Analitik Kimya Nedir?

01.11.2019 - 21:26

Kimyanın gelişen bir bilim olduğunu ve inceleme alanı arttıkça çeşitli alt dallara ayrıldığını söylemiştik. Kimyanın alt dalları yazısında da bu dallara değinmiştik. Bugün bu yazıda kimyanın alt disiplinlerinden analitik kimya üzerinde duracağız. Analitik kimya nedir ve nerelerde kullanılır gibi temel sorulara cevap vereceğiz.

Analitik kimya, maddelerin içeriklerini sayısal verilerle açıklayan ve bu konuda araştırmalar yapan bir bilim dalıdır. Temeli sayısal verilere dayanır. Hangi maddede ne olduğunun bilgisini inceler.

Son yıllarda iyice popüler hale gelen bu alan kimyacıların önemli çalışma alanları arasındadır.

Analitik kimya nedir

Analitik Kimya Nerelerde Kullanılır?

Analitik kimya meslekleri denince ilk olarak aklımıza analitik kimyagerler gelir. Analitik kimyagerler, kimyadaki hemen hemen her alanda ve her türlü endüstride karşılaşılan problemleri çözmek için kimya bilgisinin yanında bilgisayar ve istatistik kullanırlar.

Örneğin gıda ve ilaç sanayisinde gıda ve ilaçların güvenilir olması için içerdikleri maddelerin belirli oranda olması gerekir. Bunun için de sürekli ölçüm yapmak gerekir. Laboratuvarlarda bu içerikleri araştırma işi  analitik kimyagerlerin görevidir.

Çoğu sanayi sektöründe kimyasallar kullanılmaktadır. Üretilen maddelerin belirli maddeleri istenilen aralıkta içermesi gerekir. Birçok ülkede bu konuda yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Örnek olarak gıda üretim bandında çıkan gıda maddelerinden belli bir zaman aralığında örnek numuneler alınır. Bu şekilde sürekli testler yapılarak üretimin gereken şartları sağlaması hedeflenir.

Analitik kimya ne ile uğraşır dersek kısaca sanayinin hemen her dalıyla ve akademik çalışmalarla uğraşır diyebiliriz. Ayrıca devletin de çeşitli kademelerinde bu alanda uzmanlaşmış kişilerin istihdam edilmesi gerekir.

Analitik kimyada ölçüm yapmak, ileri laboratuvar tekniklerini kullanmak ve kimyasal tepkimeler konusunda uzman olmak şarttır.

Analitik Kimyagerler Neler Yapar?

Analitik kimyagerlerin üretim başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yaptıkları çalışmaları şöyle örneklendirebiliriz:

  • Nitel ve nicel gözlemler yapmak
  • Numune alım standartlarına uygun olarak numune almak
  • İncelenecek numune materyallerini belirlemek ve içerikten izole etmek
  • Hata limitlerini belirlemek
  • Verileri tablolama, işlemek ve raporlamak
  • Çıkan verileri yorumlamak ve gereğini yerine getirmek

Analitik kimya meslekleri genellikle laboratuvarlarda yapılan mesleklerdir.

Analitik Kimya Alanının Gereklilikleri

Bilgisayarlı otomasyon sistemlerinin gelişmesi analitik kimyagerlerin tekrarlan rutin analizler yapma sorununu çözmüştür. Günümüzde çeşitli robotlar birçok numuneyi hazırlayabilir ve analiz edebilirken, bilgisayar sistemlerinin gelişmesi ise çıkan sonuçların yorumlanması ve sonuçlarının tablolanarak analiz edilmesini kolaylaştırmıştır.

Ancak bütün bu gelişmelere rağmen analitik kimya uzmanının konuları iyi bilmesi ve analizlerin başında durması gerekir. Analitik kimya alanı diğer kimya alt dallarından da iyi derecede bilgi gerektirir. Organik ve inorganik kimya bilgisi bu alanların başında gelmektedir.

Sistemlerin gelişmesi analitik kimyacılar için de yeni çalışma metotları geliştirmeyi zorunlu hale getirdi. Örneğin üretimde çalışan bir kimyacının inceleme yaptığı alanla ilgili yasal gerekliliği ve denetim sürecini bilmesi gerekebilir. Yine bilgisayarlı sistemler kullanıldığı için bu alanda özelleşmiş yazılımları kullanabilme becerisi de mesleki anlamda büyük bir katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak bu iş tamamen robotlara aktarılsa dahi sürecin yönetimsel boyutunu üstlenen bir uzman analitik kimyacıya gerek olacaktır. Ancak yukarıda da değindiğimiz gibi iyi bir analitik kimyacı olmak demek aynı zamanda iyi bir kimyacı olmak demektir. Çünkü kullanılan bilgiler temel kimya bilgileridir.


Etiketler:
  • kimya    
  • Yorumlar
    Yorum Yap