Temel İngilizce

Passive Voice-Edilgen Yapı

Öznenin yapan mı yoksa yapılan mı olduğunu gösteren bir yapıdır.

Cümlede özne yapan durumunda ise etken, özne yapılanden etkilenen ise edilgendir.

Yalnızca geçişli fiiler için kullanılır. Yani nesnesi olan fiiler passive durumda kullanılabilir

Yapısı:

Simple Present Tense  My money is stolen (param çalınmış)
Present Continuous Tense      My money is being stolen ( param çalınıyor)
Simple Past Tense   My money was stolen (param çalındı)
Past Continuous Tense   My money was being stolen (param çalınıyordu) 
Present Perfect      My maney has been stolen (param çalınmış)
Past Perfect Tense  My money had been stolen (param çalınmıştı)
Future Tense    My money will be stolen (param çalınacak)
   My money is going to be stolen (param çalınacak)
Çekimsiz Fiiller   My money would be stolen  (param çalınacaktı)
   My money could be stolen (param çalınabilirdi)
   My money must be stolen (param çalınmış olmalı)        

 Tablodaki örneklerde de gördüğünüz gibi aktif cümlenin nesnesi, pasif cümlenin nesnesi olmaktadır.

Active  : Somebody stole my money. (Birisi paramı çaldı.)

Passive: My money was stolen 

 ** Edilgen yapıda önemli olan meydana gelen olay olduğu için, eylemi yapan kişi, yani özne önemli değildir. Bu yüzden biz yukarıdaki örnekte " by someone" demedik. Çünkü param birisi tarafından çalınmış demeyiz. Çoğunlukla eylemin kimin tarafından yapıldığından bahsedilmez.

 

** Ancak passive cümlede  yapanın kim ya da ne olduğu belirtilmesi isteniyor, veya yapan belirtilmeden cümle tam anlaşılmıyorsa, yapanın kim ya da ne olduğu by kelimesi eklenerek belirtilir.

John wrote this book

This book was written by John....burada yapan önemli olduğu için by eklendi.
 

NOT:

Madde söz konusu olduğunda öznenin kimin tarafından değilde ne ile etkilendiği belirtilir ve by kullanılmaz

A: Water filled the container (su kabı doldurdu)

P: The container was filled with water (kap suyla dolduruldu)

 **Soru olarak sormak istendiğinde yardımcı fiil başa gelir:

was my money stolen (param çalındı mı?)

** Soru sözcüklü sormak istediğimizde soru sözcüğü ve yardımcı fiil birlikte kullanılır:

what was stolen ? ( ne çalındı ?)

 

Active Cümleyi Passive Cümleye Çevirme:

Aktif cümleyi pasif cümleye çevirmek için  cümlelerde öncelikle nesneyi bulmak gerek. 

Nesne daha sonra pasif cümlenin öznesi olarak kullanılır

A: He ate the apple ( burada nesne apple dır)

P: The apple was eaten by him (nese özneye dönmüştür. Ayrıca şahıs zamiri olan he  nesnel zamir olan "him" olmuştur)

 

A: They don't understand this lesson ( nesne: this lesson)

P: This lesson is not understood by them ( nesne,özne oldu ve şagıs zamiri nesnel zamire dönüştü)

 

**Preposition'un olduğu fillerde cümleyi passive yaparken preposition fiilin hemen sonunda gelir ve öylece kalır.

A: He was looking for the key under the table

B: The key was looked under the table

 

**İçinde any, anybody, anything bulunan olumsuz cümleler passive'e çevrilirken any‘ler no‘ya çevrilir.

A: They did not bring the any book

P: No book was brought

 

A: He did not make anything

B: Nothing was made

 

 

 

 

Yorumlar
Sen de Yaz