Tarih
TYT_Tarih _12
Osmanlı Yükselme Devri
Osmanlı Yükselme Devri ya da Osmanlı Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti'nin büyük ilerleme kaydettiği dönemdir. Bu dönemde büyük toprak kazançları olmuştur. Fetih politakasının bir sonucu olarak devlet imparatorluk özelliği kazanmıştır. Fatih, Bayezid, Selim ve Süleymandan Yükselme Devri'nin padişahlarıdır. II. Mehmet ... Okumaya Devam Et
Cumhuriyet Dönemi İç Politikası
Cuhmhuriyet dönemi iç politikası cumhuriyetin ilanından sonra hayata geçirilmesi planlanan siyasi yenilikler ve bu yeniliklere doğan tepkiler çerçevesinde şekillenmiştir. Cumhuriyet dönemi iç olayları içerisinde rejime karşıt hareketler de görülmüştür. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilanı ile yeni Türkiye ... Okumaya Devam Et
Atatürk İnkılabı ve Hedefleri
Atatürk'e göre inkılap, mevcut kurumları zorla değiştirerek Türk milletini son yıllarda geri bırakan kurumların yerine çağdaş ve en yüksek medeni gerekliliklere göre yenilerinin kurulmasıdır. Atatürk İnkılaplarının Amaçları Türkiye'yi çağdaş medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkarmak Modern Avrupa devletleri ile Türkiye'yi bütünleştirmek Türk milletinin ... Okumaya Devam Et
Eskiçağ Medeniyetleri
Tarihin seyrini anlamak için tarih öncesi de devirlerden başlamak gerekir. Eskiçağ medeniyetleri tarihte ortaya çıktığını bildiğimiz ilk uykarlıklardır. Şimdi Türkiye başta olmak üzere tarih açısından önemli eskiçağ medeniyetlerine göz atalım. Eskiçağlarda Türkiye Üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu, Avrupa ile Asya ... Okumaya Devam Et
Tarih Bilimine Giriş Konu Anlatımı
Tarih geçmişteki olayları inceleyen sosyal bir bilim analıdır. Tarih bilimine giriş tarihin ne olduğunu, nasıl yöntemlere dayandığını inceleyen konudur. Bu yazıda tarih bilimine giriş konusunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Tarihin tanımı ve konusuyla işe başlayalım. Tarihin ... Okumaya Devam Et
İslam Tarihi
Türkler İslamiyet'i kısa süre içerisinde benimsediğinden dolayı İslam tarihi Türkler için çok önemlidir. İslam tarihi Türk tarihini anlamak açısından da önemlidir. A. İslamiyet'in Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu İslam tarihi içerisinde İslam dini doğduğunda dünyanın genel durumunu bilmek bu dönemi anlamak ... Okumaya Devam Et
Ortaçağ'da Avrupa
Ortaçağ'da Avrupa, Avrupa tarihi açısından incelenmesi gereken bir dönemdir. Ortaçağ Avrupası var olan kurumlarıyla ve sistemiyle incelenmelidir. Kilise ve Papalık Hz. İsa'nın havarilerinin çabaları sonucunca Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlım yayıldı. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığın yayılmasını önlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. 381 yılında Roma ... Okumaya Devam Et
Kurtuluş Savaşı
Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce işgalci devletlere karşı önemli bir kurtuluş savaşı verilmiştir. Kurtuluş savaşı Türkiye'nin var olma mücadelesidir. İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu'da stratejik olarak gördükleri noktaları işgale başladılar. Kendi kaderine terk edilen Türk milleti işgal edilen yerlerde Kuvay-ı ... Okumaya Devam Et
TBMM'nin Açılması (23 Nisan 1920)
Birinci TBMM'nin Kuruluş Amaçları Ulusal birliği gerçekleştirmek Düzenli bir ordu kurmak Vatanı düşmanların işgalinden kurtarmak Ulusal iradeyi hakim kılmak İstanbul'un işgalinden sonra İtilaf Devletleri, Osmanlı ... Okumaya Devam Et
