Tarımla İlgili Meslekler

09.12.2021 - 11:00

Tarımın icat edilmesinden bu yana ekonomik faaliyet olarak en yaygın uğraş tarımdır. Bu durum son yüzyılda değişmiştir. Son yüz yıla kadar tarım ve hayvancılığın ekonomi içerisindeki payı yüzde 80'ler civarındayken bu oran kademeli olarak düşmüştür. Ancak gıda temin etmenin tek yolu tarım ve hayvancılıktır. Bu nedenle tarım asla bitmeyecektir. Bu yazıda tarımla ilgili mesleklere değineceğiz.

Bu meslekleri listelemekten önce şuna değinelim. Tükettiğimiz gıdaların tamamı tarıma dayandığı için gıdayla ilişkili her meslek aslında dolaylı olarak tarımla da ilgilidir. Burada biz daha çok doğrudan tarımla ilgili mesleklere değineceğiz.

Tarımla ilgili meslekler

Tarımla İlgili Meslekler Listesi

Tarımla ilgili meslekler maddeler halinde şöyle listelenebilir:

 • Çiftçilik
 • Çiftçi işçiliği
 • Ziraat mühendisliği
 • Fide yetiştiriciliği
 • Tohum üreticiliği
 • Seracılık
 • Tarım teknikerliği
 • Hayvancılık
 • Gübre üreticisi veya gübre bayisi
 • Gıda komisyonculuğu
 • Tarımsal ürün uzmanlığı
 • Tarım makinesi üreticiliği

Yukarıdaki meslekler doğrudan tarımla ilgili mesleklerdir. Tarımsal ürünler sanayiye aktarıp işlenmekte ve sanayi mesleklerine de katkı yapmaktadır.

Makineleşmenin Tarıma Yaptığı Etki

Yukarıda belirttiğimiz üzere tarımın icadından beri binlerce yıldır insanın temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetler olmuştur. Tarım icat edilmeden önce ise avcılık ve toplayıcılık yaşam için temel şarttı. İnsanlar tarımı icat ettiklerinde göç etmeden, daha az çabayla daha düzenli gıda tüketebildiklerini keşfettiler. Bu da verimli ve suya yakın arazileri değerli hale getirdi.

Nüfusun büyük bir kısmının tarımda çalışmasının nedeni ekonominin yeterince çeşitli olmamasıdır. Sanayinin çıkmasıyla birlikte şehirleşme artmış ve şehir hayatının getirdikleriyle ekonomi çeşitlenmiştir.

İnsanları sanayi şehirlerine toplayan makineler tarım işine de çözüm bulmuştur. Tarımda da makinenin kullanılması daha az çalışan nüfusun tarımsal faaliyeti daha verimli şekilde yapmasına olanak sağlamıştır. Bunun sonucunda şehirler dolmuş ve sosyal yapı bütünüyle değişmiştir.

Günümüzde insan gücünden ziyade makineye dayanan tarım yapılmaktadır. Bu da tarımsal teknolojiyi önemli hale getirmektedir.


Etiketler:
 • tercihler    
 • Yorumlar
  Yorum Yap