Matematik

Faiz ve Karışım Problemleri

Faiz Problemleri

Faiz problemlerinin çözümünde aşağıdaki formülden yararlanacağız.

F= A.n.t 100

F : Alınan faiz miktarı

A : Faize yatırılan ana para miktarı

n : Yıllık faiz oranı

t : faiz süresi (yıl olarak)

Uyarı:1 aylık faizi bulmak için 1 yıllık faizin 12 de 1 i alınır.

Örnek:

150 lira, yıllık % 60 faiz oranı üzerinden 6 aylığına bankaya yatırılırsa kaç lira faiz geliri getireceğini bulalım.

Çözüm:

Verilenlere göre, A = 150 lira, n = 60 ve t = 6.1 / 12 dir.

F = 1 2 A . n . t 100 F = 150.60.6 100 1 12 F = 45 l i r a d ı r .

Örnek:

100 liranın yıllık % 80 faizden kaç aylık faiz geliri 20 lira olur?

Çözüm: 

Verilenleri formülde yerine yazalım.

F = 1 12 A . n . t 100 20 = 100.80. t 1200 t = 3  b u l u n u r .

Yani, bankaya 3 aylığına yatırılırsa 20 lira faiz geliri getirir.

Örnek:

 Yıllık %40 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para, kaç yıl sonra kendisinin 2 katı kadar faiz getirir?

Çözüm:

A lira t yıl sonra % 40 tan 2A lira faiz geliri getirsin. Bu verileri formülde yazarak t nin kaç olduğunu bulalım. O halde,

F = A . n . t 100 2 A = A .40 . t 100 2 = 4. t 10 t = 5  o l u r .

 Karışım Problemleri

Örnek:

Tuz oranı %30 olan 20 gr tuzlu su ile tuz oranı %40 olan 30 gr tuzlu su karıştırılıyor. Karışımın tuz oranını bulalım.

Çözüm:

K a r ı sı m  O r a n ı   = S a f  M a d d e Tu m  M a d d e = 20 30 100 + 30 40 100 30 + 20 = 6 + 12 50 = 36 100 = % 36  d ı r .

 

 

 

Yorumlar
Sen de Yaz