Biyokimya Textbook

Su, Asit-Baz ve Tampon Çözeltiler

SU

Su (H2O), canlıların yapısında en çok bulunan maddedir. Birçok organizmanın yapısal bileşiminin %70 veya daha fazlasını su oluşturur. İnsan vücudunun ise %45-75'i sudur. Hücre içi kompartımanın %55'i, hücre dışı kompartımanın ise %45'i sudur. Hücre içinde veya dışında birçok besin maddesinin taşınması, metabolizmanın enzimlerle katalizlenen reaksiyonları, oluşan kimyasal enerjinin aktarılması gibi birçok önemli olay sulu ortamlarda gerçekleşir. Canlı organizmalarda, yapı ve fonksiyon suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uyum sağlamıştır.

 

 

Su molekülünde oksijen atomunun sp3 melezleşmesine uğradığı kabul edilmektedir. Oksijenin 2. kabuğunda bulunan sp3 orbitallerindeki 6 elektronun 2 tanesi 2 hidrojen ile kovalent bağ yapmaktadır, geriye kalan 4 tanesi ise diğer iki sp3 orbitalinde yer almaktadır.

Su molekülünde bağ açısı (H-O-H) 104.5° dir. Bağ açısının 109.5°'den düşük olmasının nedeni, oksijenin bağ yapmayan elektron bulutlarının birbirini itmesinin yol açtığı daralmadır.

 

 

 

Yorumlar
Sen de Yaz