Çevre Kirliliği ve Etkileri

25.11.2016 - 13:07

Bugün modern dünyanın karşılaştığı en büyük problemlerden biri çevre kirliliği problemidir. Çevre kirliği tek başına yaşama ve doğaya büyük zararlar verirken aynı zamanda sonuçları itibariyle de hayatı tehdit etmektedir. Çevre kirliliği hakkında bilgi sahibi olmamak bu gerçeği görmemek maalesef çevrenin kirlenmesini önlemiyor. Bazen fark etmediğimiz sorunlar büyüdükleri zaman bize kendilerini fark ettiriyorlar. Ancak bu durumda da iş işten geçmiş oluyor.

çevre kirliliği ve etkileri

Çevre Kirliliğinin Türleri

Çevre kirliliği ya da çevre kirlenmesinin türleri vardır. İnsanoğlu çevreyi farklı açılardan kirletir. Bu kirlilikler farklı alanlarda sorunlara neden olur. Çevre kirliliğinin 5 temel alt başlığı vardır. Çevre kirliliği türleri şöyledir:

  1. Hava kirliliği
  2. Su kirliliği
  3. Toprak kirliliği
  4. Gürültü kirliliği
  5. Işık kirliliği

Hava kirliliği en fazla bilinen ve doğaya en fazla zarar veren kirlilik türüdür. Hava kirliliğinin en büyük nedenleri arabalar, otobüsler, kamyonlar, trenler ve fabrikalar tarafından yayılan zararlı gazlardır.  Kükürt dioksit, karbon monoksit ve azot oksitler bu zararlı gazların en önemlileridir. Birçok motorlu taşıtta ve sanayi tesisinde havaya saçılan duman bu tür zararlı gazları içerir. Hatta bireysel manada sigara içmek de hava kirliğine neden olur. Havanın kirlendiğinin en basit göstergesi hava kirliğine bağlı hastalıklardaki artıştır. Akciğer kanseri, astım, alerjiler ve çeşitli solunum sorunlarında gün geçtikçe artış olmaktadır.

Buzdolaplarından, klimalardan, deodorantlardan ve böcek kovucu spreylerden salınan kloroflorokarbonlar (CFC), Dünya'nın ortamına ciddi hasar verir. Bu gazların salınması atmosfere yavaş yavaş zarar verdi ve ozon tabakasını tüketti. Küresel ısınmaya yol açan en büyük etmen budur.

Hava kirliğinden sonra en çok göze çarpan kirlilik su kirliliğidir. Su kirliliği göllere, nehirlere ve diğer su kütlelerine salınan endüstriyel atıkların bir soncudur. Fabrikalarla birlikte insanlar da çevreyi kirletmektedir. İnsanlar büyük miktarda çöpü suya bırakmaktadır. Özellikle suya karıştığı halde kısa vadede yok olmayan çöpler suya zarar vermektedir.

Suyun kirli olması insanlar ve diğer canlılar için büyük tehlike arz etmektedir. Birçok kırsal alanda insanlar suda hem banyo yapmakta hem de o suyu içmektedir. Asit yağmurları suyun daha da kirlenmesini sağlar. Bunlara ilaveten, termal kirlenme ve çözünmüş oksijenin tükenmesi, zaten iyi durumda olmayan su kütlelerinin durumunu daha da kötüleştirmektedir. Su kirliliği, dolaylı olarak, yüzey kirliliği ve yeraltı sızıntısıyla toprak kirliliğinin bir ürünü olarak ortaya çıkabilir.

Gürültü kirliliği, toprak kirliliği ve ışık kirliliği de endişe verici bir oranda çevreye zarar veriyor. Gürültü kirliliği, uçak gürültüsünü, araçların, otobüslerin ve kamyonların sesi hoparlörler ve endüstri gürültüsünün yanı sıra çevre için son derece zararlı yüksek yoğunluklu sonar sesleri içerir.

Maksimum ses kirliliği, modern bilimin en iyi keşiflerinden biri olan motorlu taşıt nedeniyle ortaya çıkar. Motorlu taşıtlar gürültü kirliliğinin yüzde 90’nının doğrudan sebebidir.

Toprak kirliliği, asit yağmuru, kirli su, gübre vb. nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Toprağın kirli olması bitkilerin sağlığını olumsuz etkiler. Besin elde ettiğimiz bitkilerin sağlıksız olmasına neden olur. Toprak kirliliği, toprağa sızıntı yapan veya yer altı depolama tankı sızıntısıyla toprağa karışan kimyasallar nedeniyle de oluşur. Bunlara hidrokarbonlar, ağır metaller, herbisitler, böcek öldürücüler ve klorlu hidrokarbonlar dâhildir.

Işık kirliliği ise aşırı aydınlatmanın bir sonucudur. Yanlış yer ve zamanda ışık kullanılması, gereksiz enerji harcanmasına ve atmosferin aydınlanma koşullarının bozulmasına neden olur. Işık kirliliği şu an için diğer çevre kirliliği türlerinden daha geri planda durmaktadır.


Etiketler:
  • ekoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap