Ygs Soru Dağılımı

07.01.2016 - 03:06

Ygs sınavına girecek adayların ygs soru dağılımı konusunda iyi bir bilgiye ihtiyaçları vardır. Ygs’de hangi konuların çıktığını özellikle derslere ayrılmış bir şekilde elde edebiliriz. Ancak bütünüyle ygs soru dağılımı konusunda bilgi sahibi olmak ayrı bir olaydır. Bu dağılım bize aynı zamanda konuların önem derecelerini ve ÖSYM’nin hangi konulara ağırlık verdiğini öğretir. 2010 yılından bu yana uygulanan ygs sınavı ile ilgili elimizde artık tespitler yapabilecek kadar veri mevcut. Seneden seneye farklılık gösteren soru dağılımları için ortalama değerler elde etmek mümkün. Bazı konulardan her sene 2 tane soru çıktığı halde bir sene hiç soru çıkmadığını görebilmekteyiz. Ancak yine de çoğunlukla dağılım istikrarlı bir şekilde seyretmektedir. Önem verilen konular ilk günden bu yana çok da değişmiş değil. Soruların dağılımının değişmesi ancak sınav mantığının tamamen değişmesiyle veya yeni konuların müfredata eklenmesiyle mümkündür. Gerçekten de son yıllarda müfredat değişikliğiyle eskiden ikinci bölümde olan bazı konular ygs kapsamına getirildi. Bu da bizim işimizi zor hale getiriyor. Bununla birlikte ilk zamanlar olmayan din kültürü bölümü şu anda sınavda yer alıyor. Bütün bunlara rağmen 160 soruluk bir sınavı soru dağılımına göre ayırmamız sınavı tanımamız açısından epey yararlı olacak kanaatindeyiz.

Öncelikle ygs ile ilgili en temel bilgileri sizinle paylaşacağız. Bu bilgileri zaten biliyorsunuzdur ancak bilmeyenler için tekrar etmekte fayda var. Ygs 4 tane temel testten meydana gelmektedir. Bunlar Türkçe, sosyal bilgiler, matematik ve fen bilgisi dersleridir. Her bir dersten 40’ar soru olmak üzere toplamda 160 soru vardır. Bu 160 soruyu cevaplamak ve optik forma kodlamak için toplam 160 dakikanız bulunmaktadır. Her testi kodlamak ortalama 3 dakika sürmektedir. Bu da demek oluyor ki her 40 soruya ayırmanız gereken süre 37 dakikadır. Evde deneme çözdüğünüzde genellikle optik forma kodlama yapmıyorsunuz. Kendinize 40 dakika verip testi çözerseniz gerçek sınavda süre sıkıntısı yaşamanız da kaçınılmaz olur.

Konuya dönecek olursak, bahsettiğimiz dört dersin de alt dalları vardır. Türkçe dersi genellikle alt derslere ayrılmaz ancak yine de anlam bilgisi ve dil bilgisi olarak ayırabiliriz biz. Anlam bilgisi dilin anlam yönünden kullanılmasını incelerken dil bilgisi dilin teknik yönünü inceler. Matematiği de temel cebir ve geometri diye iki kısma ayırabiliriz. Cebir kısmı ağırlıklı olmak üzere ikisinden toplam 40 soru çıkar. Fen bilgisi de fizik, kimya ve biyoloji testlerine ayrılır. Bu testlerden ortalama fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 çeklinde soru sayısı dağılmıştır. Sosyal bilgiler testinde ise durum biraz daha farklıdır. Tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü olmak üzere 4 tane ders vardır. Soru dağılımı ise tarih 15, coğrafya 12, felsefe 8 ve din kültürü 5 soru şeklindedir. Ancak din kültürü sorularını cevaplamayacak öğrenciler için alternatif 5 soru felsefe konmuştur. Derslerin dağılımını şekil üzerinde daha rahat gösterebiliriz.

ygs ders dağılımı tablosu

Şimdi Türkçeden başlayarak konulara göre ortalama soru dağılımlarını gösterelim.

Türkçe Konuları Soru Sayısı
Sözcükte anlam 3
Cümlede anlam 6
Anlatım bozukluğu 1
Paragraf bilgisi 22
Yazım kuralları 1
Noktalama işaretleri 1
Ses olayları 1
Genel dil bilgisi 5
Toplam 40

Dikkat ederseniz soruların büyük bir kısmı anlam bilgisinden gelmektedir. Ygs türkçeden başarılı olmak için ygs türkçeden full çekmek adlı yazıya bakmanızda fayda vardır.

Matematik Konuları Soru Sayısı
Temel kavramlar
Rasyonel sayılar
Üstlü ifadeler 2
Köklü ifadeler 2
Çarpanlara ayırma 2
Denklemler 2
Eşitsizlikler
Oran-orantı 2
Bölünebilme, ebob-ekok 1
Fonksiyonlar 2
Mantık 1
Kümeler 1
Sayı basamakları 1
Olasılık 1
Problemler 9
Geometri Konuları Soru Sayısı
Vektörler 1
Üçgenler ve bağıntıları 1
Çokgenler 2
Katı cisimler 1
Çember ve daire 1
Analitik geometri 2
Toplam 40

Matematik sorularında işlem yeteneği oldukça önemlidir. Ayrıca çok sayıda çıkan problem sorularını çözebilmek için de denklem kurma ve denklem çözme kabiliyetinin yüksek olması gerekir. Eğer matematik becerileriniz düşükse sıfırdan matematik öğrenmek adlı yazıyı okumanızı öneririz.

Fizik Konuları Soru Sayısı
Madde ve özellikleri 1
Isı ve sıcaklık 2
Fiziğin doğası
Ses 1
Optik 1
Kaldırma kuvveti 1
Hareket 1
İş güç enerji 2
Elektrik 2
Ağırlık merkezi 1
Kuvvetler 1
Kimya Konuları Soru Sayısı
Madde ve özellikleri 3
Hayatımız kimya 1
Karışımlar 1
Çözünürlük ve karışımlar 2
Bileşikler 3
Bağlar 1
Atamon yapısı 1
Periyodik tablo 1
Biyoloji Konuları Soru Sayısı
Canlıların temel bileşenleri 1
Canlıların sınıflandırılması 1
Hücre 3
Enzimler 1
Ekoloji 2
Madde geçişleri 1
Bitkilerde üreme 1
Kalıtım ve evrim 2
Sistemler 1
Toplam 40

 Fen bilgisinden 3 dersten de epey konu bulunmaktadır. Ancak bazı konulardan her yıl soru gelmemektedir. Örneğin nükleik asitler diye biyolojide ayrı bir konu olmasına rağmen bu konudan çoğunlukla ayrı bir soru gelmek yerine diğer konularla bağlantılı bir soru gelmektedir. Dolayısıyla konular ve soru sayıları ortalama olarak bu şekildedir.

Tarih Konuları Soru Sayısı
Tarih bilimine giriş 1

İslam öncesi Türk tarihi

1
İslam tarihi 1
Osmanlı Tarihi 3
Osmanlı kültür ve medeniyeti 1
1. Dünya savaşı 1
Kurtuluş savaşı 3
I. TBMM dönemi 1
Atatürk ilkeleri 1
İnkılaplar 1
Atatürk dönemi dış politika 1
Coğrafya Konuları Soru Sayısı
Coğrafi konum 1
Dünyanın şekli ve hareketleri 1
Harita bilgisi 1
İklim bilgisi 3
İç ve dış kuvvetler 1
Ekonomik faaliyetler 1
Nüfus ve yerleşme 2
Bölgeler 1
Doğal afetler 1
Felsefe Konuları Soru Sayısı
Felsefeye giriş
Bilgi felsefesi 2
Siyaset felsefesi 1
Bilim felsefesi 2
Ahlak felsefesi 1
Estetik 1
Dün Kültürü Konuları Soru Sayısı
İnanç bilgisi 1
Kuran'ın ayetleri ve anlaşılması 3
Alevilik ve Bektaşilik 1
Toplam 40

Din kültürü testinin eklenmesiyle sosyal bilgiler testindeki ders sayısı dörde çıktı. Din kültürü testinden ortalama 5 soru sorulmaktadır. Bu 5 soruyu cevaplamayacak olanlar için 41 ve 45. sorular arasında 5 tane alternatif felsefe sorusu sorulmaktadır. Özellikle felsefeden öğrencilerin çok soru kaçırdıkları göz önünden kaçmamaktadır. Bu nedenle felsefede yüksek net yapmak için ilgili yazıyı okumanızı tavsiye ederiz. Yine testin en büyük kısmını oluşturan tarih dersinde sıkıntı yaşayan adayların nasıl tarih çalışırız adlı yazıya bakmaları faydalı olacaktır.


Etiketler:
  • ygs    
  • Yorumlar
    Yorum Yap