Konular

Halk Edebiyatı

Yks 13.03.2020 - 11:20

Halk Edebiyatı Halk edebiyatı, halk arasında gelişen ve İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdüren sözlü edebiyattır. Halk edebiyatının genel özellikleri: Şiirlerde kullanılan dil, halkın kullandığı, konuştuğu dildir. Bu nedenle sık sık deyimlere ve güzel halk söyleyişlerine yer verilmiştir. Şiir musikiden ayrılmamıştır. Şiir, saz şairi (ozan) ya da âşık denen kişilerce, bağlama adı verilen bir

Daha Fazlası

Kimyasal Denklemler

Tyt 09.02.2020 - 19:34

Kimyasal Denklemler Kimyasal reaksiyonlarda (tepkimelerde) farklı maddeler birbirleriyle etkileşerek bir takım yeni ürünler meydana getirir. Birbiriyle reaksiyona giren maddeler hem element hem de bileşik olabilir. Reaksiyona giren maddeler okun sol tarafına yazılır ve bu maddelere reaktif adı verilir. Okun sağ tarafına yazılan maddelere ise ürün denir. aX(k) + bY(d) → cZ(aq) + dT(g) Reaktifler Ürünler Denklem

Daha Fazlası

Canlıda Moleküler Organizasyon

Tus 18.01.2020 - 21:13

Canlıda Moleküler Organizasyon 4 Ana başlıkta incelenecektir. 1. Biyokimya Kavramı 2. Su, Asit-Baz ve Tampon Çözeltiler 3. Hücre 4. Biyolojik

Daha Fazlası

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları

Tus 18.01.2020 - 21:13

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları 6 Ana başlıkta incelenecektir: 1. Karbonhidratlar 2. Lipitler 3. Proteinler 4. Oksijen Bağlayan Proteinler: Hemoglobin ve Miyoglobin 5.

Daha Fazlası

Genetik Bilginin Aktarımı

Tus 18.01.2020 - 21:13

genetik bilginin aktarımıGENETİK BİLGİNİN AKTARIMI  5 Ana başlıkta incelenecektir.  1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı Giriş DNA Yapısı DNA Replikasyonu DNA Onarımı Mutasyonlar   2. Transkripsiyon: RNA

Daha Fazlası

Beslenme

Tus 18.01.2020 - 21:13

beslenmeBESLENME  4 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Beslenmede Temel Kurallar Giriş Temel Besin Grupları Sağlıklı Beslenme   2. Vitaminler Giriş Vitaminlerin Sınıflandırılması Yağda Eriyen Vitaminler Suda Eriyen

Daha Fazlası

Homeostaz, İletişim ve Kontrol

Tus 18.01.2020 - 21:13

homeostaz iletişim ve kontrolHOMEOSTAZ, İLETİŞİM VE KONTROL 8 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Kan Biyokimyası Eritrositler Plazma Proteinleri Koagülasyon Sistemleri   2. Vücut Sıvıları Beyin Omurilik Sıvısı Sinovyal

Daha Fazlası

Biyolojik Ve Patolojik Transformasyonlar

Tus 18.01.2020 - 21:13

Biyolojik Ve Patolojik TransformasyonlarBiyolojik Ve Patolojik Transformasyonlar 3 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Ksenobiyotiklerin Metabolizması Giriş Karaciğerde Biyotransformasyon Diğer Dokularda Biyotransformasyon   2. Serbest Radikaller Ve

Daha Fazlası

Üçgenin Alanı

Tyt 18.01.2020 - 21:12

üçgenin alanıÜçgenin Alanı Üçgende alan geometrinin en önemli konularından biridir. Çünkü alan hesabı geometrinin diğer konularında da

Daha Fazlası

Eşkenar Dörtgen

Tyt 18.01.2020 - 21:12

eşkenar üçgen çizimi ilk adımEşkenar Dörtgen Kenar uzunları aynı olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. Daha önce paralelkenar konusunda karşılıklı kenarların

Daha Fazlası

Kare

Tyt 18.01.2020 - 21:12

karenin çevresi ve alanıKare Konu Anlatımı Çokgenler başlığında karşımıza çıkan geometrik şekillerden biri de karedir. Kare düzgün çokgen olması

Daha Fazlası

Isı Sıcaklık ve Genleşme

Tyt 18.01.2020 - 21:12

sıcaklıkIsı, Sıcaklık ve Genleşme Konu Anlatımı Isı sıcaklık ve genleşme fiziğin en önemli konularından biridir. YGS

Daha Fazlası
Özetler

Divan Edebiyatı

Yks 01.03.2020 - 18:31

Divan Edebiyatı ve Özellikleri Divan edebiyatı çok büyük bir edebiyat olduğu için incelenmeye değerdir. Divan edebiyatının birçok özelliği bulunmaktadır. En önemli özellikleri aşağıda sıralanmıştır: Ulusal bir edebiyat olmayıp dinin etkisiyle şekillenmiştir. Arap ve İran edebiyatının etkisi çok fazladır. Şairler genellikle medrese kültürü almış aydın zümredir. Sanat sanat içindir anlayışı hâkimdir. 15. 16. ve 17. yüzyıllarda en

Daha Fazlası

İntertrigo

Tus 10.02.2020 - 01:24

nerisona c kremintertrigo(pişik):  intertriginöz bölgelerde yani kıvrım yerlerinde görülen eritem ve laserasyondur. Sekonder enfeksiyon eklenebilir.  Reçete: 1.) Eau borique %2

Daha Fazlası

İmpetigo

Tus 08.02.2020 - 20:11

amoklavin bid pediatrik oral süspansiyon İmpetigo:  Ciltte bül püstül ve pürülan akıntı vardır.  Reçete: 1) Krutlar zeytinyağıyla yumuşatılarak kaldırılır ve su sabunla yıkanır.  2)

Daha Fazlası

İdrar Yolu Enfeksiyonu

Tus 08.02.2020 - 01:32

piyeloseptyl 50 mg kapsül idrar yolları antiseptiğiİdrar Yolu Enfeksiyonu: Üst İYE: Hastaya kesinlikle aprol vb verilmez, akut tubuler nekroza sebep olabilir.  Reçete: 1) Lebel 500

Daha Fazlası

YDS'DE EN ÇOK ÇIKAN 1111 KELiME VE TÜRKÇE ANLAMI

Yds 07.02.2020 - 16:26

İNGİLİZCE SINAVLARINDA EN ÇOK ÇIKAN KELİMELER: 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with) 4. absorb = içine çekmek, emmek 5. abstain from = (alkol, ilaç vb)

Daha Fazlası

İdrar İnkontinansı

Tus 06.02.2020 - 23:24

ürispas 200 mg tabletİdrar İnkontinansı:  Reçete: 1) Ürispas 200 mg tablet 3x1  2) Spasmex 30 mg tablet 2x1  3) Gerekli ise sevk

Daha Fazlası

Hiperhidroz

Tus 04.02.2020 - 21:15

terkur antihidrotik krem aşırı terleme tedavisiHiperhidroz (Aşırı Terleme) Tedavisi: Reçete: 1) Aluminium chloride 20 g + % 40lık alcohol  ••••► 80 cc hazırlat,

Daha Fazlası

Hemoroid

Tus 04.02.2020 - 21:10

daflon 500 mg tabletHemoroid Tedavisi: Reçete: 1) Procto-glyvenol krem 2x1  2) Osmolac şurup 2x1  3) Parol tablet 1x1  4) Günde 4 kez sıcak

Daha Fazlası

YDS'de En Çok Çıkan 555 Fiil

Yds 28.09.2019 - 17:17

ingilizcede En Çok Kullanılan 555 Fiil Ve Anlamları abate: azalmak abdicate: vazgeçmek, çekilmek, feragat etmek abolish: yürürlükten kaldırmak accelerate: hızlandırmak accomplish: başarmak account for: hesabını vermek, açıklamak achieve: başarmak acquire: kazanmak act: hareket etmek act as: -lık yapmak, etme act on behalf of: nin lehinde activate: harekete geçirmek active in/on: da aktif olmak adapt: uyarlamak adjust: uydurmak, ayarlamak administer: yönetmek admonish: uyarmak adopt: evlat edinmek advance: ilerlemek advertise: ilan etmek advise: öğüt

Daha Fazlası

Edebiyat Akımları

Yks 29.05.2019 - 08:05

Edebiyat Akımları (Konu Özeti) Edebiyat akımları belli dönemlerde yazın hatarında görülen içerik ve üslup açısından takip edilen yollardır. Dönemlere göre zıtlık gösterenilen bu akımlar az çok çoğu edebiyatçıyı etkilemiştir. Klasisizm (Kuralcılık) Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik (konu) açısından örnek aldılar. Gelip geçici duygular yerine akıl ve sağduyuya önem verdiler. Sanatta

