Biyoloji
TYT_Biyoloji _11
Hücre Konu Anlatımı
Hücre terimi ilk defa Robert Hooke (1665) tarafından basit bir mikroskopta incelenen ölü mantar doku kesitinde görülen boşluk için kullanılmıştır Daha sonra Mathias Schleiden ve Thedor Schwann 19. yüzyılda hücre teorisini kurmuşlardır. 1855 yılında Rudolph Virchow'un eklediği bilgiler ... Okumaya Devam Et
Hücre Bölünmeleri Konu Anlatmı
Hücre bölünmeleri biyolojinin en önemli konuları arasındadır. Çünkü hücreler bölünerek ve üreyerek canlılığı devam ettirirler. Hücre bölünmesi ile ilgili genel bilgilerin hepsi aşağıda anlatılmıştır. Hücre Bölünmesinin Nedenleri Hücre bölünmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler aşağıda sıralanmıştır. 1. Hacim / Yüzey ... Okumaya Devam Et
Hücre Zarından Madde Geçişleri
Hücrelerin hayati faaliyetlerini yerine getirebilmesi ve canlılıklarını sürdürebilmesi için madde alış verişi yapmaları gerekir. Bu alış veriş hücre zarından madde geçişleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Hücre zarı yeterince küçük molekülleri geçirebilirken büyük olanları geçiremez. Sonuçta bu maddelerin hücre içine ... Okumaya Devam Et
Canlıların Temel Bileşenleri
Canlıları yapısında bulunan temel bileşikler bir araya gelerek canlıyı oluştururlar. Canlıların temel bileşenleri, inorganik ve organik bileşikler olmak üzere iki grupta incelenir. Canlılardaki İnorganik Bileşikler Canlıların yapısına katılan temel bileşiklerden inorganik olanların özellikleri şöyledir: Genellikle karbon içermezler. ... Okumaya Devam Et
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
İnsanlarda çeşitlilik gösteren nesneleri benzerliklerine göre sınıflandırma eğilimi vardır. Örneğin bitkiler ve hayvan­lar; kaya, taş, kum gibi ayrımlar bir tür sınıflandırmadır. Canlıların ayırt edici özelliklerinden biri çeşitliliktir. Bilim insanları çok eski zamanlardan beri canlıları sınıflandırma çabası içindedirler. Bugüne ... Okumaya Devam Et
Nükleik Asitler (Yönetici Moleküller)
Virüsler dahil bütün canlılarda nükleik asit bulunur. Her canlı türünün taşıdığı nükleik asitlerdeki bilgiler birbirinden fark­lıdır. DNA ve RNA olmak üzere iki çeşit nükleik asit bulunur. Bu moleküller ilk olarak çekirdekte gözlendiği için çekirdek (nükleik} asitleri denilmiştir. ... Okumaya Devam Et
Canlıların Oluşumunu Açıklayan Görüşler
1. Abiyogenez (Kendiliğinden Oluş) Görüşü Kumcusu Aristo’dur. Aristo canlının kendiliğinden ve cansız maddelerden oluşabileceğine inanmaktaydı. Bu teoriye gö­re, bir canlının şekli ve yapısı tamamen farklı başka bir canlı­dan ortaya çıkabilir. Ayrıca cansız maddelerde canlıları oluş­turacak “aktif öz” bulunur. ... Okumaya Devam Et
Bilimsel Çalışma Yöntemi
Tabiatta algıladığımız varlıklarla ilgili gerçekleri bulmak, bu gerçeklerle ilgili bilgileri düzenlemek ve yeni gerçeklere ulaşmak amacıyla teoriler ortaya koymak için ortaya konulan çabaya bilimsel çalışma denir. Bilimsel çalışma ile elde edilen düzenli bilgi birikimine ise bilim denir. Tabiatta ... Okumaya Devam Et
Ekoloji
I. Populasyonlar ve Özellikleri Bir türün doğanın belirli bir bölgesine yerleşerek oluşturduğu topluluğa populasyon denir. Bir populasyonda sadece bir türün bireylerinin bulunmasına rağmen aynı türe ait bireyler farklı populasyonları oluşturabilirler. Örneğin farklı iki adada yaşayan aynı türe ait canlılar iki ayrı ... Okumaya Devam Et
Hücre Bölünmeleri Özet
Hücre bölünmeleri konusu aşağıda özey olarak anlatılmıştır.
