Kimya
YKS_Kimya _19
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal türler arası etkileşimler kimya dersinin önemli bir konusudur. Evrende bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren en küçük yapı taşı olan bu tanecikler kimyasal tür olarak adlandırılır. Kimyasal Türler Kimyasal türler arası etkileşimleri anlayabilmek için kimyasal türleri anlamak ... Okumaya Devam Et
Karışımlar
Karışımlar 10. sınıf içerisinde detaylarıyla karşımıza çıkan önemli bir kimya konusudur. 7. sınıf konularından itibaren karışımlar konusu fen bilimleri altında öğrendiğimiz önemli bir konudur. Bu yazıda karışımlar konusunu anlatacağız. Karışım nedir sorusu ile konuya başlayalım. En az iki farklı maddenin fiziksel ... Okumaya Devam Et
Maddenin Sıvı ve Katı Hali
Bu konu başlığı altında maddenin sıvı hali ve maddenin katı hali incelenecektir. Maddenin sıvı ve katı hal durumunda gösterdikleri özellikler maddeleri tanımamız açısından önemlidir. Maddenin Sıvı Hali Maddenin üç temel halinden biri de sıvı halidir. Sıvı haldeki tanecikler ... Okumaya Devam Et
Elementler Kimyası
Kimya müfredatında yer alan elementler kimyası konusu, periyodik sistemde yer alan elementleri incelediğimiz bir konudur. Evrendeki elementleri sınıfınlara ayırarak incelediğimiz bu konuyu anlamak, doğanın kimyasını anlamak için çok önemlidir. Evrendeki Elementler Hücre yapısının % 65 - 90 ı sudan oluşuyor. İki ... Okumaya Devam Et
Gazlar
Maddenin akışkan hallerinden biri de gaz halidir. Gazlar konusunda maddenin gaz hali incelenir. Gazlar konuldukları kabı doldurmak üzere genişleyen, bastırıldıklarında çok küçük hacimlere kadar sıkıştırılabilen akışkanlardır. Bu konuda; hacim, sıcaklık, mol sayısının değişmesiyle gaz fazındaki taneciklerin davranışları incelenecektir. Gazların Özellikleri İçinde bulundukları ... Okumaya Devam Et
Periyodik Sistem
Kimya bilimini belli bir düzene oturtmak için elementleri içeren periyodik sistem kurulmuştur. Periyodik sistem yıllar içinde şekil değiştirmiş ve gelişmiştir. Periyodik Sistemin Tarihçesi Günümüzde bilinen binlerce farklı maddeyi oluşturan ve tabiatta var olan element sayısı 92 tanedir. Bu ele­mentlere yapay yollarla ... Okumaya Devam Et
Kimyasal Denge
Kimya içerisindeki en önemli konulardan biri kimyasal denge konusudur. Kimyasal denge tepkimelerin çift yönlü statik bir hal almasında ortaya çıkar. Kimyasal Denge ve Dengeyi Belirleyen Faktörler Bir kimyasal denge birçok olaydan etkilenir. Dengeyi belirleyen ve etkileyen olaylar anlaşıldığında kimyasal denge konusu ... Okumaya Devam Et
Reaksiyon Hızı
Tepkime Hızı, Ortalama Hız ve Anlık Hız Kimyasal tepkime hızları da diğer alanlardaki gibi, bir özellikteki değişimin, değişimin olduğu zamana bölümü olarak tanımlanabilir. Kimyasal tepkimelerde girenlerin ne kadar hızla tüketildiği veya ürünlerin ne kadar hızla oluştuğu tepkimelerin hızını oluşturmakta­dır. Bir ... Okumaya Devam Et
Çözünürlük Dengesi
Suda az çözünen iyonik katıların suda çözünmesi sırasında çözünme hızının, çökelme hızına eşit olduğu duruma çözünürlük dengesi denir. Denge anında çözünme ve çökelme olayları durmuş değildir. Ancak ikisinin de hızları eşit olduğu için çözünmeyen katı miktarı sabittir. Şimdi CaCO3 katısının çözünmesini ... Okumaya Devam Et
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Tepkime Hızı Bir kimyasal tepkimede birim zamanda tepkimeye girenlerin derişimindeki azalma veya ürünlerin derişimindeki artmanın ölçüsüne tepkime hızı denir.  Her tepkimenin hızı değişkendir. Bazı tepkimelerin hızı saniyelerle ifade edilirken bazıları da yıllarla ifade edilebilir. Örneğin, demirin paslanması yavaş, alkolün ... Okumaya Devam Et
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Kapalı kaplarda gerçekleşen bazı tepkimelerde tepkimeye girenlerin (reaktiflerin) tamamı ürünlere dönüşmez. Kimyasal tepkimelerde birim zamanda tepkimeye girenlerin ürünlere, ürünlerin de girenlere dönüşüm hızlarının eşit olduğu duruma kimyasal denge denir.  Bir kimyasal tepkimede, tepkimeye girenlerin tamamı ürünlere dönüşüyorsa bu ... Okumaya Devam Et
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken ısı açığa çıkabilir veya ısı harcanabilir. Bu tepkimelerdeki ısı enerjisinin hesaplanması tepkime ile ilgili bilgi sahibi olmamız için gereklidir.  Tepkime Isısı (ΔH) Bir tepkime oluşurken alınan veya verilen ısı enerjisine tepkime ısısı denir.  Alınan veya verilen ısı ... Okumaya Devam Et