Geometri
TYT_Geometri _8
Üçgenin Alanı
Üçgende alan geometrinin en önemli konularından biridir. Çünkü alan hesabı geometrinin diğer konularında da vardır ve üçgenin alanı bunun başlangıcıdır. Bir üçgenin alanı herhangi bir kenara ait yükseklikle o kenarın uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Şekildeki ABC üçgeninde alan |BC|.|AH|/2 şeklinde ... Okumaya Devam Et
Eşkenar Dörtgen
Kenar uzunları aynı olan paralelkenara eşkenar dörtgen denir. Daha önce paralelkenar konusunda karşılıklı kenarların eşitliğinden bahsettik. Burada ise 4 kenarın hepsi eşit olmaktadır. Aslında kare de bir eşkenar dörtgendir ancak eşkenar dörtgende kenarların birbiriyle 90 derecelik açı yapması şartı ... Okumaya Devam Et
Kare Konu Anlatımı
Çokgenler başlığında karşımıza çıkan geometrik şekillerden biri de karedir. Kare düzgün çokgen olması itibariyle görsel olarak güzel bir yapıya sahiptir. Bu konu başlığı altında kare konu anlatımı ile birlikte örnekler yapılarak konunun kavranması sağlanacaktır. Kare dört kenarlı düzgün çokgendir. Başka ... Okumaya Devam Et
İkizkenar Üçgen
Kenarlarından ikisi birbirine eşit olan üçgene ikizkenar üçgen denir. Bir üçgende kenarların eşit olması o açılara bakan kenarların da eşit olması manasına gelir. Dolayısıyla ikizkenar üçgende hem açısal eşitlik hem de kenar uzunluğu açısından eşitlik vardır. İkizkenar üçgende çizilen orta ... Okumaya Devam Et
Çokgenler
Geometrinin birçok konusunu üçgenler üzerinde gördük. Aslında üçgenler birer çokgendirler. Kenarı sayısı 3 veya 3'ten büyük olan kapalı geometrik şekillere çokgen denir. Çokgenler içerisinde üçgenlerin ve dörtgenlerin özel konumu vardır. Bütün temel geometrik kavramlar buradan çıktığı için bunlar daha çok ... Okumaya Devam Et
Çemberde Açı Konu Anlatımı
Çember ve daire geometrinin önemli konularındandır. Burada çemberi tanıdıktan sonra çemberde açı özelliklerini inceleyeceğiz. Çözdüğümüz örnek sorularla da konunun pekişmesini sağlayacağız. Geometride her konuda olduğu gibi bu konuda da ilgili kavramları öğrenerek işe başlayacağız. Çember Kavramları Sabit O noktasında r ... Okumaya Devam Et
Dikdörtgen
Özel dörtgenler içerisinde özelleşmiş bir dörtgen de dikdörtgen dediğimiz geometrik şekildir. Dikdörtgen paralelkenar gibi karşılıklı kenarları ikişer olarak paralel ve eşit uzunluktadır. Dikdörtgenin burada farkı bütün kenarların birbirine dik olmasıdır. Yani dikdörtgeni paralelkenarın özel bir hali olarak düşünebiliriz. Her dikdörtgen ... Okumaya Devam Et
Yamuk
Alt ve üst kenarları birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Yamuk özel dörtgenlerden biridir. Şekline baktığınız zaman sıradan bir dörtgen gibi görünür. Yamuk ile sıradan bir dörtgenin farkı yamuğun iki kenarının paralel olmasıdır. Şekilde ABCD yamuğu verilmiştir. [AB] // [DC] kenarlarının ... Okumaya Devam Et
Paralelkenar
Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlere paralelkenar denir. Paralelkenar özel dörtgenler kategorisinde incelenen özel bir geometrik yapıdır. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi paralelkenarda da birçok işlem üçgensel bölgeler yardımıyla yapılır. Üçgenlerin en temel geometrik yapılar olduğunu bahsetmiştik. Paralelkenarları detaylı incelemeden önce ... Okumaya Devam Et
Üçgende Benzerlik
Bir fotoğrafı ile onun büyütülmüş hali birbirine benzerdir. Bir yapının mini biblosu ona yine benzer özellik gösterir. Bir geometrik şeklin benzeri dediğimiz zaman onun belli bir oranda büyütülmüş ve küçültülmüş hali aklımıza gelir. Üçgenin boyutları değişse dahi kenar ve ... Okumaya Devam Et
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar Konu Özeti
Geometri dersinde başarılı olmak için geometrik kavramlar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekir. Aynı zamanda ilerideki konularda sık karşımıza çok çıkacak açı kavramı üzerinde durmalıyız. Geometrik Kavramlar Geometri dersine ait terimlere geometrik kavramlar denir. Şimdi en ... Okumaya Devam Et