Vatandaşlık
Yasama
Kamu personeli seçme sınavında (kpss) vatandaşlık alanında yasama konusunda ortalama 1-2 soru sorulmaktadır. Bu nedenle bu konuyu aşağıda anlatıldığı çerçevede iyi anlarsanız tek seferde önemli bir iş yapmış olursunuz. Yasama Yetkisi ve Özellikleri Yasama yetkisi meclisin kanun yapma ve karar alma yetkisidir. ... Okumaya Devam Et
Yürütme
Bir ülkedeki devlet faaliyetlerinin geneline yürütme denir. Yürütme; yasama ve yargı ile birlikte devletin üç kuvvetinden biridir. Yürütme ikili (düalist) bir yapıya sahiptir. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. 1982 Anayasası içinde yürütme organını güçlendiren maddeler barındırmaktadır Özellikle Cumhurbaşkanının yetkileri güçlendirilmiştir. 1982 Anayasasının yürütmeyi ... Okumaya Devam Et
Devlet ve Anayasa
Vatandaşlık dersi altında kamu personeli seçme sınavında (kpss) devlet ve anayasa kavramı irdelenmektedir. Bu konuda soru sorulmasının dışındaki önemi yaşamın temel bir noktasında olan devlet ve anayasa kavramlarını bilmemiz gerektiğidir. Konunun iyi anlaşılması için devleti tanımamız gerekir. Devlet: Bir ... Okumaya Devam Et
İdari Teşkilat ve İdare Hukuku
Devlet idaresi ve kurumların yapısını, işleyişini, idari kuruluşlar ile vatandaşlar aradaki ilişkileri ve kamusal hizmetlerin sunulmasını düzenleyen hukuk dalıdır. İdari teşkilat ve idare hukuku bir ülkede devletin işleyişinin nasıl olduğu hakkında bize bilgi verir. Her ülkenin ... Okumaya Devam Et
Yargı
Devletin 3 temel idare mekanizmasından biri de yargı ayağıdır. Yasama, yürütme ve yargı devleti oluşturan üç ana koldur. Yargının serbestçe hareket etmesi insanların adil ve özgür bir yaşam sürmesi için çok önemlidir. Kpss vatandaşlık dalında yargı konusunda ortalama 1 soru ... Okumaya Devam Et