tRNA Nerede Üretilir? | Soru-cevap - Webders.net

tRNA Nerede Üretilir?

icon_soru
Soru Kemal 09.01.2022 - 20:00

tRna ökaryot ve prokaryot hücrelerde nerede üretilir? Ökaryot hücreler icin bazı yerlerde çekirdek, bazı yerlerde çekirdekçik yazıyor. Doğrusu nedir? Teşekkürler.

icon_soru
Cevap 15.01.2022 - 18:38

Bildiğiniz gibi çekirdek veya çekirdekçik gibi kavramlar ökaryot hücreler için geçerlidir. Ökaryot hücrelerde tRNA nereden sentezlenir dediğimiz zaman bunun cevabı çekirdektir. Çekirdekten sentezlenen RNA'lar ile protein sentezi yürütülür.

Çekirdekçikten sentezlenmek özel bir durumdur. Bunun daha çok ribozomal RNA yani rRNA için olduğunu söylemeliyiz. Protein sentezinde görev alan mRNA ve tRNA gibi yapılar ise çekirdekte sentezlenirler.

Yine bildiğimiz gibi RNA tek zincirlik bir moleküldür. Sentezlendiğinde tek bir zincir halindeyken sitoplazmaya geçtiğinde katlanarak yonca yaprağı görüntüsünü alır. Bu görüntüyü almasıyla ilgili üniversite sınavında çıkmış soru olduğu için burada bu bilgiyi paylaşıyoruz.

Prokaryot hücrelerde çekirdek gibi zarlı yapılar olmadığından dolayı bütün bu süreçler sitoplazma içerisinde gerçekleşmektedir.