İlk Türk İslam Devletleri
Türkler ve İslamiyet Ortaasya Hun göçlerinde Avrupaya giden kollar Hristiyanlaşarak, Çindeki Türkler Budistleşerek eriyip gitmişlerdir. Musive olan Hazarlar da aynı akıbete uğramışlardır. Diğer taraftan Müslüman olan Tükrler varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Bunun da temel nedeni İslamiyet'in Türklerin ... Okumaya Devam Et
Tarih Bilimine Giriş (Özet)
Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Yöntemi Konularını oluşturan olayların tekrarı söz konusu olmadığından Tarih araştırmalarında deney ve gözleme ... Okumaya Devam Et
Atatürk İlkeleri Özet Anlatım
Atatürk ilkeleri yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet'inin kurumlarının temelini oluşturmuştur. Yenilik hareketleri de bu ilkeler etrafında toplanmıştır. Yeni kurulan devletin yapısını özetleyen bu altı ilke 1937 yılında anayasaya eklenmiştir. Bu ilkeler cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılâpçılık ... Okumaya Devam Et
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Özet
Osmanlı Devleti Türk tarihinde çok önemli bir yer tutar. Bugün yaşadığımız ülke Osmanlı Devleti'nin mirasıdır. Osmanlı tarihini öğrenirken devletin kuruluşuna göz atmamız gerekir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu özet olarak aşağıda anlatılmıştır. Daha detaylı konu anlatımı için detay ... Okumaya Devam Et
Yükselme Devri Özet
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedilmesiyle başlar (1453), Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle son bulur (1579). Bu dönemin padişahları şunlardır: Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezit, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat (ilk beş ... Okumaya Devam Et
Eskiçağ Medeniyetleri Özet
Anadolu ve Türk tarihini anlamak için burayı etkileyen eskiçağ medeniyetlerini bilmek gerekir. Anadoluda ve çevresinde birçok eskiçağ medeniyeti kurulmuştur. Bu medeniyetleri özetleyecek şekilde kısaca inceleyelim. Asya'da Kurulan İlk Medeniyetler Anadolu Medeniyetleri Tarih boyunca çok sayıda toplumun dikkatini çeken ve bir ... Okumaya Devam Et
İslam Tarihi Özet
İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde aşağıda gösterilmiştir. Hz. Muhammed Devri Hz. Muhammed 40 yaşında ... Okumaya Devam Et
Ortaçağ'da Avrupa Özet
Ortaçağ'da Avrupa tarihini özetlemek için birkaç nokta üzerinde durmak gerekir. Ortaçağ avrupası kilise, feodalite ve Haçlı Seferleri çerçevesinde şekillenmiştir. Klise ve Papalık Ortaçağ Avrupası'nda kileselerin sosyal hayata çok büyük etkisi vardı. Hristiyanların iki büyük mezhebi vardı. Bu mezheplerden Katolik ... Okumaya Devam Et
Yakınçağ Tarihi
Bu çağ Fransız İhtilali ile başlar. Bu ihtilalle hürriyet, eşitlik ve milliyetçilik ilkeleri ile yeni devlet rejimleri ortaya çıktı. Yakıncağ tarihine bu kavramlar damgasını vurmuştur. ABD'nin Kuruluşu Amerika'nın keşfinden sonra Güney Amerika, İspanyol ve Portekizliler, Kuzey Amerika da İngiltere ve ... Okumaya Devam Et
Yeniçağ Tarihi
İstanbul'un fethi ile Ortaçağ kapandı. Bizans ve feodalite Ortaçağ'ın simgesi idi. Ateşli silahların kullanılması, topun icad edilmesi yıkılmaz sanılan şatoları, kaleleri ve surları yerle bir etti. Coğrafi Keşifler Ortaçağ Avrupa'sında coğrafya bilgisi eksikti. Dünyanın düz, ortasının da Kudüs olduğuna inanılırdı. ... Okumaya Devam Et