Konular

Serveti Fünun Edebiyatı

Lys 28.09.2016 - 08:05

Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896 - 1901) Servet-i Fünun; “fenlerin zenginliği” anlamına gelen “Servet-i Fünun” dergisi etrafında, 1896’da Recaizade Mahmut Ekrem’in önderliğinde toplanan genç sanat­lıların oluşturduğu bir edebiyat topluluğudur. Bu ede­biyat “Salon Edebiyatı” diye de nitelendirilir. Serveti Fünun Döneminin Özellikleri Sanatçılar, devrin şartlarını bahane ederek yapıt­larında toplumsal konulara yer

Daha Fazlası

Halk Edebiyatı

Lys 25.09.2016 - 23:40

Halk Edebiyatı Halk edebiyatı, halk arasında gelişen ve İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdüren sözlü edebiyattır. Halk edebiyatının genel özellikleri: Şiirlerde kullanılan dil, halkın kullandığı, konuş­tuğu dildir. Bu nedenle sık sık deyimlere ve güzel halk söyleyişlerine yer verilmiştir. Şiir musikiden ayrılmamıştır. Şiir, saz şairi (ozan) ya

Daha Fazlası

Dünyanın Şekli ve Hareketleri

Ygs 24.09.2016 - 01:48

Dünyanın Şekli ve Hareketleri Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkince kendine has bir şekli vardır. Bu şekle geoit adı verilir. Dünya geoit şeklini, kendi ekseni etrafındaki dönüşü­ne bağlı olarak Ekvator kısmında oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle meydana gelen savrulma sonu­cunda almıştır. Dünyanın şekli ve hareketleri küresel coğrafyayı anlamak için çok önemlidir. Dünyanın Boyutları

Daha Fazlası

Elektromanyetik Dalgalar

Lys 23.09.2016 - 02:04

elektro manyetik dalgalarElektromanyetik Dalgalar Elektromanyetik dalgalar fiziğin önemli konularından biridir. Elektronmanyetik dalgaların oluşumundan başlayarak elektromanyetik dalgalar ile ilgili

Daha Fazlası

Hücresel Solunum

Lys 21.09.2016 - 04:07

krebs döngüsüHücresel Solunum ve Enerjinin Açığa Çıkması Canlı hücrelerde metabolik olayların çoğu için enerji gereklidir. Bu enerji,

Daha Fazlası

Sindirim Sistemi

Lys 21.09.2016 - 03:30

otçulların midesiSindirim Sistemi Hayvanlar heterotrof canlılar olmaları nedeniyle, yaşamlarını sürdürebilmek için inorganik (su, mineraller, tuzlar) ve organik

Daha Fazlası

Dikdörtgen

Ygs 08.09.2016 - 20:45

dikdörtgenDikdörtgen Özel dörtgenler içerisinde özelleşmiş bir dörtgen de dikdörtgen dediğimiz geometrik şekildir. Dikdörtgen paralelkenar gibi karşılıklı

Daha Fazlası

Periyodik Tablo

Ygs 29.08.2016 - 20:27

periyodik tabloPeriyodik Tablo Elementlerin atom numaralarına sıraladığı tabloya periyodik tablo denir. Periyodik tablo ilk zamanlarda atom ağırlıklarına

Daha Fazlası

Yamuk

Ygs 29.08.2016 - 18:53

yamukYamuk Alt ve üst kenarları birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Yamuk özel dörtgenlerden biridir. Şekline

Daha Fazlası

Düzlem Geometride Temel Elemanlar ve İspat Biçimleri

Lys 16.08.2016 - 20:13

1. postulatDüzlem Geometride Temel Elemanlar ve İspat Biçimleri Düzlem geometri birçok kabule dayanır. Geometri öğrenmek için düzlem

Daha Fazlası

Eşkenar Dörtgen

Ygs 12.08.2016 - 19:14

eşkenar üçgen çizimi ilk adımEşkenar Dörtgen Kenar uzunları aynı olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. Daha önce paralelkenar konusunda karşılıklı kenarların

Daha Fazlası

Gazlar

Lys 03.08.2016 - 18:29

gazlarda difüzyonGazlar Maddenin akışkan hallerinden biri de gaz halidir. Gazlar konusunda maddenin gaz hali incelenir. Gazlar konuldukları