Daha Fazlası

Edat Bağlaç Ünlem

Tyt 05.04.2019 - 06:53

Edat - Bağlaç - Ünlem Türkçe dilinde edat, bağlaç ve ünlem gibi ara sözcükler bulunur. Şimdi özet olarak edat bağlaç ve ünlemi ele alalım. Edat (İlgeç) Yalnız başına anlamları olmayan, anlam ve görevleri daha çok cümle içinde, birlikte bulundukları sözcüklerle ortaya çıkan, sözcükler arasında ilgi kurmaya yarayan sözcüklerde edat denir. Gibi, kadar, dolayı,

Daha Fazlası

Güneş Yanığı

Tus 11.03.2019 - 21:29

xyzal tabletGüneş Yanığı Tedavisi Tedavisi:  Reçete: 1) Xyzal tablet 1x1  2) Betnovate - c krem 2x1 (7gün)  3) Güneşe çıkmadan

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

Fizik dersi bütün öğrencilerin en sık zorlandığı derslerin başında gelir. Eşit ağırlıkçı ve sözelciler zaten fiziği genellikle hiç yapmamaya karar verirler. Bununla birlikte sayısal öğrenciler içinde de bu sorun oldukça yaygındır....

Devamını Gör

Selçuklularda ve diğer eski Türk devletlerinde topraklar çeşitli özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Hükümdar ve ailesine verilen topraklara has arazi denilirdi. Has topraklar devlet arazisidir. Yani kamu malıdır. Bu arazilerin geliri de diğe...

Devamını Gör

Eskiden organik kimya müfredatı epey yoğun bilgi içermekteydi. Son program değişikliğiyle birlikte konular oldukça sade hale geldi. Yeni müfredata göre organik kimyayı halletmek için düzenli çalışma yeterli olacaktır. Sizlere tavsiyemiz &ccedi...

Devamını Gör

Ekberiyet sistemi dediğimiz sistem hükümdar olacak şehzadenin yaşa göre belirlenmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Burada amaç taht kavgalarını önlemektir. Ancak bu sistem devleti yönetimsel açıdan zaafiyete uğratmıştır. Osmanlı Devletind...

Devamını Gör

İzotop atomlar bir elementin farklı kütle numaralarına sahip atomlarıdır. Bu atomlar aynı elementin atomları oldukları için proton sayıları aynıdır. Sadece farklı sayıda nötron bulundurdukları için kütle numaraları farklı olmaktadır. İzotop nedir adlı...

Devamını Gör

Vücudumuz çeşitli sistemlerin birbiriyle uyumlu çalışması ile faaliyet göstermektedir. Bu sistemlerden biri de dolaşım sistemidir. Dolaşım sisteminin çok hayati görevleri vardır. Bu nedenle dolaşımsız yaşam düşünülemez. Dolaşım si...

Devamını Gör

Elektromanyetik dalgaların keşfedilip kullanılmaya başlanmasıyla teknolojideki gelişim bambaşka bir boyut kazanmıştır. Bugün yaşadığımız modern dünyada elektromanyetik dalga teknolojisi olmadan hiçbir ileri teknoloji cihaz düşünülemez. Elektromanyet...

Devamını Gör

Sorduğunuz soru yaygın bir sorudur. Sofra tuzu NaCI kimyasal formülüne sahip bir maddedir. Sofra tuzu asit ve baz değildir, nötrdür. Zaten biz sınıflandırma yaparken asitler, bazlar ve tuzlar diye sınıflandırma yapmaktayız. Tuz ve saf su ne asit ne de bazdır. Bu t&u...

Devamını Gör

Taş kömürü kömür çeşitleri içerisinde kaliteli bir türdür. Günlük kullanım için olan bu kömür ülkemizde belirli bir oranda çıkarılmaktadır. Taş kömürü Zonguldak ilimizde çıkarılır....

Devamını Gör

Eş anlamlı sözcükler dile zenginlik katmaktadır. Dilimizde birçok eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bunlardan biri de doğa kelimesidir. Doğanın eş anlamlısı "tabiat" kelimesidir. Bazı yazılarda Fransızcadan gelen "natür" kelimesi de doğa ye...

Devamını Gör