Temel İngilizce
YDS_Temel İngilizce _101
ingilizcede En Çok Kullanılan 555 Fiil Ve Anlamları
abate: azalmak abdicate: vazgeçmek, çekilmek, feragat etmek abolish: yürürlükten kaldırmak accelerate: hızlandırmak accomplish: başarmak account for: hesabını vermek, açıklamak achieve: başarmak acquire: kazanmak act: hareket etmek act as: -lık yapmak, etme act on behalf of: nin lehinde activate: harekete geçirmek active in/on: da aktif olmak adapt: ... Okumaya Devam Et
a: bir
There’s a waiting visitor for you. / Sizin için bekleyen bir ziyaretçi var.
 
Abandon: Terk etmek, bırakmak, uzaklaşmak, yüzüstü bırakmak
People often simply abandon their pets when they go abroad.  / İnsanlar genellikle yurtdışına çıktıklarında evcil ... Okumaya Devam Et
YDS'de En Çok Çıkan 444 Kelime Ve Anlamları
abandon: terk etmek, vazgeçmek, bırakmak abrogate: yürürlükten kaldırmak, son vermek(bir kanuna veya anlaşmaya son vermek) abruptly: aniden, ani ve nezaketsiz biçimde ... Okumaya Devam Et
Future Perfect Continuous Tense
Türkçeye " den beri yapıyor olacağım" şeklinde ifade edilen zamandır. Bu tense'de future olduğu için “will”, perfect olduğu için “have” ve continuous olduğu için de “ Ving” kullanılır. Kullanılışı: 1. Önceden başlamış ya da gelecekte başlayacak bir eylemin gelecekte ... Okumaya Devam Et
Passive Voice-Edilgen Yapı
Öznenin yapan mı yoksa yapılan mı olduğunu gösteren bir yapıdır. Cümlede özne yapan durumunda ise etken, özne yapılanden etkilenen ise edilgendir. Yalnızca geçişli fiiler için kullanılır. Yani nesnesi olan fiiler passive durumda kullanılabilir Yapısı: ... Okumaya Devam Et
 Future Perfect Tense
Türkçe "yapmış olacağım" şeklinde ifade edilen ve gelecekte tamamlanmış eylemleri gösteren tense dir. Kullanılışı: 1. Gelecekte verilmiş olan belli bir zmandan daha önce bitmiş olacak eylemleri ifade etmek için kullanılır. I will have finished by tomorrow morning (yarına kadar bitirmiş ... Okumaya Devam Et
 Future Continuous Tense
Türkçe "Yapıyor olacağım" biçiminde ifade edebileceğimiz ve gelecek zamanda sürekliliğianlatan tense dir. Bir işin gelecek zamanda da devam edeceğini İngilizce olarak anlatmak istersek Future continuous tense cümle kurarız.  Bu tense Türkçe olarak sürekli gelecek zaman adı da verilir. Kullanımı: 1. Gelcek zamanda ... Okumaya Devam Et
Future Tense
  Türkçe "Yapacağım" biçiminde çevirebileceğimiz ve gelecek zaman bildiren bir yapıdır. İki türlü ifade edilir 1. will / shall yardımcı fiilleriyle 2. be going to kalıbıyla Yapısı: Olumlu     : Özne + will / shall + Fiil (yalın hali) Olumsuz : Özne +won't / shan't ... Okumaya Devam Et