Biyokimya Textbook

GENETİK BİLGİNİN AKTARIMI

 5 Ana başlıkta incelenecektir. 

1. DNA Replikasyonu Ve Onarımı

Giriş

DNA Yapısı

DNA Replikasyonu

DNA Onarımı

Mutasyonlar

 

2. Transkripsiyon: RNA Sentezi

Giriş

RNA Polimerez

Prokaryot Transkripsiyonu

Ökaryot Transkripsiyonu

Transkripsiyon Sonrası Değişiklikler: RNA'nın İşlenmesi

RNA'nın Hücreden Çıkışı

RNA Yıkımı

 

3. Translasyon: Protein Sentezi

Giriş

Ribozom

Genetik Şifre

Protein Sentezi

Protein Sentezinin Antibiyotiklerle Denetlenmesi

 

4. Posttranslasyonal Modifikasyonlar

Giriş

Proteinlerin Yönlendirilmesi

 

5. Genetik Aktivitenin Denetimi

Giriş

Ökaryotlarda Gen Denetimi

Prokaryotlarda Gen Denetimi

genetik bilginin aktarımı

 

Yorumlar
Sen de Yaz