Anorganik Kimya Nedir?

11.03.2020 - 09:05

Kimyanın çeşitli nedenlerden dolayı alt dallara ayrıldığını biliyoruz. Bu alt dallardan biri anorganik kimyadır. Anorganik kimya ya da başka bir deyişle inorganik kimya hakkında bu yazıda kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Anorganik kimya nedir sorusu 9. sınıf müfredatında karşımıza çıktığı gibi genel kimya açısından da önemlidir.

Organik olmayan bileşiklerin kimyasal özelliklerini inceleyen kimya alt dalına "anorganik kimya" ya da "inorganik kimya" denmektedir. Organik olmayan maddelere anorganik madde denir.

Organik kimya nedir adlı yazıda organik kimyayı tanımlamıştık. Bu alanın dışında kalan bileşikleri ise anorganik kimya incelemektedir.

Karbon (C) ve hidrojen (H) organik kimyanın temelini oluşturan elementlerdir. Organik kimyada C-H (karbon-hidrojen) bağları bulunmaktadır. C-H bağı taşımayan bileşiklere genel olarak anorganik madde (inorganik madde) denebilir.

Anorganik kimya nedir

Anorganik Kimya Kullanım alanları

Şimdi de biraz anorganik kimya nerelerde kullanılır konusuna değinelim.

Organik bileşiklerin kullanım alanları elbette oldukça yaygındır. Ancak doğada anorganik maddeler de önemli bir yere sahiptir. Örneğin su bir anorganik bir maddedir. Yine asitler, bazlar ve tuzlar inorganiktir.

İlgili yazı: Analitik kimya nedir?

Maden filizlerinin ayrıştırılmasında, madenlerin işlenmesinde anorganik kimya kullanılmaktadır. Yine deterjanların üretiminde anorganik kimya yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimya endüstrisinde anorganik maddeler çok önemli bir yere sahiptir.

Cam, çimento, seramik, ambalaj, metal ve kozmetik sektörlerinde anorganik kimyanın yaygın bir kullanım alanı vardır. Ayrıca bütün kozmetik endüstrisinde de yine anorganik maddelerin işlenmesi ve kullanılması söz konusudur.

Kısacası kimyanın var olduğu neredeyse her alanda anorganik kimya da vardır.

İnorganik Bileşiklerin Özellikleri

Anorganik kimya nedir öğrendik. Anorganik kimyanın konusu olan inorganik (anorganik) bileşiklerin özellikler üzerinde de kısaca duralım.

 • Organik bileşiklere göre sayıları daha azdır.
 • Canlıların yapısına az da olsa katılırlar.
 • Organik maddeler gibi yanıcı değildirler.
 • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • Tepkimeleri hızlıdır.
 • Genellikle iyonik bağlıdırlar.
 • Çoğunlukla kokusuzdurlar.
 • Büyük bir kısmı suda çözünür.

İnorganik maddeler sayıca azdır. Ancak inorganik maddelerdeki element çeşitliliği çok daha fazladır. Organik maddelerin yapısına C, H ve O elementleri ağırlıklı görülürken inorganik maddelerde çok daha fazla çeşitte element bulunabilir.


Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap