Adrien Marie Legendre ve Matematiğe Katkıları

Adrien-Marie Legendre 10 Eylül 1752 ile 10 Ocak 1833 yılları arasında yaşamış bir Fransız matematikçidir. Legendre, matematiğe çok büyük katkılar yapmıştır. “Legendre polinomları” ve “Legendre dönüşümü” gibi ölümünden sonra onun adını almış çok önemli matematik kavramları bulunmaktadır. Hayatı ve Matematiğe Katkıları Adrien-Marie Legendre Paris’te zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hakkında ...

Okumaya devam et

Hücre Çekirdeği

Hücre çekirdeği ökaryot yapılı hücreyi oluşturan 3 temel elemandan biridir. Sitoplazma ve hücre zarıyla birlikte hücreyi var eden en önemli yapıdır. Ökaryot yapılı hücrede hücre çekirdeği çekirdek zarı ile ayrılmıştır. Prokaryot hücrelerde ise çekirdek zarı bulunmaz. Hücre çekirdeği yerine yönetici moleküller sitoplazmada bulunur. Hücre çekirdeğine nükleus da denir. Hücre Çekirdeğinin Yapısı ve ...

Okumaya devam et

Ülkeler ve Başkentleri Listesi

Ülkelerin başkenleri hem coğrafya bilgisi açısından hem genel kültür açısından dikkat çekicidir. Dünyadaki başkentleri liste halinde aşağıdaki tabloda sıraladık. Bu başkentlerden birçoğu diğer ülkeler tarafından tanınırken listedeki bazı devletler bütünüyle tanınmış değildir. Ayrıca tanınma ve bağımsız olma durumlarına göre listenin değişmesi olasıdır. Listenin günden güne ve ülkeden ülkeye değişim göstermesine rağmen ...

Okumaya devam et

Klasik Koşullanma (Classical Conditioning) Nedir Nasıl Çalışır?

Davranışçılık, Psikolojide ilk olarak 1913 yılında John Broadus Watson tarafından yayınlanan makaleyle ortaya çıkmış bir akım olup o dönemlerde kendine ciddi taraftar kitlesi edinmiştir. John Watson klasik koşullanma sürecinin (Pavlov'un gözlemlerine dayanan) insan psikolojisi'ni tüm yönleriyle açıklayacağını öne sürüyordu. İletişim kurmaktan emosyonel tepkilere kadar her şeyin uyarı(stimulus) ve yanıt(response)'lardan oluşan basit ...

Okumaya devam et

Teoloji Nedir?

Teoloji Türkçeye tanrıbilim olarak çevrilen sosyal bir çalışma alanıdır. Teoloji nedir sorusuna detaylı olarak yanıt aramadan önce bu kavramın Türkçe karşılığını verelim. Teoloji tam olarak İlahiyat demektir. İlahiyat fakülteleri teolojiyi öğretmek üzerine kurulmuştur. İlahiyatın yani teolojinin öğretildiği tek yer okul değildir. Bu kavramı birçok toplumsal kurum birlikte besler. Theos Yunancada Tanrı ...

Okumaya devam et

Edimsel Koşullanma (Operant Conditioning) Nedir Nasıl Çalışır?

Edimsel koşullanma ödül ve ceza mekanizmalarıyla istenilen davranışın öğretilme metodudur. Bu metotta yapılan davranış ve ona verilen cevap arasındaki ilişkiye dayanılarak o davranışın yapılması veya o davranıştan kaçınılması istenir. Örneğin bir laboratuvar faresi mavi butona bastığında yiyecekle ödüllendirilirken kırmızı butona bastığı zaman elektrik şokuna maruz kalıyorsa fare bir süre sonra mavi butona ...

Okumaya devam et

Gülme Nedir?

Tanımlamakta zorlanılsa da, çok tanıdığımız bir şey "hah hah ha": İnsani davranışın en neşeli, en "ciddiyetsiz" örneklerinden biri. Fizyolojik olarak gülme eylemi, yüzde bulunan 12 kasın birbirleriyle uyumlu hareketi sonucu oluşur. Biyolojik olarak otonom sinir sisteminin işlevidir. Otonom sinir sisteminde bulunan sempatik ve parasempatik sistemlerin karşılıklı etkileşimiyle oluşur. Gün içinde üzerine pek ...

Okumaya devam et