Konular

Düzlemde Nokta, Doğru ve Vektörler

Lys 20.07.2017 - 17:47

doğruların birbirine göre durumlarıDüzlemde Nokta, Doğru ve Vektörler Konu Anlatımı Bu yazıda 10. sınıf geometri müfredatında yer alan düzlemde

Daha Fazlası

Çemberde Açı

Ygs 19.07.2017 - 12:40

çember konu anlatımıÇemberde Açı Konu Anlatımı Çember ve daire geometrinin önemli konularındandır. Burada çemberi tanıdıktan sonra çemberde açı

Daha Fazlası

Kare

Ygs 17.07.2017 - 13:21

karenin çevresi ve alanıKare Konu Anlatımı Çokgenler başlığında karşımıza çıkan geometrik şekillerden biri de karedir. Kare düzgün çokgen olması

Daha Fazlası

Yazınsal Türler

Lys 02.06.2017 - 08:57

edebi yazınsal türlerYazınsal Türler (Edebi Türler) Edebiyatta ortaya konan birçok edebi (yazınsal) tür vardır. Bu derste yazınsal türleri

Daha Fazlası

Bilim Felsefesi

Ygs 27.05.2017 - 17:45

Bilim Felsefesinin Tanımı ve Konusu Bilim, bir bilgi sistemidir. Bilimin araştırdığı bilgiye de bi­limsel bilgi denir. Bilimsel bilgi ve diğer bilgilerin tümü; ev­reni, toplumu, insanı ve varlığı bilme çabası içindedir. Amaç­ları aynı olmasına rağmen bilgiler, yapısı ve özellikleri bakı­mından birbirlerinden ayrılır. Bilim, var olan her şey üzerinde sistemli, yöntemli, doğru ve

Daha Fazlası

Bağıl Hareket

Lys 05.05.2017 - 05:41

bağıl hareketBağıl Hareket Belli bir hızla giden araçtan baktığımız­da yol kenarında duran kaldırım taş­larını, durakta oto­büs bekleyen

Daha Fazlası

Destek ve Hareket Sistemi

Lys 25.04.2017 - 08:19

düz kasDestek ve Hareket Sistemi Destek ve hareket sistemi gelişmiş hayvanlarda bulunan bir sistemdir. Bu konu çerçevesinde

Daha Fazlası

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Lys 06.01.2017 - 04:41

soygaz lewis gösterimiKimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal türler arası etkileşimler kimya dersinin önemli bir konusudur. Evrende bulunan bütün maddeler

Daha Fazlası

Radyoaktivite

Ygs 01.01.2017 - 14:19

$_{\rm{a}}^{\rm{b}}{\rm{X}} \to _{\rm{c}}^{\rm{d}}{\rm{Y + }}_{\rm{e}}^{\rm{f}}{\rm{Z}}$Radyoaktivite Atomun çekirdeğinin bir dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapmasına doğal radyoaktiflik, bu tür ışıma yapan

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 24.12.2016 - 17:53

Bölme işlemiBölme Bölünebilme A) Bölme Bölme işleminde; A = B.C + K  biçiminde gösterilir. Bir bölme işleminde;

Daha Fazlası

Atom ve Yapısı

Ygs 24.12.2016 - 17:34

atom teorileriAtom ve Yapısı Kimya dersi için atomu tanımak, atom ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak çok

Daha Fazlası

Mantığın Alanı

Lys 20.12.2016 - 05:39

akıl ilkeleri tablosuMantığın Alanı Mantık, Yunancada hem konuşma hem de akıl anlamına gelen “logos” ’un karşılığıdır. Logos Arapçada

Daha Fazlası
Özetler

Osmanlı Kuruluş Devri

Ygs 26.06.2017 - 08:54

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu Özet Osmanlı Devleti Türk tarihinde çok önemli bir yer tutar. Bugün yaşadığımız ülke Osmanlı Devleti'nin mirasıdır. Osmanlı tarihini öğrenirken devletin kuruluşuna göz atmamız gerekir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu özet olarak aşağıda anlatılmıştır. Daha detaylı konu anlatımı için detay bölümünden faydalanabilirsiniz. Osmanlıların Genel Özellikleri Çok uluslu bir devlettir.

