Fizik
YKS_Fizik _18
Düzgün Çembersel Hareket Konu Anlatımı
Hareket eden bir cismin sabit bir eksen veya sabit bir nokta etrafında sabit büyüklükte bir hızla dönmesine düzgün çembersel hareket denir. Düzgün çembersel hareketi öğrenmemiz, lunaparktaki dönme dolabın hareketinden tutun da uydu ve gezegenlerin hareketine kadar ... Okumaya Devam Et
Fotoelektrik Olay ve Compton Konu Anlatımı
Modern fizik başlığı altında ele alınan fotoelektrik olay ve compton saçılması (olayı) lys fizik müfredatında karşımıza çıkan önemli bir konudur. Aynı zamanda 11. sınıf fizik dersinde de bu konu karşımıza çıkmaktadır. Konu anlatımını takip eder ... Okumaya Devam Et
Nükleer Fizik
"Nükleer” ve “radyoaktif” kavramları toplumda korku ifade etse de, bu korku 100 yıl önceki “elektrik” kavra­mına duyulan korkuya benzer. Gerekli tedbirler alındı­ğında nükleer enerji, hem güvenli hem de günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil bazlı bir çok enerji kayna­ğından daha ... Okumaya Devam Et
Dinamik Konu Anlatımı
Dinamik fiziğin kuvvet etkisindeki cisimlerini inceleyen alt dalıdır. Bu yazıda dinamik konusunu detaylı bir şekilde ve basitleştirerek anlatmaya çalışacağız. Anlamadığınız bir yer olması durumunda konuyu tekrar çalışmanızı ve bol miktarda örnek çözmenizi tavsiye ediyoruz. Dinamik konusu 9. sınıftan itibaren ... Okumaya Devam Et
Ses Dalgaları
Bir an için çevremizdeki sesleri algılayamadığımızı düşünün. Hayat ne kadar zor olurdu değil mi? Anneniz bir şeyler söylüyor ama ne dediğini duyamıyorsunuz. Tepkiniz ne olurdu acaba? Ya da binlerinden bir şeyler isteyeceksiniz ama iletişim kuramıyorsunuz. Bunlar gibi daha bir ... Okumaya Devam Et
Su Dalgaları Konu Anlatımı
Bir çakıl taşını göle attığımızda dalgaların oluştuğunu görmüşüzdür. Çakıl taşının oluşturduğu sarsıntı gölün kenarında son bulur. Eğer sarsıntının yakınında yüzen bir yaprağın hareketini dikkatlice incelersek onun ilk konumu etrafında aşağı yukarı hareket ettiğini fakat sarsıntı kaynağının asla ... Okumaya Devam Et
Maddenin Özellikleri
Fizikte göreceğimiz birçok konu madde ile ilişkilidir. Bu nedenle maddenin fiziksel özelliklerini iyi öğrenmeliyiz. Düzgün Geometrik Cisimlerin Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin Hesaplanması Cisimlerin boyutlarında orantılı olarak yapılan değişik­likler cismin yüzey alanı, kesit alanı, hacim, kütle ve dayanıklılık gibi özelliklerinin ... Okumaya Devam Et
Basit Harmonik Hareket
Bir cismi, yayın ucuna astığımızda cismin ağırlığından dolayı yay uzar. Fakat yay da asılı olduğu cisme yukarı doğ­ru bir kuvvet uygular. Bu yüzden cisim asıldıktan sonra, yayın ucu bir müddet aşağı ve yukarı hareket eder ve bir sü­re ... Okumaya Devam Et
Modern Fiziğe Giriş ve Özel Görelilik
Fizik biliminin gelişmesi, klasik fizik ve modem fizik ayırımını beraberinde getirmiştir. 20. yüzyıldan önce fi­zik bilimiyle ilgili Newton’un hareket kanunları ve genel çekim kanunu, Maxwell’in elektrik ve manyetizmayı birleştiren kuramsal çalışmaları, termodinamik kanun­ları, klasik fizik ... Okumaya Devam Et
Basit Harmonik Hareket Özet
Esnek yayın ucuna bağlanmış bir cismin çekilip bıra­kılması ile oluşan hareket, ipin ucuna bağlanmış cis­min çekilip bırakılması ile oluşan hareket ya da daire­sel hareket yapan bir cismin izdüşüm hareketi simet­rik iki nokta arasında gerçekleşir. Basit harmonik hareket, ... Okumaya Devam Et
Sesin Oluşumu
Titreşen cisimlerin ses çıkardığını biliyoruz. Fakat her titreşen cismin ürettiği ses aynı değil­dir. Örneğin boş bir teneke vurduğumuzda çıkan ses ile içi su dolu bir tenekeye vurduğumuzda çıkan ses aynı değildir. Sesin bir takım özellikleri vardır. Sesin yayılması bazı ... Okumaya Devam Et
Elektromanyetik Dalgalar
Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi, görü­nür bölge ve morötesi ışınların tümünün elektroma­nyetik dalga olduğunun deneylerle doğrulanmasından çok daha önce Maxwell, elektromanyetik dalgaların oluşumunu matematiksel olarak açıklamıştır. Bu amaçla, önce manyetik ve elektrik alan dola­nımı kavramlarını geliştirmiş, daha sonra da bu ... Okumaya Devam Et