Poliklinik Reçeteleri

Otitis Eksterna tedavisi:

Tragus’a basıldığında ciddi bir ağrı oluyorsa tanı otitis eksternadır. 

1) Siprogut kulak damlası 2x1 

2) Parol tablet 4x1 

3) Sistemik antibiyotik eklenebilir. Amoklavin 1000 mg tablet 2x1

siprogut kulak damlası