Konular

Osmanlı Yükselme Devri

Tyt 24.03.2022 - 07:24

Osmanlı Yükselme Devri Osmanlı Yükselme Devri ya da Osmanlı Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti'nin büyük ilerleme kaydettiği dönemdir. Bu dönemde büyük toprak kazançları olmuştur. Fetih politakasının bir sonucu olarak devlet imparatorluk özelliği kazanmıştır. Fatih, Bayezid, Selim ve Süleymandan Yükselme Devri'nin padişahlarıdır. II. Mehmet (Fatih) Dönemi (1451 - 1481) 1451 yılında II. Mehmet ikinci defa

Daha Fazlası

Cumhuriyet Dönemi İç Olayları

Tyt 09.03.2022 - 10:52

Cumhuriyet Dönemi İç Politikası Cuhmhuriyet dönemi iç politikası cumhuriyetin ilanından sonra hayata geçirilmesi planlanan siyasi yenilikler ve bu yeniliklere doğan tepkiler çerçevesinde şekillenmiştir. Cumhuriyet dönemi iç olayları içerisinde rejime karşıt hareketler de görülmüştür. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Cumhuriyetin ilanı ile yeni Türkiye tam manasıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin İlan Edilme Nedenleri Ulusal egemenliğin gerçekleşmesini sağlamak. Saltanatın kaldırılmasında

Daha Fazlası

İnkılaplar

Tyt 28.06.2021 - 12:42

Atatürk İnkılabı ve Hedefleri Atatürk'e göre inkılap, mevcut kurumları zorla değiştirerek Türk milletini son yıllarda geri bırakan kurumların yerine çağdaş ve en yüksek medeni gerekliliklere göre yenilerinin kurulmasıdır. Atatürk İnkılaplarının Amaçları Türkiye'yi çağdaş medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkarmak Modern Avrupa devletleri ile Türkiye'yi bütünleştirmek Türk milletinin refah seviyesini yükseltmek Modern toplumlara ait değer yargılarını Türkiye'de yerleştirmek Osmanlı Devleti'nden

Daha Fazlası

Yay Dalgaları

Yks 04.06.2021 - 10:13

yay dalgasında genlik ve genişlikBu konuda dalgalar konusunun bir alt başlığı olan yay dalgaları üzerinde durmaya çalışacağız. Yay dalgalarını

Daha Fazlası

Atatürk İlkeleri

Tyt 23.10.2020 - 11:53

Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesini anlatan ve devletin niteliğini şekillendiren ana etmenlerdir. Bu nedenle Türkiye tarihi açısından Atatürk ilkelerinin ve Atatürkçülüğün iyi bilinmesi gerekir. Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzura ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırılması, aklın ve bilimin öncülüğünde Türk kültürünün

Daha Fazlası

Sinir Sistemi ve Duyu Organları

Yks 27.04.2020 - 09:50

sinir hücresinin yapısıSinir Sistemi ve Duyu Organları Canlılarda her hücre genlerin denetimiyle hücresel faaliyetlerini gerçekleştirir. Ancak karmaşık yapılı

Daha Fazlası

Halk Edebiyatı

Yks 13.03.2020 - 11:20

Halk Edebiyatı Halk edebiyatı, halk arasında gelişen ve İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı geleneklerini sürdüren sözlü edebiyattır. Halk edebiyatının genel özellikleri: Şiirlerde kullanılan dil, halkın kullandığı, konuştuğu dildir. Bu nedenle sık sık deyimlere ve güzel halk söyleyişlerine yer verilmiştir. Şiir musikiden ayrılmamıştır. Şiir, saz şairi (ozan) ya da âşık denen kişilerce, bağlama adı verilen bir

Daha Fazlası

Kimyasal Denklemler

Tyt 09.02.2020 - 19:34

Kimyasal Denklemler Kimyasal reaksiyonlarda (tepkimelerde) farklı maddeler birbirleriyle etkileşerek bir takım yeni ürünler meydana getirir. Birbiriyle reaksiyona giren maddeler hem element hem de bileşik olabilir. Reaksiyona giren maddeler okun sol tarafına yazılır ve bu maddelere reaktif adı verilir. Okun sağ tarafına yazılan maddelere ise ürün denir. aX(k) + bY(d) → cZ(aq) + dT(g) Reaktifler Ürünler Denklem

Daha Fazlası

Canlıda Moleküler Organizasyon

Tus 18.01.2020 - 21:13

Canlıda Moleküler Organizasyon 4 Ana başlıkta incelenecektir. 1. Biyokimya Kavramı 2. Su, Asit-Baz ve Tampon Çözeltiler 3. Hücre 4. Biyolojik

Daha Fazlası

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları

Tus 18.01.2020 - 21:13

Biyomoleküllerin Yapı ve Fonksiyonları 6 Ana başlıkta incelenecektir: 1. Karbonhidratlar 2. Lipitler 3. Proteinler 4. Oksijen Bağlayan Proteinler: Hemoglobin ve Miyoglobin 5.

