Coğrafya
TYT_Coğrafya _13
Yer'in Yapısı ve Oluşum Süreci
Dünya’nın oluşumuyla ilgili çeşitli teoriler varsa da bunlardan en güçlü olanı Big Bang (Büyük Patlama) teorisidir. Büyük patlamanın sonucunda oluşan galaksiler, yıldızlar ve gezegenler zamanla birbirin­den uzaklaşmışlardır. Bu uzaklaşma günümüzde de devam etmekte olup, evrenin sürekli ... Okumaya Devam Et
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkince kendine has bir şekli vardır. Bu şekle geoit adı verilir. Dünya geoit şeklini, kendi ekseni etrafındaki dönüşü­ne bağlı olarak Ekvator kısmında oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle meydana gelen savrulma sonu­cunda almıştır. Dünyanın şekli ... Okumaya Devam Et
Harita Bilgisi
Tarih boyunca dünyayı merak eden insan yaşadığı coğrafyadan başlayarak diğer çoğrafyaları da içine alan çizimler yapmıştır. İnsanoğlu dünyayı keşfettikçe gördüğü yerleri daha sistematik şekilde görselleştirme gereği duymuştur. Bu ihtiyaç temelinden ortaya çıkan haritalar günümüz dünyasında bir sürü kullanım alanıyla ... Okumaya Devam Et
Doğadaki Üç Unsur: Su - Toprak - Bitki
Su Kaynakları Su, insanlar ve diğer canlılar için vazgeçilmez bir kay­naktır. Dünya’daki başlıca su kaynakları; Okyanuslar Denizler Buz dağları ve buzullar Yeraltı ... Okumaya Devam Et
Çevre ve Toplum
İnsan ve Çevre İnsanlar geçmişten günümüze kadar sürekli çevreyle etkileşim içinde olmuştur. İhtiyaçlarını çevreden karşı­lama yoluna gitmiştir. Sıcaklık ve yağış özellikleri, yerşekillerinin etkisi, doğal kaynaklar, toprak özellikleri gibi faktörler insanların yeryüzüne dağılışı ve ekono­mik faaliyetleri üzerinde etkili olmuştur. İnsanlar ... Okumaya Devam Et
Beşeri Sistemler
Nüfusun Özellikleri Nüfus ve Nüfus Sayımları Nüfus, belirli bir alan içinde yaşayan insan sayısına denir. Bu alan dünyanın tamamı olabileceği gibi bir kıta, ülke, bölge, il veya köy de olabilir. Ülkelerin toplam nüfus miktarları nüfus sayımları aracılığıyla belirlenir. Belirli bir zamanda, belirli ... Okumaya Devam Et
Bölgeler ve Ülkeler
Dünya'nın Keşfi: Coğrafi Keşifler Çoğunlukla ipek ve baharat olmak üzere porselen, kağıt ve değerli taşların doğudan kervanlarla ya da gemilerle batıya taşınması sonucu İpek ve Baharat yolları ortaya çıkmıştır. Bu yollar kıtalararası kültür alışverişine de imkan sağlamıştır. İpek Yolu Orta Çağ’da ... Okumaya Devam Et
İklim Bilgisi
Atmosfer Yerçekiminin etkisiyle meydana gelen, dünyayı sarmalayan ve canlılara hayat veren gazlardan oluşan hava küreye atmosfer denir. Atmosferdeki gazları; - Havada her zaman bulunan ve miktarı değişme­yen gazlar (% 78 Azot, % 21 oksijen, % 1 argon, neon, helyum gibi asal ... Okumaya Devam Et
Yüzey Şekillerinin Oluşumu
Yer Kabuğu Dünya dış yüzeyinde, hava küre (atmosfer) ile çevrili olup, çukur yerleri de su küre (hidrosfer) ile kaplıdır. İçe doğru ise; yer kabuğu, manto ve çekirdek olarak adlandırılan üç ana katman bulunur.  Yer kabuğu kalınlığı ve yoğunluğu en ... Okumaya Devam Et
Harita Bilgisi
Harita, coğrafyada en çok kullanılan araçlardan biridir.  Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün belirli ölçekler oranında küçültülerek düzleme aktarılmış biçimine harita denir. Haritaların iki temel özelliği vardır. Bunlardan ilki kuşbakışı çizilmiş olma, ikincisi ise ölçeklendirilmiş olmadır. ... Okumaya Devam Et