Biyoloji
YKS_Biyoloji _20
Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Canlılarda her hücre genlerin denetimiyle hücresel faaliyetlerini gerçekleştirir. Ancak karmaşık yapılı canlılarda hücreler arasındaki birliğin ve bütünlüğün sağlanması için denetleyici ve düzenleyici sisteme ihtiyaç vardır. Bunlar; sinir sistemi ve endokrin sistemdir. Canlılar bu sistemler sayesinde, iç ... Okumaya Devam Et
Hücresel Solunum: Enerjinin Açığa Çıkması
Canlı hücrelerde metabolik olayların çoğu için enerji gereklidir. Bu enerji, organik moleküllerin yıkımından elde edilir. Karmaşık yapılı organik moleküller önce enzimlerin faaliyeti ile daha küçük parçalara (yapı birimlerine) ayrılırlar. Örneğin; karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar yağ asitleri ve ... Okumaya Devam Et
Dolaşım Sistemi
Her organizma yaşamını sürdürebilmek için enerji üretmek zorundadır. Enerji üretiminin olabilmesi için, dışarıdan alınan besin ve oksijenin hücrelere taşınması ve metabolizma sonucu oluşan azotlu atıkların ve karbondioksitin de dışarı atılması gerekir. Tek hücrelilerde bu olaylar difüzyonla gerçekleşirken, çok hücreli ... Okumaya Devam Et
Destek ve Hareket Sistemi
Destek ve hareket sistemi gelişmiş hayvanlarda bulunan bir sistemdir. Bu konu çerçevesinde hayvan ve insanlarda destek ve hareket sistemi incelenecektir. Hareket, tüm hayvanların ortak özelliğidir. Bir hayvan; besin bulma, tehlikelerden kaçma, eş bulma gibi neden­lerden dolayı etrafını çevreleyen ... Okumaya Devam Et
Sindirim Sistemi
Hayvanlar heterotrof canlılar olmaları nedeniyle, yaşamlarını sürdürebilmek için inorganik (su, mineraller, tuzlar) ve organik (proteinler, karbonhidratlar ve yağlar) besin maddelerini dışarıdan almak zorundadırlar. Alınan besin maddelerinin işlenmesinin yeme, sindirim, emilim ve dışkılama olmak üzere dört temel aşaması vardır. 1. Yeme: Besinin ... Okumaya Devam Et
Fotosentez: Enerjinin Bağlanması
Basit inorganik moleküllerden, gereksinim duydukları bütün organik maddeleri sentezleyebilen ve dışarıdan hazır organik madde almadan yaşayabilen canlılara ototrof canlılar denir. İnorganik maddelerden organik madde sentezlerken ışık enerjisini kullanan ototrof canlılara ise fotosentetik ototrof adı verilir. Fotosentetik ototrof canlıların ... Okumaya Devam Et
Boşaltım  Sistemleri
Canlılarda metabolizma sonucu hücre ve dokularda bazı zararlı maddeler oluşur. Bu maddelerin organizmadan uzaklaştırılmasına boşaltım denir. Canlıların hücrelerinde metabolizma olayları sonucunda oluşan, vücuda zararlı boşaltım maddelerinin dışarı atılmasını sağlayan sisteme üriner sistem adı verilir. Boşaltım sistemi azotlu atık­larının atılması ... Okumaya Devam Et
Çevrenin Korunması ve Rehabilitasyonu
Biyolojik hayatın sağlıklı devam edebilmesi için çevrenin korunması bugün çok önemlidir. Bu nedenle çevrenin korunması konusu bir biyoloji konusu olmuştur. Madde ve Besin Kaynaklarının Yaşam için Önemi Canlılar yaşamlarını sürdürmek için doğal kaynaklardan yararlanırlar. Dünyada orman, akarsu, göl gibi ... Okumaya Devam Et
Hayvansal Dokular
Hayvanların vücudunu oluşturan dokular, görevlerine göre; epitel doku, bağ ve destek doku, kas doku ve si­nir doku olmak üzere dört bölümde incelenir. Bağ ve destek doku da kendi içerisinde temel bağ doku, kıkırdak doku, kemik doku ve kan dokusu ... Okumaya Devam Et
Endokrin Sistem
Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için uygun ve dengeli bir iç ortama sahip olmaları gerekir. Buna homeostasi denir. Gerek homeostasinin gerekse yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için denetleyici ve düzen­leyici sistemlere ihtiyaç vardır. Bunlardan biri sinir sistemi diğeri de endokrin sistemdir. Sinir sistemi ... Okumaya Devam Et
