Konular

Yazınsal Türler

Lys 02.06.2017 - 08:57

edebi yazınsal türlerYazınsal Türler (Edebi Türler) Edebiyatta ortaya konan birçok edebi (yazınsal) tür vardır. Bu derste yazınsal türleri

Daha Fazlası

Bilim Felsefesi

Ygs 27.05.2017 - 17:45

Bilim Felsefesinin Tanımı ve Konusu Bilim, bir bilgi sistemidir. Bilimin araştırdığı bilgiye de bi­limsel bilgi denir. Bilimsel bilgi ve diğer bilgilerin tümü; ev­reni, toplumu, insanı ve varlığı bilme çabası içindedir. Amaç­ları aynı olmasına rağmen bilgiler, yapısı ve özellikleri bakı­mından birbirlerinden ayrılır. Bilim, var olan her şey üzerinde sistemli, yöntemli, doğru ve

Daha Fazlası

Bağıl Hareket

Lys 05.05.2017 - 05:41

bağıl hareketBağıl Hareket Belli bir hızla giden araçtan baktığımız­da yol kenarında duran kaldırım taş­larını, durakta oto­büs bekleyen

Daha Fazlası

Destek ve Hareket Sistemi

Lys 25.04.2017 - 08:19

düz kasDestek ve Hareket Sistemi Destek ve hareket sistemi gelişmiş hayvanlarda bulunan bir sistemdir. Bu konu çerçevesinde

Daha Fazlası

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Lys 06.01.2017 - 04:41

soygaz lewis gösterimiKimyasal Türler Arası Etkileşimler Kimyasal türler arası etkileşimler kimya dersinin önemli bir konusudur. Evrende bulunan bütün maddeler

Daha Fazlası

Radyoaktivite

Ygs 01.01.2017 - 14:19

$_{\rm{a}}^{\rm{b}}{\rm{X}} \to _{\rm{c}}^{\rm{d}}{\rm{Y + }}_{\rm{e}}^{\rm{f}}{\rm{Z}}$Radyoaktivite Atomun çekirdeğinin bir dış etki olmaksızın kendiliğinden ışıma yapmasına doğal radyoaktiflik, bu tür ışıma yapan

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 24.12.2016 - 17:53

Bölme işlemiBölme Bölünebilme A) Bölme Bölme işleminde; A = B.C + K  biçiminde gösterilir. Bir bölme işleminde;

Daha Fazlası

Atom ve Yapısı

Ygs 24.12.2016 - 17:34

atom teorileriAtom ve Yapısı Kimya dersi için atomu tanımak, atom ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmak çok

Daha Fazlası

Mantığın Alanı

Lys 20.12.2016 - 05:39

akıl ilkeleri tablosuMantığın Alanı Mantık, Yunancada hem konuşma hem de akıl anlamına gelen “logos” ’un karşılığıdır. Logos Arapçada

Daha Fazlası

Boşaltım Sistemleri

Lys 16.12.2016 - 18:55

paramesyumBoşaltım  Sistemleri Canlılarda metabolizma sonucu hücre ve dokularda bazı zararlı maddeler oluşur. Bu maddelerin organizmadan uzaklaştırılmasına

Daha Fazlası

Din Felsefesi

Ygs 13.12.2016 - 09:43

Din Felsefesi Dinin temel iddiaları üzerinde nesnel, kuşatıcı ve tutarlı bir biçimde düşünme çabasına din felsefesi denir. Din felsefesinin temel amacı: Genel olarak dinin doğası, dinin anlamı, dinsel bilgi, dinin bilimle ilişkisi, dinin insan ha­yatındaki yeri, Tanrı’nın varlığına ilişkin ileri sürülen kanıtları anlama, açıklama ve değerlendirmektir. Din: insan ve evren hakkında bilgi veren

Daha Fazlası

Estetik

Ygs 13.12.2016 - 09:43

Sanat Felsefesi (Estetik) "Estetik", Yunanca "aisthesis" sözcüğünden gelmektedir. Te­mel algı, ilk duyum anlamına gelir. Estetiği bağımsız bir fel­sefi disiplin haline getiren ise Alman düşünürü A.G. Baumgarten (1714 - 1762) dir. Baumgarten. "Aesthetica (estetika)" adlı yapıtında, estetiği "duygu bilgisinin bilimi" diye betimle­miştir. Estetik duyusal bilginin bilimidir ve duyusal alanı ko­nu edinir. Duyu

