Matematik

A. Sıralı İkili

Herhangi iki nesne, bellli bir öncelik sırasına göre bir eleman gibi düşünülürse bu elemana sıralı ikili denir. İkilinin birinci sıradaki elemanına birinci bileşen, ikinci sıradaki elemanına da ikinci bileşen denir. 

(a, b) = (c, d) ⇔(a = c ve b = d) dir.

Örnek:

(a, 4) = (7, b) olduğuna göre a + b nedir?

Çözüm

(a, 4) ⇔ (a = 7 ve 4 = b) dir.

Buna göre a = 7 ve b = 4 ⇒ a +b = 7 + 4 = 11 dir.

B. Kartezyen Çarpım

A ve B boş olmayan herhangi iki küme olmak şartıyla birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak elde edilen tüm sıralı ikililerin oluşturduğu kümeye A ile B nin kartezyen çarpımı denir ve AXB şeklinde gösterilir. 

Yorumlar
Sen de Yaz