Tarih
Türk İslam Tarihi
Türklerin İslamiyet'le tanışmasından itibaren Türk İslam tarihi başlar. Türkler teşkilatçı yapılarıyla İslamiyeti yayma konusunda büyük işler başarmışlardır. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra devlet ideolojisi İslam çerçevesinde şekillenmiştir. Bu nedenle biz İslam tarihi ile Türk tarihini ayıramayız. Türk İslam tarihi ... Okumaya Devam Et
Osmanlı Devletine Genel Bakış
Osmanlı tarihini anlamak için Osmanlı Devletine genel bakış yapmamız gerekir. Bunu da Osmanlı padişahları ve Osmanlı Devletinin diğer devletlerle ilişkisi çerçevesinde yapmaktayız. Osmanlı tarihini iyi anlamak için Osmanlı padişahları listesi hakkında bilgi sahibi olmalı ve önemli olaylara ... Okumaya Devam Et
Osmanlı Devletinde İsyanlar ve Islahatlar
Osmanlı devletinde zamanla gerilemeler olmuş ve bunun sonucunda otoriteye karşı ayaklanmalar artmıştır. Bu duruma çözüm arayan devlet bozulan düzeni yerine oturtmak için farklı alanda ıslahatlar yapmıştır. Osmanlı Devleti’nin Duraklama ve Gerilemesini Hazırlayan Etmenler Osmanlı Devleti kuruluşundan XVII. yüz ... Okumaya Devam Et
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
Bir devleti tanımak için o devletin düzenini iyi kavramak gerekir. Osmanlı tarihi içerisinde Osmanlı kültür ve medeniyeti önemli konulardan biridir. Osmanlı kültür ve medeniyeti Osmanlıların kurduğu devlet idaresini bir bütün olarak kapsar. Osmanlı Devletinde Yönetim Anlayışı Osmanlı Devletinde yönetim ... Okumaya Devam Et
Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken verilen savaş sürecinde halk örgütlenmiştir. Kurtuluş savaşına hazırlık dönemi dediğimiz bu dönem yapılan çalışmalar açısında kurtuluş savaşı kadar önemlidir. Kuva-i Milliye Hareketi’nin Başlaması ve Batı Cephesinin Oluşması Kuva-i milliye hareketi kurtuluş savaşı açısından çok önemli roller ... Okumaya Devam Et
Atatürk İnkılapları
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan hemen sonra yeni devlet düzenini oturtmak için bazı değişimlere gidilmiştir. Atatürk İnkılapları denen bu değişimler Atatürk'ün idealleri ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Dönemi Atatürk İnkılâplarının Temel Amaçları Toplum için yeni değerler ve kurumlar oluşturmak ve bunu bir ... Okumaya Devam Et
Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Hareketleri
Osmanlı Devleti kurulduğu dönemde neredeyse her yerde monarşi vardı. Osmanlı Devleti de bu yapıdaydı. Zamanla dünyada idare yapısının tek kişilik monarşilerden çoğulcu yapıya dönmesi Osmanlıyı da etkiledi. Zamanla Osmanlı'da millet meclisi dahi açıldı. En sonunda bu devlet ... Okumaya Devam Et
Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Lozan Antlaşması
Kurtuluş Savaşı muharebeleri ve ardından Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için en önemli basamaklar olmuşlardır. Kurtuluş Savaşı sürecini cephe ve muharebeler düzeyinde inceleyeceğiz. Doğu Cephesi Kurtuluş Savaşı açısından önemli bir cephedir. Ermeniler ile mücadele verilmiştir. Ermeni Meselesi, Gümrü ... Okumaya Devam Et
Atatürk Dönemi Dış Politika
Atatürk Dönemi dış politika Atatürk'ün milli dış siyaseti çerçevesinde şekillenmiştir. Atatürk'ün Milli Dış Siyaseti Atatürk’ün dış siyaseti, Türkiye Devleti’nin güçlendirilmesi amacına yöneliktir. Ayrıca fırsatları değerlendirmek de Atatürk'ün hedefleri arasındadır. Atatürk, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözü etrafında geliştirilen dış siyasetin ... Okumaya Devam Et
Türkiye Tarihi
Türk tarihini incelerken biz hem Orta Asya Türk tarihini hem de Anadolu Türk tarihini incelemek durumundayız. Türkiye tarihi ya da Anadolu tarihi Türkler 1000 yıldır bu topraklarda yaşadığı için çok önemlidir. Türkiye tarihini genel olarak Selçuklular ve Anadolu kurulan ... Okumaya Devam Et