Hücre Bölünmesi
Canlılarda büyüme, gelişme ve üreme hücrelerinin çoğalması ile gerçekleşir. Hücre çoğalması iki şekilde olur. Bunlar mitoz ve mayoz hücre bölünmeleridir.  Mitoz Bölünme Bu bölünmeyle ana hücredeki materyali eşit şekilde ve aynı ... Okumaya Devam Et
Hücre Zarından Madde Geçişleri Özet
Hücre zarı seçici geçirgen olma özelliğinden dolayı, bütün maddelerin hücre içerisine girmesini engeller. Yani hücreye herhangi bir maddeyi alırken rastgele geçirmeyip seçici davranır. Bazı maddeler kolayca geçerken bazıları hiç geçemez. Hücre zarından küçük moleküller büyüklere ... Okumaya Devam Et
Canlıyı Oluşturan Temel Bileşenler
Organizmaların en küçük yapı birimi olan hücrelerin temel yapısını oluşturan maddeler su, protein, yağ, karbonhidrata ve çeşitli mineraller ile nükleik asitlerdir. Bu moleküllerin bir kısmı hücrede canlının kendisi tarafından sentezlenirken bir kısmı da cansız ortamdan veya ... Okumaya Devam Et
Canlılardaki Çeşitlilik
Biyosferdeki canlılar, morfolojik, anatomik, beslenme, üreme, gelişme gibi özellikler açısından çok çeşitlidirler. Belirtilen özellikleri birbirine benzeyen canlılar aynı grupta toplanır. Bu şekilde canlı hakkında daha derli toplu bilgiler edinme, canlıyı tanıma olanağı doğar. Canlıların ortak özelliklere göre gruplandırmaya ... Okumaya Devam Et
Hayatın Başlangıcına Ait Görüşler
İnsanoğlu, aklının mevcudiyeti gereği ben neyim, hayat nedir, hayat nasıl başlamış olabilir gibi soruları kendine sormuş ve bu sorulara elindeki verilerle cevap aramıştır. Hayatın başlangıcına ait görüşler bir anlamda bilimdeki ilerlemelinin başlangıcı gibidir. İşte bu görüşlerden ... Okumaya Devam Et
Bilimsel Çalışma
Bilimsel çalışmalarda takip edilmesi gereken yola bilimsel metot denir. Bilimsel metot uygulanırken sırasıyla aşağıdaki adımlar takip edilir.  Nitel ve nicel gözlemler yapılır. Bu gözlemler sonucunda bilimsel problem ortaya çıkar.  Problemin ... Okumaya Devam Et
Hücre
Canlılarda en küçük yapı ve işlev birimi hücre dir. Çok hücreli organizmaların hücreleri ökaryot, mavi-yeşil alg hücreleri prokaryottur. Ökaryot hücrede çekirdek maddesi sitoplazmadan belirli bir zar ile ayrılmıştır. Ribozom ve diğer sitoplazmik organeller bulunur. Metabolik olayların bir kısmı sitoplazmada ... Okumaya Devam Et
Nükleik Asitler
Virüsler dâhil prokaryot ve ökaryot hücreli canlıların tümünde bulunurlar. Hücre tarafından sentezlenen en büyük ve en önemli moleküllerdir. İlk defa çekirdekte bulunduklarından, çekirdek asiti manasına gelen nükleik asitler adı almışlardır. Günümüzde nükleik asitlerin hem çekirdek, hem sitoplazma, hem ... Okumaya Devam Et