Türkçe
TYT_Türkçe _6
Sözcüklerin Yapısı 
Sözcükleri yapı olarak basit, türemiş ve bileşik sözcükler olarak sınıflandırabiliriz. 1. Basit Sözcükler Yapım eki almamış olan sözcüklerdir. Basit sözcükler iki şekilde karşımıza çıkar.  A. Kök Sözcükler Herhangi bir ek almamış sözcüklerdir. Örneğin, ev kelimesi sadece kökten oluşur. Bu sözck basit bir sözcüktür. B. ... Okumaya Devam Et
Sözcükte Anlam
Türkçe testindeki soruların yarıdan fazlası anlam bil­gisiyle ilgilidir. ÖSYM’nin amacı bu sorularla, öğrencinin Türkçeyi kavrama gücünü ölçmektir. Nitekim okuduğunu anlamayan, anladığını kendi sözcükleriyle ifade edeme­yen bir kişinin yönetici, doktor, mühendis, avukat olduğu­nu düşünün; vay halimize! Türkçesi zayıf olduğu ... Okumaya Devam Et
Edat - Bağlaç - Ünlem
Türkçe dilinde edat, bağlaç ve ünlem gibi ara sözcükler bulunur. Şimdi özet olarak edat bağlaç ve ünlemi ele alalım. Edat (İlgeç) Yalnız başına anlamları olmayan, anlam ve görevleri daha çok cümle içinde, birlikte bulundukları sözcüklerle ortaya çıkan, ... Okumaya Devam Et
Sözcüklerde Anlam Özellikleri
Tek başına bir anlam taşıyan ya da bir anlamı olmadığı halde cümle kuruluşuna katkıda bulunan anlatım birimine sözcük (kelime) denir. Dilimizdeki bazı sözcükler tek başlarına bir anlam taşırlar. Kuş, böcek, elma, fırça, aşk... gibi. Bazı sözcükler ise bağımsız ... Okumaya Devam Et
İsim (Ad)
Canlı ve cansız bütün varlıkları, duygu ve düşünceleri karşılayan, varlıkları tanıtmaya yarayan sözcüklere isim denir. İsimler değişik yönlerden incelenir, bunları sırayla görelim.
A. İsim (Ad) Türleri
1. Varlıklara Verilişlerine Göre a. Cins İsim Aynı türden varlıkların, kavramların ortak adıdır. Buna tür ... Okumaya Devam Et
Sıfat (Ön Ad)
İsimlerden önce gelerek onları değişik yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. İsimler varlıkları karşılayan sözcükler, sıfarlar da isimlere özellik kazandıran sözcüklerdir. Kitap, ağaç, köy, insan... gibi sözcükler isimdir. Bu isimlerin kendine has özellikleri, kendi türleri ... Okumaya Devam Et
Zamir (Adıl)
Okul müdürü eğitim-öğretim yılı içinde zorunlu olarak on, on beş gün okuldan ayrılmak zorunda kalsa ne olur? Okuldaki işler aksar mı? Aksamaz tabiki. Müdür beyin yerine yardımcısı vekalet eder. Yapılacak işleri onun yerine aynen yapar. İşte zamirler de ... Okumaya Devam Et
Zarf (Belirteç)
Sıfatlar konusunda sıfatların, isimlerin özelliği olan sözcükler olduğundan bahsetmiştik. İsimlern değişik özellikleri olduğu gibi, fiillerin de belli özellikleri, nitelikleri vardır. İşte fiillerin değişik özelliklerini belirleyen sözcüklere zarf denir. Zarflar sadece fiilleri değil; sıfatları, fiilimsileri, kendi türünden sözcükleri yani ... Okumaya Devam Et