hukuk

Eğitim Hakkı

Bireyler temel hak ve ödevlerle dünyaya gelirler. Yaşadığımız çağda ise bası haklar anayasa güvencesi altında yer almaktadır. Bu haklardan biri ise eğitim hakkıdır. Eğitim hakkı ile ilgili çeşitli makaleler yazılabilir. Biz burada eğitim hakkı nedir, kaynağı nedir, eğitim hakkı nasıl kullanılır gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Dilerseniz eğitim hakkında geçmeden önce ...

Okumaya devam et

Hukuk ve Ahlak İlişkisi

Hukuku etkileyen ve hukuk ile ilişkili olan birçok kural türü bulunur. Ahlak kuralları bunlardan bazılarıdır. Ahlak ve hukuk kural içermeleri bakımından benzerlikler taşır. Daha önce hukuk ve din ilişkisi aldı yazıda hukukun başka bir kural içeren mekanizmayla ilişkisine değinmiştik. Ahlak insanları iyilik ve doğruluğa sevmeden manevi kuralların bütünüdür. Kurallar manevi olduğu ...

Okumaya devam et

Hukuk ve Din İlişkisi

Toplumda huzur ve birliği sağlama görevini çok eski zamandan beri üstlenen din kuralları, sosyal yaşama büyük etkide bulunmuştur. Birçok inançta insanların yaratıcı ile ilişkilerinin yanında insanların kendi aralarındaki ilişkleri de düzenlenmiştir. Bu açıdan din ahiret yaşamının yanında dünya yaşamını da düzenlemektedir. Din ve hukuk bu tür açılardan benzer işlevleri üstlenir. ...

Okumaya devam et

Hukuk Devleti ve Özellikleri

Türkiye Cumhuriyeti anayasası itibariyle bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin niteliklerini bilmek bireyin devletle olan ilişkisini daha sağlıklı düzenlemesini sağlar. Hukuk devleti, vatandaşa karşı giriştiği her fiilde hukukun ilkelerine uymayı her şeyin üstünde tutan devlettir. Yasalarda mevcut olan hukuk kurallarının toplumdaki barış ve güvenin temel dayanağını olduğu bilen devlet aynı kurallara ...

Okumaya devam et

Hukuk Bölümü

Eşit ağırlık öğrencilerinin büyük bir kısmının hayalinde hukuk okumak vardır. Bugün hukuk tercih etmek isteyen adayların faydalanması için hukuk bölümü hakkında bilgi vereceğiz. Hukuk bölümü hakkında bilgi sahibi olduktan sonra ben bu bölümü kazanmalıyım derseniz hukuk kazanmak için ders çalışma programı sizin için hazırlanmıştır. Buradan faydalanabilirsiniz. Hukuk Bölümü Hakkında Genel Bilgi Hukuk ...

Okumaya devam et

Hukuk Kavramı

Hukuk, hayatımızda çok yer kaplayan ancak niteliği yeterince özümsenmemiş bir kavramdır. Hukuk nedir diye soracak olursak hukukun kelime anlamından öteye çok azımız gidebilir. Bu nedenle hukuk kavramı üzerinde duracak ve hukuku kısaca irdeleyeceğiz. Medeni insan toplulukları bir anda ortaya çıkmamıştır. İnsanoğlu öğrendiklerini ve tecrübeleri aktararak medeniyeti bugünkü düzeyine getirmiştir. Daha önce ...

Okumaya devam et

Hukukun Hayatımızdaki Önemi

Hukuk denilen şeyin hayatımız için çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hukukun hayattaki rolü bu önemi ortaya çıkaran esas meledir. Yani hukukun hayatımızdaki önemi sadece hayatımıza kalite katan bir şey olarak değil, hayata devam etmemizi sağlayan bir şey olarak vardır. Hukuk toplumsal barış sağlamanın en kolay yoludur. Bütün ideolojiler hakim olunca ...

Okumaya devam et