coğrafya

Dünyanın Kaç Türlü Hareketi Vardır?

Biz fark etmesek de üzerinde yaşadığımız Dünya'nın hareket ettiğini biliyoruz. Dünya ile birlikte farkına varmadan biz de hareket ediyoruz. Ancak gezegenimizin hareketleriyle ilgili birçoğumuz yeterince bilgi sahibi değiliz. Bu yazıda Dünya'nın kaç türlü hareketi vardır sorusu başta olmak üzere çeşitli soruları yanıtlayacağız. Dünyanın 2 türlü hareketi vardır. Bunlar şöyledir: Dünya kendi ekseni etrafında ...

Okumaya devam et

İklim ve Hava Olayları Arasındaki Fark

İklim hayatımızı etkileyen çok önemli bir coğrafi faktördür. Bir bölgenin iklimi o bölgenin temel özellikleri içerisinde yer almaktadır. Hava olayları ise yine hayatımızı etkileyen iklimle alakalı fakat kısa süreli olaylardır. Bu yazıda iklim ve hava olayları arasındaki fark üzerinde duracağız. İklimi coğrafya bilgisinden, hava olaylarını da haberlerdeki hava durumu raporlarından ...

Okumaya devam et

Klimatoloji Nedir?

Coğrafya temel olarak fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki ana alanın da çeşitli alt dalları vardır. Dünyanın fiziki yapısını inceleyen fiziki coğrafyanın alt dallarından biri ise klimatoloji dediğimiz bilim dalıdır. Burada klimatoloji nedir sorusunu hem kısaca hem de ayrıntılı bir şekilde yanıtlamaya çalışacağız. Klimatoloji kısaca iklim bilimidir. ...

Okumaya devam et

Tarımsal Nüfus Yoğunluğu

Nüfus yoğunluğu kavramı coğrafya için çok önemli bir kavramdır. Çünkü bir bölgenin beşeri özelliklerini tespit etmek açısından nüfus bize önemli bilgiler vermektedir. Nüfus yoğunluğunun çeşitli türleri bulunmaktadır. Bu yazıda bir tarımsal nüfus yoğunluğu üzerinde durmaya çalışacağız. Belirli bir alanda tarım veya hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sürdüren kişi sayısının, o bölgedeki tarımsal alana ...

Okumaya devam et

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu

Nüfus, coğrafyada beşeri faktörleri incelerken en çok başvurulan göstergelerden biridir. Nüfusla ilgili en önemli kavramlardan biri ise nüfus yoğunluğu kavramıdır. Nüfus yoğunluğunu çeşitli faktörlere göre incelemek mümkündür. Bu yazıda en temel parametre olan "aritmetik nüfus yoğunluğu" kavramı üzerinde duracağız. Belli bir bölgede birim alana düşen insan sayısına aritmetik nüfus yoğunluğu denir. ...

Okumaya devam et

Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu

Nüfus yoğunluğu coğrafya beşeri faktörler içerisinde oldukça önemlidir. Kpss başta olmak üzere coğrafyada biz nüfus yoğunluğunu farklı parametlerle incelemekteyiz. Fizyolojik, aritmetik ve tarımsal nüfus yoğunluğu şeklinde farklı nüfus değişkenleri bulunmaktadır. Bu yazıda fizyolojik nüfus yoğunluğu nedir öğreneceğiz. Belirli bir alanda tarım alanına düşen kişi sayısına fizyolojik nüfus yoğunluğu denir. Burada kişiler sayıyla, ...

Okumaya devam et

Biyocoğrafya Nedir?

Coğrafya bilimi genel olarak fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak iki ana dala ayrılabilir. Fiziki coğrafya ise gezegenimizin fiziki yapısını ve özelliklerini incelemektedir. İşte bu fiziki yapıyı oluşturan kavramlardan biri de canlılardır. Bu yazıda biyocoğrafya nedir sorusuna yanıt arayacağız. Ardından biyocoğrafya neyi inceler gibi konulara da değineceğiz. Canlı unsurların yeryüzüne dağılımını ...

Okumaya devam et