Psikoloji
YKS_Psikoloji _23
Bellek, Düşünme ve Bilinç
Belleğin Tanımı ve Türleri Geçmiş yaşantı, bilgi ve becerileri kaydedebilme, saklama ve tekrar canlandırabilme gücüne bellek denir. Duyum Belleği Uyarıcıların duyu organını etkilemesine duyum dendiği daha önceki bölümlerde anlatılmıştı. Bir duyu organına gelen uyarıcı kesildikten sonra da duyu organındaki etkisi ... Okumaya Devam Et
Zekâ ve Kişilik
Zekâ ve kişilik psikolojinin temel konularından biridir. Özellikle zekâ kısmı ölçme ve değerlendirme alanında etkili bir şekilde karşımıza çıkar. Zekâ ve Ölçülmesi Zekâ çeşitli yetenekleri ifade ettiği için birden çok tanımı vardır. Buna göre; Zekâ, öğrenebilme yeteneğidir. ... Okumaya Devam Et
Sosyal Davranış
Bireyin içinde bulunduğu toplumdan etkilenerek toplumun beklentilerine uygun tepkilerde bulunmasına sosyal davranış denir. Örneğin bir gencin minibüste yaşlı birine yer vermesi, sevmediği halde arkadaşları gittiği için sinemaya gitmesi birer sosyal davranıştır. Sosyal Psikoloji Bireyin grup ve toplum içindeki davranışlarını, tutumlarını inceleyen psikoloji ... Okumaya Devam Et
Ruh Sağlığı ve Korunması
Ruh sağlığının tanımlanması ve korunması organizmanın bütünsel sağlığı açısından çok önemlidir. Ruh sağlığı kavramı klinik bilimlerin de ilgi konusudur. Sağlık; hastalık ve sakatlığın bulunmaması, bireyin bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik halidir.  Ruh sağlığı; insanın duyuş, düşünüş ve davranışlarının oluşturduğu ... Okumaya Devam Et
Organizma ve Çevre
Organizma: Organizma, biyolojik gelişimini tamamlamış ve uyarıcılara tepki verebilen canlı varlıktır. Psikolojide organizma ifadesi ile insan ve hayvanlar kastedilir. Çevre Organizmanın varlığını sürdürdüğü, çeşitli uyarıcılarıyla organizmayı sürekli etkileyen ve organizmadan etkilenen öğeler bütünüdür. Çevre, doğum öncesi ve doğum sonrası olarak ... Okumaya Devam Et
Psikolojinin Alanı ve Yöntemleri
Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Esas konusu insan olmakla birlikte psikoloji; hayvan davranışlarını da tanımak ve insanlar üzerinde denenmesi mümkün olmayan deneyleri hayvanlar üzerinde denemek amacıyla hayvanlar üzerinde de çalışır. Ayrıca insanın organizma ... Okumaya Devam Et
Öğrenme
Öğrenme, yaşama ve eğitim yoluyla davranışta meydana gelen kalıcı ve olumlu davranış değişikliğidir. İnsanlar yaşama dair her türlü bilgiyi yaşayarak öğrenirler. Öğrenmeyi oluşturan üç temel koşul büyüme, olgunlaşma ve sosyalleşmedir.  Öğrenme ve Olgunlaşma Organizmanın bedensel ve zihinsel anlamda bazı beceriler kazanacak güce ... Okumaya Devam Et
Psikoloji Nedir?
Psikoloji, organizma davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. Psikoloji merkezi sinir sistemi olan canlı organizmaları inceler. Yaptığı deneylerle organizma davranışları hakkında bilgi toplar. Bu bilgileri matematiksel verilerle ifade eder. Bu sayede canlı davranışları hakkında daha fazla bilgi sahibi ... Okumaya Devam Et