Temel İngilizce

Future Tense

 

Türkçe "Yapacağım" biçiminde çevirebileceğimiz ve gelecek zaman bildiren bir yapıdır.

İki türlü ifade edilir

1. will / shall yardımcı fiilleriyle

2. be going to kalıbıyla

Yapısı:

Olumlu     : Özne + will / shall + Fiil (yalın hali)

Olumsuz : Özne +won't / shan't + Fill (Yalın hali)  (olumsuz cümlelerde shan't yapısına pek rastlanmaz)

Soru         : will / shall + özne + Fiil (Yalın)

 

will / shall kullanımı:

1. Gelecekte yapılacak eylemleri anlatmada kullanılır. Günümüz ingilizcesinde will daha çok kullanılmaktadır.

2. Karar ve istek gibi durumlarda kullanılır

3. Will olumsuz olarak kullanıldığı zaman isteksizliği veya kabul etmeyişi belirtir.

He won't take an exam  (sınava girmeyecek)

4. Söz verme ya da korkutma anlamı için 1.tekil (I)  ve çoğul şahislarda (we)  will, diğer şahıslarda shall kullanılır.

I will finish my homework before next week (haftaya kalmadan ödevimi bitireceğim)---söz verme

If you want this money, you will do necessary (parayı istiyorsan gerekeni yapacaksın)---korkutma

5. Emir cümleleri sonuna getirilen will you ya da wont you bir daveti ya da ricayı gösterir.

Open the window, will you (pencereyi aç, olmaz mı )

Come in, won't you ( içeri girmez misiniz)

6. Shall birinci tekil ve çoğul  şahıslarla,fikir almak istediğimizde kullanılır. Soruyu soran kişi karşıdan gelecek öneriyi yapmaya hazırdır.

Shall I open the door ? (kapıyı açayım mı ? )

Shall we go to the picnic ?

 

Be Going To Kalıbının Kullanımı:

1.Gelecekte planladığımız eylemleri anlatmak için kullnırız.

I borrowed some money. I am going to buy a car ( biraz borç para aldım. Araba alacağım)---planlanmış

2. Bir olayın olacağını belirten işaretler varsa ve bundan kesin sonuç çıkarıyorsan, kullanılır

Look at the clouds, it is going to rain

Not: Geçmişte niyet edilmiş ama yerine getirilmemiş bir olayı anlatmak için be fiilinin geçmiş zaman biçimi olan was / were kullanılır

I was going to study yesterday evening (dün akşam ders çalışacaktım)

why didin't you (neden çalışmadın)

I felt sleepy (uykum geldi)

 

Yorumlar
Sen de Yaz