Fotosentez Konu Özeti
Bitki kloroplastları, güneş enerjisini besinlerin yapısındaki kullanılabilir kimyasal enerji formuna dönüştürür. Besinlerin yapısındaki bu kimyasal enerji solunumla açığa çıkarılarak metabolik etkinliklerde kullanılır. Fotosentezle ışık enerjisi besinlerin yapısındaki kimyasal enerjiye dönüştürülür. Oksijen gazı üretilir ve atmosferdeki gaz dengesi sağlanır. Fotosentezle ... Okumaya Devam Et
Hücresel Solunum Konu Özeti
Hücrelerde yürütülen metabolik faaliyetler için enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu enerjiyi hücre solunumla karşılar. Solunum yapmayan bir canlı yaşayamaz. Temelde solunum enerji elde etmek amacıyla karbonhidrat,yağ ve protein gibi moleküllerin parçalanması olayıdır. Hücresel solunum oksijenin kullanılıp kullanılmamasına ... Okumaya Devam Et
Sindirim Sistemi Özet
Yeterli bir beslenme üç temel ihtiyacı karşılar. Bunlar; Vücudun büyüme, gelişme, onarım ve hareket gibi tüm hücresel işlevleri için gerekli olan enerji Biyosentez tepkimeleri için gerekli olan ham organik madde ... Okumaya Devam Et
Boşaltım Sistemleri Özet
Bir hayvanın vücut sıvılarının kimyasal yapılarının düzenlenmesi (ozmoregülasyon), büyük ölçüde dış ortamla içteki sıvılar arasındaki kontrollü çözelti hareketlerine bağlıdır. Ozmoregülasyonun temel işlevi, vücut hücre sitoplâzmasının bileşimini ayarlamaktır. Hayvanlarda çözelti hareketlerini düzenleyen özelleşmiş epitel hücreleri, özgül çözeltileri kontrollü miktarlarda ... Okumaya Devam Et
Sinir Sistemi ve Duyu Organları
Sinir ve endokrin sistem birlikte iç ve dış ortamlardan gelen uyarılara uygun cevaplar vererek canlının iç or­tamının dengeli olmasını sağlar. Buna homeostasi denir. Uyarılara sinir sistemi ile kısa sürede, hormonlarla daha uzun sürede tepki gösterilir.  Sinir ... Okumaya Devam Et
Hayvansal Dokular
1. Epitel Doku Vücudun iç ve dış kısımlarını örten bir dokudur. Derinin üst yüzeyi ile sindirim sisteminin iç yüzeyini örten doku epitel dokusudur. Bu dokunun hücreleri birbirine çok yakındır. Hücreler arasında çok az miktarda ara madde bulunur. Epitel doku örtü ... Okumaya Devam Et
Çevrenin Korunması
Küresel ölçekte organizmaların coğrafik yayılışının modelleri, abiyotik faktörlerin genel yansımasıdır. Bu modeller esas olarak sıcaklıktaki, ortalama düşen yağmur miktarındaki, tuzluluktaki ve ışıktaki bölgesel farklılıkları yansıtır. Sucul ve Karasal Biyomlar Biyosferin en büyük kısmını oluşturan sucul biyomlar, çoğunlukla ışık geçirgenliğine, sıcaklığa ... Okumaya Devam Et
Bitkilerde Taşıma
Bitkilerde üretilen besinin bitkinin farklı bölümlerine dağıtılması için taşınması gerekir. Basit yapılı bitkilerde difüzyonla taşınma işlemi görülürken daha gelişmiş yapılı bitkilerde taşıma sistemi bulunur. Bitkilerde taşıma mekanizmaları üç farklı düzeyde ortaya çıkar. Bunlar;  Tek tek ... Okumaya Devam Et
Gaz Alışverişi ve Solunum
Gaz alışverişi, çevreden moleküler oksijen (O2) alıp, karbondioksit (CO2) vermektir. Bu değişimler hücresel solunumla ATP üretimi için gerekli olup, hem solunum hem de dolaşım sistemini ilgilendirmektedir. Solunum ortamı olarak adlandıran oksijenin kaynağı, karasal hayvanlar için hava, sucul ... Okumaya Devam Et
Destek ve Hareket
Hayvanlarda üç tip iskelet görülür: Hidrostatik iskelet; hidra, yuvarlak, yassı ve halkalı solucanlarda gözlenir. Bu canlılarda iskelet kapalı bir vücut boşluğunda basınç altında tutulan sıvıdan oluşur. Toprak solucanında solom sıvısı hidrostatik iskelet görevini yapar. Toprak solucanı kasların ritmik ... Okumaya Devam Et