Mantık
YKS_Mantık _25
Mantığın Alanı
Mantık, Yunancada hem konuşma hem de akıl anlamına gelen “logos” ’un karşılığıdır. Logos Arapçada “nutuk” olarak ifade edilir. “Nutuk” sözcüğü ise akıl ve düzgün konuşma anlamına gelir. Günlük dilde sıkça karşımıza çıkan mantık, bazen bir düşünce biçimi olarak bazen ... Okumaya Devam Et
Klasik Mantık
Klasik mantık denilince Aristoteles’in “Organon” adlı kitabına dayanan mantık sistemi anlaşılır. Aristote­les’in kurucusu olduğu klasik mantık, akıl ilkelerini temel alan iki değerli mantıktır. Bu mantık sisteminde Aristoteles doğru düşünmenin (Akıl yürütmenin) ilkeleri üzerinde durmuştur. Akıl yürütmeyi tümden­gelim şeklinde yapmıştır. ... Okumaya Devam Et