Daha Fazlası

Genetik Bilginin Aktarımı

Tus 18.01.2020 - 21:13

genetik bilginin aktarımıGENETİK BİLGİNİN AKTARIMI  5 Ana başlıkta incelenecektir.  1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı Giriş DNA Yapısı DNA Replikasyonu DNA Onarımı Mutasyonlar   2. Transkripsiyon: RNA

Daha Fazlası

Beslenme

Tus 18.01.2020 - 21:13

beslenmeBESLENME  4 Ana başlıkta incelenecektir.  1. Beslenmede Temel Kurallar Giriş Temel Besin Grupları Sağlıklı Beslenme   2. Vitaminler Giriş Vitaminlerin Sınıflandırılması Yağda Eriyen Vitaminler Suda Eriyen

Daha Fazlası
Özetler

Miyalji

Tus 29.11.2022 - 19:24

dikloron tablet diklofenak sodyumMyalgia Miyalji Tedavisi Dikloron ve muscoril (IM)yaptır. Reçete olarak: 1) Dikloron tablet 2x1  2) Muscoril kapsül 2x1  

Daha Fazlası

Meme Başı Çatlağı

Tus 29.11.2022 - 14:58

bepanthene kremMeme Başı Çatlağı:  Reçete: 1) Bepanthene krem 2x1 2) Emziren annelere doğru emzirme yönetemleri öğretilmelidir.

Daha Fazlası

Melasma

Tus 29.11.2022 - 14:50

expigment çil güneş kremiMelasma Tedavisi:  Doğumdan sonra oluşan koyu renkli lekelerdir. Reçete: 1) Expigment %2 1x1 (15 gün)  2) Expigment %2'yi 15

Daha Fazlası

Mantar Zehirlenmesi

Tus 27.11.2022 - 20:59

ulusal zehir danışma merkeziMantar Zehirlenmesi: Tedavi: Her türlü zehirlenmede olduğu gibi mantar zehirlenmesinde de 114 zehir danışma merkezi aranmalıdır.  

Daha Fazlası

Kum Düşürme

Tus 27.11.2022 - 20:44

dikloron ampul diklofenak sodyumKum Düşürme: Tedavi: Kolik tarzında ağrı olur, hematüri olur. Akut batınla ayırıcı tanısının yapılması gereklidir. Kum veya

Daha Fazlası

Konstipasyon

Tus 26.11.2022 - 08:05

osmolak şurup laksatif solüsyonKonstipasyon Tedavisi (Kabızlık Tedavisi):  Reçete: 1) Osmolak şurup 1x1  2) Procto-glyvenol krem 2x1 3) Hastaya hareketli yaşam tarzı, lifli gıda

Daha Fazlası

Konjonktivit

Tus 26.11.2022 - 07:55

patanol oftalmik solüsyonKonjonktivit Tedavisi:  Reçete: Bakteriyelse: 1) Gentagut damla 4x2 (7 gün)  2) Terramycin pomad 1x1 (gece)  3) Bulanık görme varsa sevk

Daha Fazlası

Kızamık & Kızamıkçık & Kabakulak

Tus 23.11.2022 - 13:39

pedifen pediatrik şurupKızamık & Kızamıkçık & Kabakulak: Tedavi: Viral olduğu için tedavileri yoktur, ateş yükselmesi önlenmelidir. Bunun için calpol

Daha Fazlası

Kaynak Işığına Maruziyet

Tus 23.11.2022 - 06:14

sikloplejin göz damlasıKaynak Işığına Maruziyet: Tedavi: Hastalarda gözde batma hissi olur fakat göze analjezik damla verilmemelidir.  Reçete: 1) Sikloplejin göz damlası

Daha Fazlası

İştahsızlık

Tus 23.11.2022 - 06:00

zinco şurupİştahsızlık Tedavisi:  Reçete: 1) Zinco fort şurup 2x1 veya Zinco C tablet 1x1 ♦ Hastada iştahsızlığa; hızlı kilo