Daha Fazlası

Sindirim Sistemi

Lys 22.05.2017 - 13:58

besinlerin kimyasal sindirim tablosuSindirim Sistemi Özet Yeterli bir beslenme üç temel ihtiyacı karşılar. Bunlar; Vücudun büyüme,

Daha Fazlası

Siyaset Felsefesi

Ygs 11.05.2017 - 02:42

Siyaset Felsefesi Özet Detaylı bir anladıma girdiğimiz siyaset felsefesi konusunu özet olarak görelim. Kelime anlamı olarak işleri yoluna koymak ve idare etmek gibi anlamlara gelen siyaset, devlet işlerinde yürütme olarak kabul edilir. Siyaset felsefesi ise felsefenin siyaseti konu alan bölümüdür. Siyaset felsefesi günlük siyasi olaylarla ilgilenmeyip siyasi olguları ve kurumları ele

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 15.02.2017 - 16:30

bölme bölebilme özetBölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Fonksiyonlar

Ygs 28.01.2017 - 08:19

Fonksiyonlar Konu Özeti A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A nın her elemanını B nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. Bu yüzden fonksiyonların iyi anlaşılması için bağıntı konusunun iyi öğrenilmesi gerekir.  x ∈ A ve y ∈ B olmak üzere A'dan B'ye bir fonksiyon f ise: f : A →

Daha Fazlası

Boşaltım Sistemleri

Lys 16.12.2016 - 18:56

boşaltım tablosuBoşaltım Sistemleri Özet Bir hayvanın vücut sıvılarının kimyasal yapılarının düzenlenmesi (ozmoregülasyon), büyük ölçüde dış ortamla içteki

Daha Fazlası

Hücrede Zarından Madde Geçişleri

Ygs 10.12.2016 - 05:15

madde iletimiHücrede Madde Geçişleri Özet Hücre zarı seçici geçirgen olma özelliğinden dolayı, bütün maddelerin hücre içerisine girmesini

Daha Fazlası

Osmanlı Yükselme Devri

Ygs 09.12.2016 - 08:32

Yükselme Devri Özet Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedilmesiyle başlar (1453), Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle son bulur (1579). Bu dönemin padişahları şunlardır: Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezit, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat (ilk beş yılı). II. Selim'in tüm iktidarı ve III. Murat'ın ilk yılları "Sokullu Devri"

Daha Fazlası

Eskicağ Medeniyetleri

Ygs 21.11.2016 - 23:08

Eskiçağ Medeniyetleri Özet Anadolu ve Türk tarihini anlamak için burayı etkileyen eskiçağ medeniyetlerini bilmek gerekir. Anadoluda ve çevresinde birçok eskiçağ medeniyeti kurulmuştur. Bu medeniyetleri özetleyecek şekilde kısaca inceleyelim. Asya'da Kurulan İlk Medeniyetler Anadolu Medeniyetleri Tarih boyunca çok sayıda toplumun dikkatini çeken ve bir o kadar da uygarlığa sahne olan Anadolu'da medeniyet Yontma Taş Devri'nde

Daha Fazlası

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar

Ygs 18.10.2016 - 13:55

geometrik kavramlar özetGeometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar Konu Özeti Geometri dersinde başarılı olmak için geometrik kavramlar hakkında bilgi

Daha Fazlası

İslam Tarihi

Ygs 09.10.2016 - 08:08

İslam Tarihi Özet İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde aşağıda gösterilmiştir. Hz. Muhammed Devri Hz. Muhammed 40 yaşında iken 610 yılında ilk vahiy geldi ve peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

Daha Fazlası

Ortaçağ'da Avrupa

Ygs 05.10.2016 - 07:44

Ortaçağ'da Avrupa Özet Ortaçağ'da Avrupa tarihini özetlemek için birkaç nokta üzerinde durmak gerekir. Ortaçağ avrupası kilise, feodalite ve Haçlı Seferleri çerçevesinde şekillenmiştir. Klise ve Papalık Ortaçağ Avrupası'nda kileselerin sosyal hayata çok büyük etkisi vardı. Hristiyanların iki büyük mezhebi vardı. Bu mezheplerden Katolik mezhebinin dini lideri Papa Roma'da oturuyordu. Ortodoks mezhebinin lideri Patrik ise