Daha Fazlası
Özetler

Sindirim Sistemi

Lys 22.05.2017 - 13:58

besinlerin kimyasal sindirim tablosuSindirim Sistemi Özet Yeterli bir beslenme üç temel ihtiyacı karşılar. Bunlar; Vücudun büyüme,

Daha Fazlası

Siyaset Felsefesi

Ygs 11.05.2017 - 02:42

Siyaset Felsefesi Özet Detaylı bir anladıma girdiğimiz siyaset felsefesi konusunu özet olarak görelim. Kelime anlamı olarak işleri yoluna koymak ve idare etmek gibi anlamlara gelen siyaset, devlet işlerinde yürütme olarak kabul edilir. Siyaset felsefesi ise felsefenin siyaseti konu alan bölümüdür. Siyaset felsefesi günlük siyasi olaylarla ilgilenmeyip siyasi olguları ve kurumları ele

Daha Fazlası

Bölme Bölünebilme

Ygs 15.02.2017 - 16:30

bölme bölebilme özetBölme Bölünebilme A) Bölme a, b, c, d, ve k birer doğal sayı, b ≠ 0 olmak üzere, Bölme işleminde; a

Daha Fazlası

Fonksiyonlar

Ygs 28.01.2017 - 08:19

Fonksiyonlar Konu Özeti A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere, A nın her elemanını B nin bir ve yalnız bir elemanı ile eşleyen bağıntıya fonksiyon denir. Bu yüzden fonksiyonların iyi anlaşılması için bağıntı konusunun iyi öğrenilmesi gerekir.  x ∈ A ve y ∈ B olmak üzere A'dan B'ye bir fonksiyon f ise: f : A →

Daha Fazlası

Boşaltım Sistemleri

Lys 16.12.2016 - 18:56

boşaltım tablosuBoşaltım Sistemleri Özet Bir hayvanın vücut sıvılarının kimyasal yapılarının düzenlenmesi (ozmoregülasyon), büyük ölçüde dış ortamla içteki

Daha Fazlası

Hücrede Zarından Madde Geçişleri

Ygs 10.12.2016 - 05:15

madde iletimiHücrede Madde Geçişleri Özet Hücre zarı seçici geçirgen olma özelliğinden dolayı, bütün maddelerin hücre içerisine girmesini

Daha Fazlası

Osmanlı Yükselme Devri

Ygs 09.12.2016 - 08:32

Yükselme Devri Özet Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedilmesiyle başlar (1453), Vezir Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle son bulur (1579). Bu dönemin padişahları şunlardır: Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezit, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat (ilk beş yılı). II. Selim'in tüm iktidarı ve III. Murat'ın ilk yılları "Sokullu Devri"

Daha Fazlası

Eskicağ Medeniyetleri

Ygs 21.11.2016 - 23:08

Eskiçağ Medeniyetleri Özet Anadolu ve Türk tarihini anlamak için burayı etkileyen eskiçağ medeniyetlerini bilmek gerekir. Anadoluda ve çevresinde birçok eskiçağ medeniyeti kurulmuştur. Bu medeniyetleri özetleyecek şekilde kısaca inceleyelim. Asya'da Kurulan İlk Medeniyetler Anadolu Medeniyetleri Tarih boyunca çok sayıda toplumun dikkatini çeken ve bir o kadar da uygarlığa sahne olan Anadolu'da medeniyet Yontma Taş Devri'nde

Daha Fazlası

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar

Ygs 18.10.2016 - 13:55

geometrik kavramlar özetGeometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar Konu Özeti Geometri dersinde başarılı olmak için geometrik kavramlar hakkında bilgi

Daha Fazlası

İslam Tarihi

Ygs 09.10.2016 - 08:08

İslam Tarihi Özet İslam tarihi ve uygarlığı içerisinde çeşitli dönemler görülmüştür. Hz. Muhammed'in peygamberliği ile başlayan İslam tarihi zaman içerisinde Türk tarihi ile kesişmiş ve dünyaya önemli etkilerde bulunmuştur. İslam tarihi özet şekilde aşağıda gösterilmiştir. Hz. Muhammed Devri Hz. Muhammed 40 yaşında iken 610 yılında ilk vahiy geldi ve peygamberlik vazifesi ile görevlendirildi.

