Fizik
TYT_Fizik _9
Isı, Sıcaklık ve Genleşme Konu Anlatımı
Isı sıcaklık ve genleşme fiziğin en önemli konularından biridir. YGS fizik konuları incelendiğinde sınavda çıkmış fizik sorularının önemli bir kısmının bu konudan geldiği görülebilir. Ayrıca LYS'de de bu konudan önemli sorular gelmektedir. Isı ve sıcaklık günlük ... Okumaya Devam Et
Kaldırma Kuvveti
Sıvı ve gaz akışkanları içerisinde bulunan maddelere kaldırma kuvveti uygularlar. Svıvıların Kaldırma Kuvveti Bir sıvının içinde bulunan herhangi bir cisime sıvı tarafından yer çekimine zıt bir kuvvet uygulanır. Bu kuvveti sıvıların kaldırma kuvveti olarak adlandırırız. Bu konunun mantığı kavranınca küçücük bir soruyla ... Okumaya Devam Et
Manyetizma
Manyetizma mıknatıslık manasına gelmektedir. Bu yüzden manyetizma konusunu anlamak için mıknatısları tanımamız gerekir.  Mıknatıslar Mıknatısların M.Ö. 800'lü yıllarda bilinmekte olduğunu tarihi kaynaklara bakarak görebiliyoruz. Günümüzde ise manyetit adı verilen de­mir oksit (Fe3O4) bileşiği doğal bir mıknatıs olarak kulla­nılmaktadır. Mıknatıslar tabiatta doğal olarak bulunabildiği ... Okumaya Devam Et
Mercekler
Mercekler mikroskop­tan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin görüntüleri­ni büyütme, küçültme özelliğine sahip, su, cam ya da mika gibi saydam maddelerden yapılmış araçlara mercek ... Okumaya Devam Et
Işık
Işık olmasaydı gözün olmasının bir anlamı olmazdı. Günlük ya­şantımızda ışık olma­dan işimizin ne kadar zor olacağını anlamak zor olmasa gerek. Işık cisimleri görmemizi sağlayan bir enerji çe­şididir. Çevremizdeki cisimleri sahip olduğumuz beş duyu or­ganımızla tanıyıp algılamaya çalışırız. Bu organlarımı­zın en ... Okumaya Devam Et
Evrenin Oluşumu
Eski tarihlerden beri bilime meraklı insanların zihinlerini; Evren ve Dünya nasıl oluştu?  ve Evren ve Dünya'nın yapısında neler var? gibi sorular sürekli kurcalamıştır. Yaptıkları basit araştırma­lar ve gözlemlerle insanlar, bu soruların cevaplarına ulaşmaya çalışmışlardır. Başlangıçta insanlar basit gözlemlerle Dünya'yı, et­rafında ... Okumaya Devam Et
Fiziğin Doğası
Bilim Nedir? İçinde bulunduğumuz doğal ortamda birçok tabiat olayı ile karşı­laşırız. Şimşek çakma­sı, yıldırım düşmesi, gökkuşağının oluşu­mu, Güneş ve Ay tu­tulması, yıldız kayması, tsunami, depremler bunlardan bazılarıdır. Bu olayların bazıları sık sık gerçekleşirken bazıları nadiren gerçekleşmektedir. Yaşadığımız Dünya’yı ve evreni ... Okumaya Devam Et
Isı, Sıcaklık ve Hal Değişimi
Sıcaklık (t) Bir cismin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık birimleri santigrad derece, Fahrenhayt derece ve Kelvin derecedir.  Termometreler yapılırken, sıvıların sıcaklıkla düzgün değişen özelliklerinden faydalanılır. Termometre derecelendirilirken suyun donma ve kaynama noktaları esas ... Okumaya Devam Et
Moment ve Ağrılık Merkezi
Moment Kuvvetin döndürme etkisine moment denir. Moment vektörel bir niceliktir. M = F.d bağıntısıyla hesaplanır. Bağıntıdaki d kuvvetin dönme eksenine olan dik uzaklığıdır. Kuvvet kolu ya da moment kolu diye adlandırılır. Bu uzaklığin dik uzaklık olduğuna dikkat ... Okumaya Devam Et
İş - Güç - Enerji
Enerji Bir cismin veya bir sistemin iş yapabilme kapasitesine enerji denir. Enerjinin birden fazla türü vardır. Enerji bir türden başka birine dönüşebilir. Kinetik enerji, potansiyel enerji, elektrik enerjisi enerji türlerine örnektir.  Potansiyel Enerji: Ep Yerden h kadar yüksekte ... Okumaya Devam Et