Daha Fazlası
Özetler

Anafilaksi

Tus 05.09.2016 - 23:25

Anafilaksi Tedavisi: Tanım: Duyarlı kişilerde yabancı antijenlerle karşılaşma sonucu oluşan, aniden başlayan, IgE aracılığı ile mast ve bazofil hücrelerinden kimyasal mediyatörlerin salınımı

Daha Fazlası

Agresyon

Tus 05.09.2016 - 22:53

largactil ampulAgresyon (Saldırganlık):  Norodol + Akineton + Largactil aynı enjektöre çekerek IM yaptır ve sevk et. (

Daha Fazlası

MI

Tus 03.09.2016 - 19:47

Miyokard Enfarktüsü 1) EKG çekilir, kardiyak markerlar ve elektrolitler için kan örneği gönderilir. 2) Oksijen verilir. 3) 300

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 20.08.2016 - 18:50

Bölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Edebiyat Akımları

Lys 06.05.2016 - 23:05

Edebiyat Akımları Edebiyat akımları belli dönemlerde yazın hatarında görülen içerik ve üslup açısından takip edilen yollardır. Dönemlere göre zıtlık gösterenilen bu akımlar az çok çoğu edebiyatçıyı etkilemiştir. Klasisizm (Kuralcılık) Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik (konu) açısından örnek aldılar. Gelip geçici duygular yerine akıl ve sağduyuya önem verdiler. Sanatta kusursuzluğu aradılar.

Daha Fazlası

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı

Lys 06.05.2016 - 23:02

İslam Öncesi ve İslam Dönemi Türk Edebiyatı İslam öncesi ve İslam dönemi edebiyatı dediğimiz zaman bir geçiş döneminden söz etmemiz gerekir. Bu dönemde büyük oranda sözlü eser verilmiş olsa da özellikle İslamiyet sonrasında yazılı eserler de ortaya konmuştur. Sözlü Edebiyat Dönemi Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdeki edebiyattır. Bu dönem edebiyatı sözlü olarak üretilmiş

Daha Fazlası

Yazınsal Türler

Lys 06.05.2016 - 22:55

Yazınsal Türler Konu Özeti Yazınsal türleri özetlersek iki başlık altında toplamamız gerekir. Bunlar nesir türleri ve nazım türleri olarak guruplandırılacaktır. Düzyazı (Nesir) Türleri Masal Yeri ve zamanı belirsiz hayal ürünü ve olağanüstü olayların çoğunlukla insanüstü özelliklere sahip kahra­manlar etrafında anlatıldığı, eğiticilik özelliği ağır basan sözlü ve anonim edebî metinlerdir. Kısa, yoğun ve sanatlı bir

Daha Fazlası

Milli Edebiyat

Lys 06.05.2016 - 22:04

Milli Edebiyat Dönemi Milli edebiyat dönemi edebiyat tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Milli edebiyat döneminin başlıca özellikleri aşağıda listenmiştir. 1911'de Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisi etrafında kuruldu. Eserlerinde ulusal kaynaklara yöneldiler ve Anadolu'ya açıldılar. Eserlerinde yerli hayatı yansıtma, halkın yaşantısını dile getirmeyi

Daha Fazlası

Divan Edebiyatı

Lys 06.05.2016 - 18:30

Divan Edebiyatı ve Özellikleri Divan edebiyatı çok büyük bir edebiyat olduğu için incelenmeye değerdir. Divan edebiyatının birçok özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri aşağıda sıralanmıştır: Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisi­yle şekillenmiştir. Arap ve İran edebi­yatının etkisi çok fazladır. Şairler genellikle medrese kültürü

Daha Fazlası

Siyaset Felsefesi

Ygs 18.04.2016 - 18:27

Siyaset Felsefesi Kelime anlamı olarak işleri yoluna koymak ve idare etmek gibi anlamlara gelen siyaset, devlet işlerinde yürütme olarak kabul edilir. Siyaset felsefesi ise felsefenin siyaseti konu alan bölümüdür. Siyaset felsefesi günlük siyasi olaylarla ilgilenmeyip siyasi olguları ve kurumları ele alır. Siyaset olgusu ile hem siyaset bilimi hem de siyaset felsefesi

Daha Fazlası

Tarih Bilimine Giriş

Ygs 01.04.2016 - 17:21

Tarih Bilimine Giriş Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. Tarihin Yöntemi Konularını oluşturan olayların tekrarı söz konusu olmadığından Tarih araştırmalarında deney ve gözleme başvurulmaz. Zaman ve yer belirtir.

