Konular

Osmanlı Yükselme Devri

Tyt 24.03.2022 - 07:24

Osmanlı Yükselme Devri Osmanlı Yükselme Devri ya da Osmanlı Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti'nin büyük ilerleme kaydettiği dönemdir. Bu dönemde büyük toprak kazançları olmuştur. Fetih politakasının bir sonucu olarak devlet imparatorluk özelliği kazanmıştır. Fatih, Bayezid, Selim ve Süleymandan Yükselme Devri'nin padişahlarıdır. II. Mehmet (Fatih) Dönemi (1451 - 1481) 1451 yılında II. Mehmet ikinci defa

Daha Fazlası

Cumhuriyet Dönemi İç Olayları

Tyt 09.03.2022 - 10:52

Cumhuriyet Dönemi İç Politikası Cuhmhuriyet dönemi iç politikası cumhuriyetin ilanından sonra hayata geçirilmesi planlanan siyasi yenilikler ve bu yeniliklere doğan tepkiler çerçevesinde şekillenmiştir. Cumhuriyet dönemi iç olayları içerisinde rejime karşıt hareketler de görülmüştür. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilanı ile yeni Türkiye tam manasıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin İlan Edilme Nedenleri Ulusal egemenliğin gerçekleşmesini sağlamak. Saltanatın kaldırılmasında

Daha Fazlası

İnkılaplar

Tyt 28.06.2021 - 12:42

Atatürk İnkılabı ve Hedefleri Atatürk'e göre inkılap, mevcut kurumları zorla değiştirerek Türk milletini son yıllarda geri bırakan kurumların yerine çağdaş ve en yüksek medeni gerekliliklere göre yenilerinin kurulmasıdır. Atatürk İnkılaplarının Amaçları Türkiye'yi çağdaş medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkarmak Modern Avrupa devletleri ile Türkiye'yi bütünleştirmek Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek Modern toplumlara ait değer yargılarını Türkiye'de yerleştirmek Osmanlı Devleti'nden

Daha Fazlası

Yay Dalgaları

Yks 04.06.2021 - 10:13

yay dalgasında genlik ve genişlikBu konuda dalgalar konusunun bir alt başlığı olan yay dalgaları üzerinde durmaya çalışacağız. Yay dalgalarını

Daha Fazlası

Atatürk İlkeleri

Tyt 23.10.2020 - 11:53

Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini anlatan ve devletin niteliğini şekillendiren ana etmenlerdir. Bu nedenle Türkiye tarihi açısından Atatürk ilkelerinin ve Atatürkçülüğün iyi bilinmesi gerekir. Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzura ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün

Daha Fazlası

Sinir Sistemi ve Duyu Organları

Yks 27.04.2020 - 09:50

sinir hücresinin yapısıSinir Sistemi ve Duyu Organları Canlılarda her hücre genlerin denetimiyle hücresel faaliyetlerini gerçekleştirir. Ancak karmaşık yapılı

Daha Fazlası

Halk Edebiyatı

Yks 13.03.2020 - 11:20

Halk Edebiyatı Halk edebiyatı, halk arasında gelişen ve İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdüren sözlü edebiyattır. Halk edebiyatının genel özellikleri: Şiirlerde kullanılan dil, halkın kullandığı, konuştuğu dildir. Bu nedenle sık sık deyimlere ve güzel halk söyleyişlerine yer verilmiştir. Şiir musikiden ayrılmamıştır. Şiir, saz şairi (ozan) ya da âşık denen kişilerce, bağlama adı verilen bir

Daha Fazlası

Kimyasal Denklemler

Tyt 09.02.2020 - 19:34

Kimyasal Denklemler Kimyasal reaksiyonlarda (tepkimelerde) farklı maddeler birbirleriyle etkileşerek bir takım yeni ürünler meydana getirir. Birbiriyle reaksiyona giren maddeler hem element hem de bileşik olabilir. Reaksiyona giren maddeler okun sol tarafına yazılır ve bu maddelere reaktif adı verilir. Okun sağ tarafına yazılan maddelere ise ürün denir. aX(k) + bY(d) → cZ(aq) + dT(g) Reaktifler Ürünler Denklem

Daha Fazlası

Canlıda Moleküler Organizasyon

Tus 18.01.2020 - 21:13

Canlıda Moleküler Organizasyon 4 Ana başlıkta incelenecektir. 1. Biyokimya Kavramı 2. Su, Asit-Baz ve Tampon Çözeltiler 3. Hücre 4. Biyolojik

Daha Fazlası

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları

Tus 18.01.2020 - 21:13

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları 6 Ana başlıkta incelenecektir: 1. Karbonhidratlar 2. Lipitler 3. Proteinler 4. Oksijen Bağlayan Proteinler: Hemoglobin ve Miyoglobin 5.