Daha Fazlası

Mutlak Değer

Tyt 28.04.2020 - 07:07

mıutlak değer ve uzaklıkMutlak Değer Bir sayının, sayı sayı doğrusunda belirttiği noktanın uzaklığına, bu sayının mutlak değeri denir. a ≥ 0

Daha Fazlası

Edebiyat Akımları

Yks 28.04.2020 - 07:06

Edebiyat Akımları (Konu Özeti) Edebiyat akımları belli dönemlerde yazın hatarında görülen içerik ve üslup açısından takip edilen yollardır. Dönemlere göre zıtlık gösterenilen bu akımlar az çok çoğu edebiyatçıyı etkilemiştir. Klasisizm (Kuralcılık) Eski Yunan ve Latin edebiyatını biçim ve içerik (konu) açısından örnek aldılar. Gelip geçici duygular yerine akıl ve sağduyuya önem verdiler. Sanatta

Daha Fazlası
En Son Cevaplanan Sorular

9. sınıf konuları temel konulardır. Bu konuları bilmeden eğitim hayatında başarılı olmanız mümkün değildir. Dolayısıyla konuları unuttuysanız tekrar çalışmalısınız. Unutmamış olsaydınız da mutlaka size tekrar edin derdim. Sorularınıza tek tek cevap vere...

Devamını Gör

Neyin asit neyin baz olduğu konusu birçok madde için merak konusu olmaktadır. Bu maddelerden biri de kulak kiridir. Kulak kirinin asit veya baz özelliği gösterdiğini dışarıdan anlayamayacağımız için inceleme sonucu ortaya çıkarabiliriz. Kulak kiri ...

Devamını Gör

Soruyu doğru bir şekilde sormuşsunuz. Bir madde saf madde değilse karışımdır. Dolayısıyla bu sonuçtan çıkarabileceğimiz şey karışım dışındaki maddeler birer saf maddedir. Oksijen bir elementtir. Dolayısıyla karışım değildir ve saf maddedir. Elementler ve bil...

Devamını Gör

Düzgün ongen dediğimiz çokgen bir düzgün çokgendir. Bu nedenle bütün kenar uzunlukları ve iç açıları eşittir. Aynı zamanda dış açıları da eşittir. Dolayısıyla iç açılarının toplamını bulup 10'a b&oum...

Devamını Gör

Üniversite sınavına hazırlanmak bir bütündür. Bu bütünün içerisindeki en önemli parça bütün konuları bitirmek ve yeteri kadar tekrar etmektir. Herkesin geçmiş birikimi, anlama hızı ve unutma süresi farklıdır. Bu ned...

Devamını Gör

Sorduğunuz soru yaygın bir problemdir. Birçok öğrenci soru bankalarında gösterdiği performansı maalesef deneme sınavlarında gösteremiyor. Bunun birkaç nedeni bulunmaktadır. Önce bu nedenlere kısaca değinelim ardından çözüm için bi...

Devamını Gör

Bildiğiniz gibi çekirdek veya çekirdekçik gibi kavramlar ökaryot hücreler için geçerlidir. Ökaryot hücrelerde tRNA nereden sentezlenir dediğimiz zaman bunun cevabı çekirdektir. Çekirdekten sentezlenen RNA'lar ile protein sen...

Devamını Gör

Bu tür sorular sık sorulur ve yaygın bir soru tipidir. Herhangi bir d doğrusu verilir ve başka bir doğrunun da buna paralel olduğu söylenir. Burada bilmemiz gereken ana bilgi paralel doğlarının eğiminin aynı olduğudur. Şimdi öncelikle bize verdiği 3x + 2y - 4 = 0 doğ...

Devamını Gör

İnsan vücudu bir bütündür. Vücudun bölümleri ise bir orkestranın parçaları gibi hareket ederek vücudun canlı kalmasını sağlar. İnsan vücudunda bir bölüm işlevini yerine getirmezse çeşitli problemler ortaya çıkar. ...

Devamını Gör

TYT matematik netiniz düşük geldiyse matematikte eksikleriniz vardır. Gerçekten de yeni sınav sisteminde matematik soruları sanılandan daha zor oluyor. Yani deneme sınavlarına göre bir nebze daha zor oluyor. Üzerine sınav stresi ve süre baskısı eklenince de ...

Devamını Gör