Biyokimya Textbook

Sinir Dokusu

Giriş

Sinir sistemi; beden, duyular ve çevre arasındaki iletişimi sağlayan ve düzenleyen bir ağ yapısıdır. Temel fonksiyonu elektrik uyarıların iletilmesidir. Karmaşık bir mekanizması olan bu ileti, nöron adı verilen, uyarıları toplama ve iletme görevi üstlenmiş, oldukça özelleşmiş sinir hücrelerinden oluşan bir sistem tarafından yürütülür. Vücudu bir ağ gibi saran sinir hücreleri aracılığıyla mesajlar beyne büyük bir hızla iletilir. Bu hız, sinir sisteminin kusursuz tasarımı sayesinde gerçekleşmektedir. Merkezi sinir sisteminde nöronların yanısıra çeşitli hücreler vardır. Beyinde nöronlar arasına yerleşmiş olarak nöronlardan sayıca yaklaşık 10 kat fazla glial hücreler bulunur. Nöronlardan farklı olarak glial hücreler elektriksel yalıtımı sağlar ve bölünebilir. Başlıca beş tip glial hücre vardır. Bunlar Schwan hücresi, oligodendrosit, mikroglia, ependimal hücre ve astrositlerdir.

Normal bir erişkinde yaklaşık olarak 1011 nöron bulunur. Nöronları oluşturan başlıca üç bölgeden biri olan hücre gövdesi (soma), nukleusun yer aldığı ve biyosentezlerin gerçekleştiği bölümdür. Gövdenin ince uzantıları olan dentritler, diğer hücrelerden gelen kimyasal sinyalleri alırlar. Uzunlukları birkaç milimetreden metreye kadar değişebilen ve gövdeden perifere uzanan lifsel yapı şeklindeki aksonlar ise, diğer hücrelere sinyal iletisinden sorumludur.

 

nöron histolojisi

                                                                                   Nöronların histolojik yapısı

Yorumlar
Sen de Yaz