Tarih
YKS_Tarih _21
Küreselleşme
Küreselleşme farklı iki manada kullanılmıştır. Geniş manası bilimsel ve iletişim alanında yaşanan teknolo­jik gelişmenin insan yaşamını önemli bir şekilde etki­lemesidir. Yani insan doğasındaki büyük değişimdir. Diğer tanımı ise kapitalizmin insanın değişmez gerçe­ği gibi algılanmasıdır. Küreselleşme tabiri özellikle 1990’lı yıllardan sonra önem ... Okumaya Devam Et
Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku'nun Dağılması
1917 yılı, Doğu Avrupa için çok önemli gelişmelere açıktı. Birinci Dünya Savaşı başladığında İtilaf devlet­lerinin doğudaki en önemli müttefikleri Çarlık Rusya idi. Fakat Rusya savaşa girse de ekonomik bakımdan zor durumdaydı. Müttefiklerinden yardım alamayan Rusya’da (Çanak­kale ... Okumaya Devam Et
20. Yüzyıl Başlarında Dünya
I. Dünya Savaşı 1914 yılında başlayıp 1918 yılına kadar devam eden milyonlarca insanın ölümüne ve bir o kadar da insanın yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olan dünya­da o tarihe kadar görülmemiş en büyük savaştır. Savaşın Nedenleri ... Okumaya Devam Et
Soğuk Savaş
Bu tabir II. Dünya Savaşı sonrası gündeme gelmiş olup ABD ile Sovyetler Birliği arasında ortaya çıkan gerginliktir. Aslında bu tabiri daha da öne çekebiliriz. 1917 senesinde başlayan Doğu - Batı çekişmesi II. Dünya Savaşı’ ndan sonra Doğu, Orta ve Güneydoğu Avrupa ... Okumaya Devam Et
Yumuşama Dönemi
II. Dünya Savaşı 1919 yılında Dünya’da kurulan güç­ler dengesini yıkmış 1945-1950 yılları arasında iki ku­tuplu ve iki bloklu bir denge sistemini doğurmuştu. 1950’li yıllar ise bloklaşmanın sertleştiği ve savaş ihtimallerinin arttığı dönemdir. Doğu ve Batı bloğu olarak ayrılan dünyada ... Okumaya Devam Et
II. Dünya Savaşı
1 Eylül 1939 yılında başlayan ve 15 Ağustos 1945 yı­lında sona eren İkinci Dünya Savaşı beş yıl on bir ay on beş gün sürmüştür. Avrupa’da başlayan savaş Af­rika’nın kuzeyinde ve Uzak Doğu’da devam etmiş, önce Afrika sonra Avrupa, en ... Okumaya Devam Et