Coğrafya
YKS_Coğrafya _22
Ülkeleri Tanıyalım II
Ülkeleri tanıyalım konusunun bir önceki parçası olan ülkeleri tanıyalım I bölümünde Japonya, İngiltere ve Hindistan'ı tanımıştık. Bu ikinci bölümde ise Hollanda, Almanya, Nijerya ve Rusya Federasyonu'nu tanımaya çalışacağız. Hollanda Hollanda yüz ölçümü olarak küçük fakat ekonomik ve siyasi etkinlik olarak önemli ... Okumaya Devam Et
Ülkeleri Tanıyalım III
Ülkeleri tanıyalım konusunun son bölümü olan ülkeleri tanıyalım III bölümünde Güney Afrika Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilgili temel esasları göreceğiz. Güney Afrika Cumhuriyeti Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika Kıtası’nın güneyinde yer alır. Üç tarafı ... Okumaya Devam Et
Ülkeleri Tanıyalım I
Coğrafya insanoğlunun yaşadığı doğayı tanımasına yarar. Bugün siyasi sınırları belirli birçok ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden başlıcalarını tanımak dünyanın nasıl bir yer olduğu konusunda bize fikir verir. Bu nedenle ülkelerin tanıyalım konusu önemine binaen detaylı anlatılmıştır. Konu uzun olduğu ... Okumaya Devam Et
Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri
Belirli bir zamanda, belirli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına nüfus denir. Günümüzde nüfus ülkelerin kal­kınmasında, doğal kaynakların işletilmesinde, üretim ile tüketim üzerinde ve ülkelerin tanınmasında son de­rece önemlidir. En küçük nüfus topluluğu ailedir. Nüfus Sayımı Ülkelerin toplam nüfusları ... Okumaya Devam Et
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal kaynaklar ve çevre çağımızın önemli konularından biridir. Doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve çevreye verilen zarar insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Geçmişten Günümüze Do­ğal Kaynaklar Taşlar İnsanların, çakmak taşı ve volkan camı gibi sert kayaçları keşfetmesiyle madencilik faaliyetleri başlamıştır. Bu taşların ... Okumaya Devam Et
Doğal Kaynakların Kullanımının Küresel Etkileri
Doğal kaynaklakların kullanımının küresel birçok etkisi vardır. Özellikle teknolojinin gelişmesi çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Sınırlı olan doğal kaynaklar teknolojinin ilerlemesiyle birlikte daha fazla tüketilmekte, bu durum canlılar üze­rinde çeşitli problemleri beraberinde getirmektedir. Teknolojik Gelişmelerin Ortaya Çıkardığı Çevre ... Okumaya Devam Et
Doğal Afetler ve Etkileri
Doğal afetler, can ve mal kayıplarına neden olan do­ğa olaylarıdır. Bu tür doğa olayları yeryüzünde her za­man olagelmiştir. Can ve mal kayıplarına yol açmayan doğal afetler, doğal tehlike olarak isimlendirilir. Doğal olayların afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, ... Okumaya Devam Et
Küreselleşmenin Etkileri
İletişim ve ulaşım olanaklarının günden güne iyileşmesi sonucunda küreselleşme artmaktadır. Küreselleşmenin etkileri arasında küresel çapta kurulan siyasi ve ekonomik örgütler vardır. Bu örgütler ülkeler arası etkileşim için önemli bir işlev görür. 20. yüzyılda meydana gelen I. ve II. Dünya savaşların­da ... Okumaya Devam Et
Ülkeler Arası Etkileşim
Coğrafya beşeri faaliyetleri incelediği için ülkeler arası etkileşim de coğrafyanın önemli bir uğraş alanıdır. Küreselleşen dünyada ülkeler arası etkileşim de günden güne artmaktadır. Her toplumun mensup olduğu coğrafi sınırlar ve kültür bölgeleri vardır. Ülkeler arası etkileşimi de bu ... Okumaya Devam Et
Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya
Medeniyet yeni kıtaları keşfedince elde ettiği doğal kaynaklarla daha hızlı ilerlemeye başlamıştır. Dünyanın daha çok bilinmesi ve ulaşım olanaklarının artması ile de dünya daha erişilebilir bir yer olmuştur. Dünyanın daha çok bilinmesinde ise coğrafi keşifler etkili ... Okumaya Devam Et