Daha Fazlası

Aracın Çalıştırılması ve Hareket Ettirilmesi

Ehliyet 12.02.2016 - 08:23

Aracın Çalıştırılması ve Hareket Ettirilmesi Yola çıkıp istediğimiz yere gitmek için aracı hareket ettirmek zorundayız. Sürüş tekniği için temel adımları teker teker incelemek zorundayız. Aracın çalıştırılması ve hareket ettirilmesi size basit gelebilir. Ancak bu aşamada da dikkat etmeniz gereken hususlar vardır. Aracı hareket ettirmek için çalıştırmanız gerekir. Bunu da kontak aracılığıyla yaparsınız.

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

Bu soru çok basit olmasına rağmen virgüllü kısımlardan dolayı karıştırmış olmalısınız. Bu tür durumlarda sayıları basit kesit şeklinde yazmayı denemelisiniz. Yani 0,2 yerine 2/10 ya da 20/100 yazabilirsiniz. Öte yandan parantez içi de (12/100).(1/10) olacaktır. Par...

Devamını Gör

Sizin durumunuzda bir problem var gerçekten. Sorununuz açık. Bir oturuşta 4 5 saat ders çalışamıyorum derken kast ettiğiniz şey derse yoğunlaşmak ve çalışmanızdan verim almak galiba. Aynı zamanda üst üste yoğun çalışmayla gerçek bir ilerleme kayded...

Devamını Gör

Bu tür sorularda sorulan ifadeyi verilen değerlerde bulmak önemlidir. x-2y-3z+2t ifadesisini elde etmek için verilen bilgilerle biraz oynayalım. İlk verilen bilgiyi aynen alalım: x - y = 15, ikincisini - ile çarpalım: -y -z = -5 şimdi bu iki ifadeyi topladığımız zaman x - 2...

Devamını Gör

Ygs tarih nasıl fullenir demişsiniz. Hedefiniz ygs sosyalden ful çekmek olmalıdır. Tarih yaklaşık olarak bu testin üçte birini oluşturmaktadır. Tarih dersinde bütün soruları doğru yapmak iyi bir tarih becerisi ister. Çünkü geçmiş yıllara baktığımı...

Devamını Gör

Tıp için hangi dersler önemli sorusuna aslında kendiniz cevap vermişsiniz. Tıp için bütün dersler önemlidir. Ancak sorunuza cevap vermek adına biraz derslerin üzerinde duralım. Puanlama açısından bakarsak fen derslerinin önemi çok büy&u...

Devamını Gör

Kaç farklı şekilde seçilebilir soruları matematikte yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür sorularda genellikle benzer mantık geçerlidir. Soruda 24 kişilik bir sınıfta seçilecek 3 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir deniyor. 24 kişi...

Devamını Gör

9. Sınıfı tekrar etmeniz gerçekten çok iyi olacaktır. 9. sınıfın büyük bir önem arz ettiği konusunda haklısınız. Zaten bir binanın temeli iyi olmadan taşları da iyi olmaz. Bu nedenle 9. sınıf derslerini mutlaka tekrar etmeniz gerekir. Gelelim bu tekrar sürecini nas...

Devamını Gör

Sitemizdeki yazıları okuduysanız eğer biz zaten ygs ve lys'yi bir arada çalışmanın mantıklı olduğunu vurguluyoruz her fırsatta. Doğal olarak sizin için de bu çerçevede tavsiyelerde bulunabiliriz. Ygs ve lys bir arada çalışmak özellikle fen derslerinde ç...

Devamını Gör

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki sizin kazanma şansınız birçok adaydan daha yüksek. Neden mi söylüyorum bunu. Çünkü yazdığınız soruda imla kurallarına ve yazıma uymuşsunuz. Yaptığınız işi ciddiye alıyorsunuz demektir bu. Birçok sorudaki hatalardan do...

Devamını Gör

11. sınıfa geçeceksiniz ve günde 4 saat çalışmak yeterli mi diye soruyorsunuz. Evet yeterlidir. Günde 4 saat çalışmak yeterlidir ancak her gün aksatmadan olmak kaydıyla. Haftada bir ara verirseniz yetmez. Ama istisnanasız her gün 4 saat çalışırsanız ye...

Devamını Gör