Fizik

Isı, Sıcaklık ve Hal Değişimi

Sıcaklık (t)

Bir cismin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisidir. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Sıcaklık birimleri santigrad derece, Fahrenhayt derece ve Kelvin derecedir. 

Termometreler yapılırken, sıvıların sıcaklıkla düzgün değişen özelliklerinden faydalanılır. Termometre derecelendirilirken suyun donma ve kaynama noktaları esas alınır. Santigrat termometresinde suyun donma noktası 0 kaynama noktası ise 100 kabul edilmiştir. 0 ile 100 arası 100 eşit parçaya bölünerek santigrat bölmeleri elde edilmiştir. Fahrenhayt termometresinde ise surun donma noktası 32, kaynama noktası 212 kabul edilmiştir. 

Termodinamikte Kelvin ölçeği kullanılır. Kelvin sıcaklığı ile santigran sıcaklığı arasınad 273 derece fark vardır. Sıvılı ve metal termometreler genleşme prensibine göre çalışır. Günümüzde optik, magnetik termometreler geliştirilmiştir. 

Isı (Q)

Bir enerji türüdür. Maddenin moleküllerinin toplam kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Isı birimi kaloridir. Bir kalori 4,18 joule'e eşdeğerdir. Isının maddeler üzerinde üç etkisi vardır. Bunlar sıcaklık derecesini değiştirme, genleşme ve hal değiştirmedir. 

 

Yorumlar
Sen de Yaz