Matematik
YKS_Matematik _16
Parabol Konu Anlatımı
Bu derste parabol konusu ilgili bilmemiz gerekenleri baştan sona ele alacağız. İkinci dereceden bir denklem koordinat sistemi üzerine aktarıldığında parabol ortaya çıkar. İkinci dereceden denklemler f(x) = ax2 + bx + c formundadır. Bir parabolün denklemi de bu şekilde ... Okumaya Devam Et
Trigonometri Konu Anlatımı
Matematikte öğrencilerin en çok zorlandığı konuların başında trigonometri gelir. Bu ders notunda trigonometriyi basitleştirerek anlatacağız. Konuyu biraz öğrendikçe zor olmadığını, aksine zevkli olduğunu fark edeceksiniz. Trigonometriyi öğrenmek özellikle türev ve integral konularında çok işimize yarayacaktır. Bu nedenle konuyu ... Okumaya Devam Et
Polinomlar Konu Anlatımı
Polinomlar konusu matematik için önemli bir konudur. Bu ders notunda polinomlar üzerinde duracağız ve nedir ne değildir öğrenmeye çalışacağız. n doğal sayı a0, a1, a2, .... , an gerçel sayılar ve x değişken olmak üzere, P(x) = a0 + a1x ... Okumaya Devam Et
2. Ve 3. Dereceden Denklemler
II. Dereceden Denklemler a ≠ 0 ve a, b, c birer gerçel sayı olmak üzere, ax2 + bx + c = 0 ifadesine ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Eğer varsa, bu denklemi sağlayan x gerçel sayılarına denklemin kökleri, bu ... Okumaya Devam Et
Permütasyon - Kombinasyon
Saymanın Kuralları Toplama Yoluyla Sayma: Ayrık iki işlemden birincisi n farklı şekilde, diğeri m farklı şekilde gerçekleşiyor ise bu işlemlerden biri veya diğeri n + m farklı şekilde gerçekleşir. Örnek: Emin'in 4 pantolonu ve 3 gömleği vardır. Buna göre, Emin bir pantolonu veya ... Okumaya Devam Et
Logaritma
Üstel Fonksiyon: a > 0 ve a ≠ 1 olmak üzere, f : R → R+      x → f(x) = ax şeklinde tanımlanan f fonksiyonuna üstel fonksiyon denir. y = ax fonksiyonunda a ya üstel fonksiyonun tabanı denir. Logaritma Fonksiyonu: a > 0 ve a ≠ 1 olmak üzere, R ... Okumaya Devam Et
Karmaşık Sayılar
a, b birer gerçel sayı ve i2 = -1 olmak üzere a + ib bişimindeki sayılara karmaşık (kompleks) sayılar denir ve    Z = a + ib şeklinde gösterilir. Karmaşık Sayılar Kümesi: (C) Karmaşık sayıların oluşturduğu kümeye karmaşık sayılar kümesi denir ... Okumaya Devam Et
Olasılık
Olasılık kavramı olayların gerçekleşmesinin sayılarla ifadesidir. Örneğin, düz bir zemine bir para atıldığında paranın yazı gelmesi, bir zar atıldığında üst yüzüne 5 gelmesi gibi. Örnek Uzay (E): Bir deneyde olabilecek tüm durumlara örnek uzay denir.  Örnek uzay E ile gösterilir. Art ... Okumaya Devam Et