Matematik
TYT_Matematik _7
Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı
Matematiğin en önemli konularından birisi çarpanlara ayırma konusudur. Bir konu olmanın ötesinde diğer konularda işlem yaparken de sürekli bu konuda öğrendiklerimize ihtiyaç duyarız. Aslında çarpanlara ayırma bir konudan çok bir matematik becerisidir. O yüzden bu konuyu çok ... Okumaya Devam Et
Modüler Aritmetik
Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... } kümesinde tanımlanan β = {(x,y) : m | (x - y), m ΠZ+ - {1} ve x, y Î Z} bağınıtısı denklik bağıntısıdır. β, denklik bağıntısı olduğundan, ∀ (x, y) Î β için x ≡ y (mod m) ... Okumaya Devam Et
Bölme Bölünebilme
A) Bölme Bölme işleminde; A = B.C + K  biçiminde gösterilir. Bir bölme işleminde; K < B dir. K = 0 ise A sayısı B sayısına tam olarak bölünür. Kalan bölümden küçük ise ... Okumaya Devam Et
Ebob Ekok
Ortak bölen veya ortak kat kavramları bir birinden farklı en az iki doğal sayı için söz konusudur. 1. Ebob (En Büyük Ortak Bölen) Birbirinden farklı en az iki doğal sayıyı birlikte bölebilen en büyük doğal sayıya bu sayıların en büyük ortak böleni denir ... Okumaya Devam Et
Köklü İfadeler
n, 1 den büyük bir doğal sayı olmak üzere, xn = a eşitliğini sağlayan x sayısına a nın n. dereceden kökü denir. a nın n. dereceden kökü n√2 şeklinde gösterilir. 2√a = √a    ;     karekök a 3√a =         ;    ... Okumaya Devam Et
Mutlak Değer
Mutlak değer tanım olarak bir sayının sayı doğrusunda 0 noktasına olan uzaklığıdır. Mutlak değeri anladığımız zaman matematikte uzaklık kavramını da anlamış oluruz. Bir ifadenin mutlak değeri o ifadenin uzaklığı anlamına gelmektedir. Örneğin, |x - y| demek x ve y ... Okumaya Devam Et
İşlem
A boş olmayan bir küme ve A Ì B olmak üzere, A x A kümesinden B kümesine tanımlı her fonksiyona, A kümesinde bir ikili işlem ya da işlem denir. İşlem +, -, ., :, ο, Δ, Ä,¤,Å, ... gibi sembollerle gösterilir. Örnek: Tam sayılar kümesinde x ο y ... Okumaya Devam Et
Temel Kavramlar
RakamSayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur.SayılarSayılar, Matematik merdiveninin ilk basamağıdır. Ma­tematiği binaya benzetirsek, onun temelini sayılar oluşturur. Temel sağlam olmazsa yani sayılar iyi ... Okumaya Devam Et
Sayı Basamakları ve Sayı Sistemleri
Basamak ve Taban Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlardan her birine basamak, rakamların bulundukları yerdeki değerine basamak değeri ve bu doğal sayının tanımladığı sayı sistemine de sayı tabanı (düzeni) denir. Çözümleme n sayı tabanı ve a, b, c, d, e ... Okumaya Devam Et
Faiz ve Karışım Problemleri
Faiz Problemleri Faiz problemlerinin çözümünde aşağıdaki formülden yararlanacağız. F= A.n.t ... Okumaya Devam Et
Mutlak Değer
Bir sayının, sayı sayı doğrusunda belirttiği noktanın uzaklığına, bu sayının mutlak değeri denir. a ≥ 0 ise,  |a| = a a < 0 ise,  |a| = -a dır. * |a|  ≥ 0 Mutlak Değerin Özellikleri Mutlak değer her zaman 0 a eşit veya 0 ... Okumaya Devam Et
Çarpanlara Ayırma Konu Özeti
A, B, C dereceleri 1 den büyük üç polinom olsun. C = A.B ise A ve B polinomlarına C polinomunun çarpanı denir. C polinomunun derecesi A ve B polinomlarının derecelerinin toplamına eşittir. C = A.B, B = P.Q ... Okumaya Devam Et
Bölme Bölünebilme
A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a : bölünen b : bölen c : bölüm k : kalan ise a = b.c + k  biçiminde gösterilir. Bir bölme işleminde; k < b dir. ... Okumaya Devam Et
Fonksiyonlar Konu Özeti
A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A nın her elemanını B nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. Bu yüzden fonksiyonların iyi anlaşılması için bağıntı konusunun iyi öğrenilmesi gerekir.  x ∈ A ve ... Okumaya Devam Et
 Köklü Sayılar
xn = a ise, x = n√a  ifadesinde x sayısına a nın n. dereceden kökü denir. Köklü Sayıların Özellikleri  n√a  ifadesnin bir reel sayı olabilmesi için x ≥ 0 veya n tek sayı olmalıdır. ... Okumaya Devam Et
Sıralı İkili
a ve b gibi herhangi iki nesneden birinin diğerinden önce (örneğin a'nın) gelmesi önemli ise, bu durum (a, b) şeklinde gösterilir. Buna sıralı ikili denir. Sıralı ikililerde sıra önemlidir. (a, b) ≠ (b, a) olduğu halde {a, b} = {b, ... Okumaya Devam Et
Kümeler
Kümenin kesin bir tanımı yoktur. Matematikte küme tanımsız bir kavram olmakla beraber, küme denince aklımıza  nesnelerden meydana gelen topluluk gelir. Küme kavramını örneklerle açıklayalım. Örnek: A = { 1, 3, a, 4} bir kümedir. 1, 3, a, 4 bu kümenin elemanlarıdır. A ... Okumaya Devam Et
Ebob Ekok
Ebob, ekok ifadeleri ancak birbirinden farklı en az iki doğal sayı için söz konusu olabilir. Çünkü ortak bölenin olabilmesi için birden fazla sayı olması gerekir. Ekok (En Büyük Ortak Kat): Birbirinden farklı en az iki doğal sayıyı ortak bölebilen en ... Okumaya Devam Et
Temel Kavramlar
A. Rakam Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere, rakam denir. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. B. Sayı Bir çokluk belirtecek şeklide, rakamların bir araya getirilmesiyle oluşan ifadelere, sayı denir. Örnek: 19, -342, ¼, ... Okumaya Devam Et
Sayı Basamakları
Bir doğal sayının tabanına göre aldığı değere basamak değeri ve o sayının her basamağını oluşturan rakamlara da basamak denir. (abcde)n  sayısında "n" değeri sayı tabanı ve a, b, c, d, e sayı basamakları olmak üzere; a, b, c, d, e basamaklarının ... Okumaya Devam Et