrin sistemle SSS arasındaki entegrasyonu en önemli SSS bölümü hipotalamustur. İç ve dış ... Okumaya Devam Et
Biyokimya kavramı
Biyokimyanın Tarihçesi "Canlı Kimyası" anlamına gelen Biyokimya* terimi, daha önceleri Fizyolojik Kimya olarak adlandırılan ve biyoloji, fizyoloji gibi temel bilimlerle ilişkili olarak gelişimini sürdüren bilim alanını ifade etmek üzere ilk defa 1903 yılında bilimsel literatürde yerini almıştır. Biyokimya, canlının yapısını, ... Okumaya Devam Et
Hem Sentezi ve Yıkımı
Giriş Ana yapı olarak dört pirol halkasının metan köprüleriyle   ... Okumaya Devam Et