Daha Fazlası

Ortaçağ'da Avrupa

Ygs 05.10.2016 - 07:44

Ortaçağ'da Avrupa Özet Ortaçağ'da Avrupa tarihini özetlemek için birkaç nokta üzerinde durmak gerekir. Ortaçağ avrupası kilise, feodalite ve Haçlı Seferleri çerçevesinde şekillenmiştir. Klise ve Papalık Ortaçağ Avrupası'nda kileselerin sosyal hayata çok büyük etkisi vardı. Hristiyanların iki büyük mezhebi vardı. Bu mezheplerden Katolik mezhebinin dini lideri Papa Roma'da oturuyordu. Ortodoks mezhebinin lideri Patrik ise

Daha Fazlası

Anafilaksi

Tus 05.09.2016 - 16:25

Anafilaksi Tedavisi: Tanım: Duyarlı kişilerde yabancı antijenlerle karşılaşma sonucu oluşan, aniden başlayan, IgE aracılığı ile mast ve bazofil hücrelerinden kimyasal mediyatörlerin salınımı

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

3 basamaklı ab2 sayısının 3 ile tam bölünebilmesi için rakamlarının toplamının 3'ün katları olması gerekir. Çünkü 3 ile bölünebilme kuralına göre 3 ile tam bölünebilen sayıların rakamlarının toplamı 3'ün katıdır. Sorunuzda ü&...

Devamını Gör

Moralinizi bozmanıza gerek yok. 70 net çok düşük bir net değil. En kısa zamanda ygs netlerinizi 100'ün üzerine çıkarmaya bakın. Bununla birlikte lys'ye ağırlık vermelisiniz. Bildiğiniz gibi lys çok daha etkili bir sınav. Netlerinizi arttırmak için ygs...

Devamını Gör

Polinomlarda bölme işlemi en çok rastladığımız soru tipidir. Bu tür soruları yapmakta zorlanıyorsanız size polinomlar konusuna çalışmayı tavsiye ederiz. Sorunuza gelecek olursak. Polinomda kalansız bölünme olduğuna göre (x+2)(x-1) denkleminin kökleri...

Devamını Gör

Ahmet Haşim hangi akım derken herhalde Ahmet Haşim'in etkilendiği akımı soruyorsunuz. Sorunuzu "Ahmet Haşim hangi akımdan etkilenmiştir" ya da "Ahmet Haşim hangi akımın temsilcisidir" şeklinde de anlamak mümkündür. Ahmet Haşim'in etkilendiği akım "sembolizm&q...

Devamını Gör

Bir atmanın hareket yönünü nasıl belirleyeceğimizi sormuşsunuz. Dalga hareketlerin atmaların ilerleme yönünü doğru belirleyemezsek bu atmanın hangi yüzeyden yansıyacağını da bulamayız. Dolayısıyla atmanın hareket yönü davranışını bilmemiz açısından...

Devamını Gör

Hayır fotosentez mitokondride gerçekleşmez. Fotosentez bitkilerde kloroplastta gerçekleşir. Fotosentetik tek hücrelilerde ise klorofil pigmenleri bulunur. Bu canlılarda fotosentez pigmenler aracılığıyla gerçekleşmesidir. Mitokondri ökaryot canlılarda bulunan ve oksije...

Devamını Gör

Dişçi ayasında mercek yoktur. Dişçi aynalarını diş hekimleri daha rahat çalışmak için kullanırlar. Yani ağız içinde görülmeyen yerleri ayna ile görüntülerler. Görüntünün aynı olması için dişçiler düz a...

Devamını Gör

Sorunuz tarih boyunca çok sorulmuş bir sorudur. Sorunuza kısa cevap "devlet bireye hizmet etmelidir" şeklinde olmalıdır. Çünkü devletler var olmadan önce insanlar vardı. İnsanlar birtakım işlerini kolaylaştırmak için devletleri meydana getirdiler. Gü...

Devamını Gör

Log e dediğiniz şey e tabanındaki logaritmadır. Logaritmada bir taban bir de üst olduğunu biliyoruz. Logex kısaca lnx şeklinde ifade edilir. Tabanın e olduğu durumdaki logaritmaya doğal logaritma denir. Euler sayısı da denen e sayısı doğal logaritmanın tabanıdır ve sabit bir sayıdır.  İle...

Devamını Gör

Kandaki glikoz miktarını düzenleyen hormonlar insülün ve glukagon hormonlarıdır. Bu hormonlar birbirine zıt çalışırlar. İnsülün kan şekerini düşürmeye, glukagon ise yükseltmeye yarar. Kan şekeri dediğimiz zaten kandaki glikoz miktarıdır. Bu miktar kand...

Devamını Gör