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

Sadece bitkilerde bulunan plastidlerdir. Plastit yapısı bitkilere özgüdür. Kromoplast, lökoplast ve kloroplast birer plastit çeşididir. Aslında plastitlere de bitkilerin yanında bitkilere benzeyen alglerde de rastlanır. Bitkide fotosentez yapmak için bulunan klorof...

Devamını Gör

Merhabalar. Durumunuzun farkındayım. Tıp kazanabilir miyim veya şunu kazanabilir miyim tarzı soruları uzaktan cevaplamak gerçekten güç oluyor. Genel hatlarla cevap vermeye çalışalım. Sizin yaşınızdaki insanlar maalesef yapamazsın diyen çevreyle fazlasıyla demoralize...

Devamını Gör

Osmanlı Devleti Haçlılarla birçok kez savaşmıştır. İlk savaş 1364 yılındaki Sırpsındığı Savaşıdır. Ancak Sırpsındığı Savaşı Edirne'de olmuştur. Bu savaşın da amacı Osmanlı Devleti'ni Balkan topraklarına sokmamaktır. Savaşı Osmanlı Devleti kazanmıştır. Sorunuza gelecek olursak Balkan ...

Devamını Gör

Ege'de dağlar denize dik uzanır. Ama aslında Ege bölgesini de aşarak bu konuda genel bir hat çizelim: Türkiye'de dağlar doğu batı yönünde uzanmıştır. Bunun sonucu olarak dağlar Ege'de denize dik, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ise denize paralel olacaktır. Res...

Devamını Gör

Güçler birliği ilkesi gerçekten de demokrasiye uygun değildir. Gelişmiş demokrasilerde güçler ayrılığı net bir şekilde uygulanır. Kuvvetler ayrılığının önemi adlı yazıda bunun gerekçelerini ortaya koymuştuk. Soru şu: Buna rağmen ilk TBMM neden gü&cced...

Devamını Gör

90 derece açısı olan bir üçgen dik üçgendir. Dik üçgende uzun kenar yani 90 derecenin karşısında olan kenar hipotenüs olarak adlandırılır. Dik üçgen konusunda temel bağıntıları anlatmıştık. Burada yine tekrar edelim. Dik üçgen...

Devamını Gör

Periyodik tabloda yatay sıralara periyot düşey sıralara grup adı verilir. Periyodik tablo konusunda bunlara değinmiştik. İlk sırada derken kast ettiğiniz ilk periyotsa birinci periyotta iki tane element bulunur. Bunlardan ilki 1A gurubundaki ametal olan hidrojen elementidir. İkincisi ise 8A gr...

Devamını Gör

Bitkilerin fotosentez yapabilmek için ışığa ihtiyacı vardır. Yeşil bitkiler ışıkla fotosentez yaparak besin üretirler. Karanlıkta fotosentez olmadığını biliyoruz. Foto zaten ışık demektir. Yani ışıkla sentez reaksiyonlarının yürütülme işlemidir fotosentez. Bitkiler diğer...

Devamını Gör

Merhabalar. Sorduğunuz soru içerisinde birden fazla soru ve durum tespiti barındırıyor. Bunlara kısaca değinelim. İlk olarak çalışmaktan bıkmış olmak genellikle gelip geçici bir durumdur. Okulda çalışmak ile iş hayatında çalışmak arasında da bazen fark olabiliyor....

Devamını Gör

Cenap Şahabettin'in etkilendiği akım sembolizm akımıdır. Batı kökenli olan bu akım Ahmet Haşim gibi Cenap Şahabettin'i de etkilemiştir. Esas mesleği tıp doktorluğu olan Cenap Şahabettin'in edebi kişiliğini incelerseniz sembolizm etkisini gözlemlersiniz. Sembolizm şiirde sembolik anlatımı...

Devamını Gör