Daha Fazlası

Genetik Bilginin Aktarımı

Tus 18.01.2020 - 21:13

genetik bilginin aktarımıGENETİK BİLGİNİN AKTARIMI  5 Ana başlıkta incelenecektir.  1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı Giriş DNA Yapısı DNA Replikasyonu DNA Onarımı Mutasyonlar   2. Transkripsiyon: RNA

Daha Fazlası

Beslenme

Tus 18.01.2020 - 21:13

beslenmeBESLENME  4 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Beslenmede Temel Kurallar Giriş Temel Besin Grupları Sağlıklı Beslenme   2. Vitaminler Giriş Vitaminlerin Sınıflandırılması Yağda Eriyen Vitaminler Suda Eriyen

Daha Fazlası
Özetler

Türk Dünyası

Tyt 22.03.2023 - 06:02

İlk Türk İslam Devletleri Türkler ve İslamiyet Ortaasya Hun göçlerinde Avrupaya giden kollar Hristiyanlaşarak, Çindeki Türkler Budistleşerek eriyip gitmişlerdir. Musive olan Hazarlar da aynı akıbete uğramışlardır. Diğer taraftan Müslüman olan Tükrler varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. Bunun da temel nedeni İslamiyet'in Türklerin diğer ölçülerine, yaşayışlarına, karakterine uygun olmasıdır. İlk Türk - Müslüman ilişkileri Hz.

Daha Fazlası

Miyalji

Tus 08.03.2023 - 16:45

dikloron tablet diklofenak sodyumMyalgia Miyalji Tedavisi Dikloron ve muscoril (IM)yaptır. Reçete olarak: 1) Dikloron tablet 2x1  2) Muscoril kapsül 2x1 3) skoda yedek

Daha Fazlası

Pamukçuk

Tus 06.12.2022 - 14:22

mikostatin oral süspansiyon antifungal Pamukçuk Tedavisi (Moniliazis Tedavisi) Pamukçuk reçetesi: 1) Mikostatin oral süspansiyon 4x1 damlalık dolusu (15 gün) ağızda uzun

Daha Fazlası

Otitis Media

Tus 06.12.2022 - 14:14

klacid - mr 500 mg tablet klaritromisinOtitis Media Tedavisi:  Yetişkin Reçete: 1) Amoklavin 1000 mg tablet 2x1 (10 gün)  2) Dikloron tablet 2x1  3) Gerekirse

Daha Fazlası

Otitis İnterna

Tus 04.12.2022 - 11:56

moxitec 400 mg tabletOtitis İnterna Tedavisi: Tanı: İşitme kaybı, denge bozuklukları, sallantılı yürüyüş, göz küresinin istem dışı hareketleri gibi belirtiler

Daha Fazlası

Otitis Eksterna

Tus 03.12.2022 - 14:46

siprogut kulak damlasıOtitis Eksterna tedavisi: Reçete: Tragus’a basıldığında ciddi bir ağrı oluyorsa tanı otitis eksternadır.  1) Siprogut kulak damlası 2x1  2)

Daha Fazlası

Osteoporoz

Tus 02.12.2022 - 10:09

calcium-d-sandoz 600 mg 20 efervesan tabletOsteoporoz Tedavisi: Reçete: 1) Calcium-D-Sandoz 600 mg 20 efervesan tablet  2x1 (1yıl)  2) Fosamax 10 mg 28 tablet

Daha Fazlası

Orbital Sellülit

Tus 01.12.2022 - 19:11

amoklavin-bid 625 mg film tabletOrbital Sellülit Tedavisi:  Allerji ve hatta anafilaksi başlangıcından ayrımı yapılmalıdır. Enfeksiyon olduğundan emin olunursa antibiyotik başlanır. Görme

Daha Fazlası

Oksiyur

Tus 30.11.2022 - 19:13

pirantelOksiyur Oksiyür yani kıl kurdu(halk arasında bilinen adıyla) sebebi Enterobius vermicularis adında küçük bir parazittir. Enterobius vermicularis;

Daha Fazlası

Meme Başı Çatlağı

Tus 29.11.2022 - 14:58

bepanthene kremMeme Başı Çatlağı:  Reçete: 1) Bepanthene krem 2x1 2) Emziren annelere doğru emzirme yönetemleri öğretilmelidir.

Daha Fazlası

Melasma

Tus 29.11.2022 - 14:50

expigment çil güneş kremiMelasma Tedavisi:  Doğumdan sonra oluşan koyu renkli lekelerdir. Reçete: 1) Expigment %2 1x1 (15 gün)  2) Expigment %2'yi 15

Daha Fazlası

Mantar Zehirlenmesi

Tus 27.11.2022 - 20:59

ulusal zehir danışma merkeziMantar Zehirlenmesi: Tedavi: Her türlü zehirlenmede olduğu gibi mantar zehirlenmesinde de 114 zehir danışma merkezi aranmalıdır.  

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular