3A Grubu Elementleri ve Özellikleri

Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanmıştır. Atom numarası ise atomun çekirdeğindeki proton sayısına eşittir. Periyodik tabloda düşey sütunlara grup denir. Aynı grubun içinde yer alan elementler alt alta dizilmiştir. Bu elementlerin kimyasal özellikleri de benzerdir. Bu yazıda 3A grubu elementleri ve bu elementlerin özellikleri üzerinde duracağız. Kimyada A grubu elementlerinin ...

Okumaya devam et

Donma Nedir?

Donma günlük hayatta kullanılan bir ifade olmasının yanında fizik ve kimya açısından da önemli bir olaydır. Fen bilgisi açısından önemli olan donmayı kısaca ele alacağız. Önce donma nedir sorusuna kısaca yanıt verelim. Maddenin sıvı halden katı hale geçişine donma denir. Donma için genellikle ısı kaybı gereklidir. Ancak farklı sıcaklık ve basınçta ...

Okumaya devam et

İki Kare Toplamı

Çarpanlara ayırma konusunda birçok özdeşlik görmekteyiz. Bu özdeşlikler sayesinde matematik sorularını daha kolay hale getirip çözme imkanına sahip olmaktayız. İki kare toplamı bu özdeşliklerden biridir. Daha önce iki kare farkı adlı yazıda iki kare farkını örnek sorularla anlatmıştık. Bu yazıda ise iki kare toplamı üzerinde duracağız. İki kare farkı özdeşliği: x2 ...

Okumaya devam et

Üniter Devlet Nedir?

Üniter devlet yapısı dünyada en yaygın olan devlet yapısıdır. İdarenin tek elden yürütüldüğü, siyasi otoritenin bir merkezde toplandığı devlet sistemine üniter devlet denir. Türkiye Cumhuriyeti bir üniter devlettir. Üniter devlette merkezi otorite bütün diğer kurumların üstünde bir yönetme gücüne sahiptir. Yürütme tek elden yapılır. Anayasa tektir. Bütün yargı mekanizması tek ele ...

Okumaya devam et

Dogmatizm Nedir?

Günlük hayatta dogma veya dogmatik kelimelerini kullanırız. Genellikle bu ifadeleri sorgulanmadan kabul edilen, tartışılamayan inanç, düşünce veya yargılar için kullanırız. Tarih açısından bakarsak insanlık tarihi bir nevi dogmaların tarihidir. Dogma deyince aklımıza eleştiriye kapalı kanılar geliyorsa da mesele bu kadar da basit değildir. Bu yazıda dogmatizm nedir sorusunu irdeleyecek ve ...

Okumaya devam et

Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları

Herhangi bir bölgeyi diğerlerinden ayıran kendine has özelliklerine özel konum denir. Özel konum bir bölgenin çeşitli özelliklerini kapsamaktadır. Bir yerin yükselti, yeryüzü şekilleri, eğim ve bakı gibi özellikleri ile kıta, deniz ve okyanuslara olan uzaklıkları özel konumunun bir parçasıdır. Yine komşu ülkelere, ticaret yollarına, boğaz ve geçitlere, sanayi bölgelerine, önemli madenlere ...

Okumaya devam et

Sitoloji Nedir?

Sitoloji biyolojinin bir alt dalıyken bugün kendi başına bir bilim sahası haline gelmiştir. Hücreyi inceleyen bilim dalına sitoloji denir. Sitolojinin çalışma sahası hücredir. Canlılığın en küçük yapı birimi hücredir. Tek hücreli canlılardan çok hücreli gelişkin canlılara kadar yaşayan bütün organizmalar hücreden meydana gelmiştir. Öyleyse canlılık en temelde hücre bazında ele alınmalıdır. Hücre ...

Okumaya devam et