Kimya

Çözeltiler

YGS kimya müfretında yer alan çözeltiler konu anlatımı bu yazıda verilecektir. Konuyu öğrendikten sonra bol miktarda soru çözmeyi ihmal etmeyin.

Çözelti İle İlgili Terimler

Madde ve özellikleri konusunda maddeyi aşağıdaki şekilde ayırmıştık.

madde ve özellikleri

İki veya daha fazla maddenin rastgele oranlarda, aralarında kimyasal bir etkileşme olmadan karışmasıyla meydana gelmiş oldukları saf olmayan maddelere karışım denir. Karışımlar, heterojen ve homojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Heterojen karışımlar: Ayrı ayrı fazlar (görünüşler) halinde bulunur. Süspansiyonlar, emülsiyonlar, kolloidler vb.

Süspansiyon: Bir katının sıvıda heterojen dağılmış haline denir. (su - tebeşir tozu karışımı gibi)

Emülsiyon: Birbirine karışmayan sıvıların birbiri içine dağılmış haline denir. (su - zeytinyağı karışımı gibi)

Kolloid: Çözeltilerde dağılmış durumdaki taneciklerin, her çeşit süzgeç kağıdından geçecek kadar küçük olmasına rağmen, gerçek çözeltilerden daha büyük olduğu heterojen karışım türürüne denir. Sigara dumanı örnek verilebilir.

Homojen karışımlar: Tek fazlı (görünüşlü) dır. Şekerli su ve tuzlu su homojen karışımlara örnek gmsterilebilir.

Çözelti: İki ya da daha fazla maddenin oluşturduğu homojen karışımlara çözelti denir.

Çözelti, çözücü ve çözünenden oluşur.

Çözelti = Çözücü + Çözünen

Çözücüye göre çözelti; katı, sıvı ve gaz fazında bulunur. 

Katı Fazındaki Çözeltiler: İki katının homjen olarak karışmasıyla oluşurlar.

Sıvı Fazındaki Çözeltiler: Katı, sıvı ve gazın bir sıvı içinde homojen olarak karıştırılmasıyla oluşurlar.

Örnek: Tuzlu su, alkollü su, gazoz, ...

Gaz Fazındaki Çözeltiler: Bir gazın başka bir gaz içinde çözünmesiyle oluşur. Gazlar her oranda homojen karışım oluştururlar.

Örnek: Havada O2, N2 ve diğer gazlar bulunmaktadır.

Çözelti örnekleri 
Çözücü  Çözünen  Çözelti 
 Gaz Gaz  Hava 
 Gaz Sıvı  Su buharı içeren hava
 Sıvı Gaz  Gazoz 
 Sıvı Sıvı  Alkol - su 
 Sıvı Katı  Şekerli su 
 Katı Gaz  Palladyumda hidrojen 
 Katı Sıvı  Amalgamlar 
 Katı Katı  Kalay - kurşun Alaşımı 
Yorumlar
Sen de Yaz