Kimyanın Alt Dalları

22.10.2018 - 17:41

Kimya bugün hayatımızın her alanını işgal etmiş çok önemli bir temel bilimdir. Kimyanın tıpkı fizik gibi birçok alt dalı bulunmaktadır. Kimya biliminin genişlemesi ve bildiğimiz bilginin artması sonucu kimyacıların uğraş alanları da çeşitlenmiştir. Bunun sonucu olarak kimyanın çeşitli alt dalları ortaya çıkmıştır. Bu yazıda kimyanın alt dalları ve uğraş alanları üzerinde duracağız.

Kimyanın alt disiplinleri kısaca şöyle sıralanabilir:

 • Biyokimya
 • Fizikokimya
 • Analitik kimya
 • Organik kimya
 • İnorganik kimya
 • Polimer kimyası
 • Endüstriyel kimya
 • Petrokimya

Kimyanın alt dalları ile ilgili kısa bilgi isteyenlere bu liste dahi yeterli olacaktır. Ancak özet yetmez diyenler için kimyanın alt dallarını biraz daha detaylı ele alabiliriz.

Kimyanın alt dalları

Kimyanın Alt Dalları ve Uğraş Alanları

Şimdi de kimyanın alt dalları ve uğraş alanları üzerinde duralım.

Biyokimya

Canlılarda bulunan birçok organik bileşik vardır. Örneğin çeşitli amino asit ve proteinler canlının yapısına katılmaktadır. Biyokimya canlılıkla ilgili bütün bileşikleri inceler. Bu açıdan bu alan kimya ve biyolojinin ortak alanıdır.

Canlılarda sürekli birçok kimyasal reaksiyon gerçekleşmektedir. En basit örneğiyle solunum tepkimeleri her an her hücrede gerçekleşmektedir. Biyokimya bilimi canlılarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonları, bunların özelliklerini ve reaksiyonlarda rol alan bütün etmenleri ele alır. Bu nedenle tıp alanı için de biyokimya önemli bir alt daldır.

Fizikokimya

Atom, enerji, maddenin hal değiştirmesi gibi birçok faktör hem fiziğin hem de kimyanın ortak alanıdır. Fizikokimya alanı, kimyasal reaksiyonların fizik bilimi açısından ele alındığı bir sahadır.

Maddenin moleküler düzeyde incelenmesi fizik ve kimyanın birlikte çalışmasını zorunlu kılar. Fiziğin termodinamik dalı özellikle kimyasal tepkimelerdeki enerji ile doğrudan ilişkilidir.

İlgili konu: Fiziğin alt dalları

Analitik Kimya

Kimyanın matematiği çok kullanan alt dalıdır. Kimyasal bileşiklerin içerisindeki çeşitli maddelerin oranları, kimyasal maddelerin ve reaksiyonların ölçülebilen özelliklerinin ölçülmesi ve analiz edilmesi analitik kimyanın çalışma alanlarındadır.

Kimyada bazı değişimler nitel gözlemin konusu olurken bazıları da nicel gözlemin konusudur. Nicel gözlem ölçümün yapıldığı ve matematiksel ifadelerin kullanıldığı gözlemdir. Analitik kimya nicel gözlemler üzerine kuruludur.

Organik Kimya

Organik kimya kimyanın en geniş alt dallarından biridir. Bu nedenle kimya biliminin ana dalları arasında görülebilir. Çünkü çok fazla organik bileşik vardır ve organik kimya bu bileşikleri incelemektedir.

Organik bileşikler karbon ve hidrojen içeren bileşiklerdir. Organik bileşiklerin ana maddesi karbondur. Bu nedenle organik kimyaya karbon kimyası da denmektedir.

İnorganik Kimya

Organik kimyanın dışında kalan bileşikleri inceleyen kimya alanıdır. Bu alanda da çok çeşitli bileşikler vardır. İnorganik kimyanın uğraş alanı çok geniş olduğu için diğer birçok kimya disiplinini de kapsamaktadır.

İçinde karbon olan her bileşik organik değildir. Örneğin CO2 inorganik bir bileşiktir ve organik kimyanın alanına girmez.

Polimer Kimyası

Polimerler küçük yapıdaki monomerlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bileşiklerdir. Örneğin çok sayıda glikoz bir araya gelerek nişastayı oluşturur. Glikoz monomer, nişasta ise polimerdir.

Sanayide kullanılan birçok polimer madde vardır. Monomerlerden polimer elde edilmesine polimerleşme denmektedir. Polimer kimyasının temel uğraş alanı polimerleşme reaksiyonları ve polimerlerin kendine ait özellikleridir.

Endüstriyel Kimya

Günümüzde ekonominin temeli endüstridir. Endüstri de bilimin bir ürünüdür. Endüstriye en fazla katkı yapan bilimler fizik ve kimya gibi temel bilimlerdir. Bugün sanayide kimya bilgisi olmadan neredeyse hiçbir şey üretilemez. Bütün üretim süreçlerinde kimya vardır. Endüstriyel kimyanın uğraş alanı üretim için kullanılacak kimyadır.

Temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok kimyasal maddeyi biz günlük hayatımızda kullanırız. Bu nedenle sadece kimya endüstrisi bile devasa bir alandır. Ancak kimyanın kimyasal üretimi dışındaki alanlarda da mutlaka kullanıldığını unutmamalıyız.

Petrokimya

Petrol insanlar için hem önemli bir enerji kaynağı, hem de birçok ürün için ham madedir. Petrolün işlenmesinde ve arıtılmasında birçok kimyasal reaksiyon gerçekleşir. Petrokimyanın temel uğraş alanı petrolü işlemek ve kullanıma hazır hale getirmektir.

Petrolün ekonomik değeri düşünüldüğü zaman petrokimya bilgisinin ve teknolojisinin de önemi anlaşılacaktır. Günümüzde birçok gelişkin ülke petrol kaynaklarına sahip olmadığı halde petrol işlemekten para kazanmaktadır.

Bunun dışında da kimyanın çeşitli alt dalları vardır. Detaylı üzerinde durmadan liste olarak şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Elektrokimya
 • Agrokimya
 • Çevre Kimyası
 • Farmasötik Kimya
 • Gıda Kimyası
 • Jeokimya
 • Nükleer Kimya
 • Teorik Kimya
 • Termokimya
 • Tekstil Kimyası
 • Medikal Kimya

Etiketler:
 • kimya    
 • Yorumlar
  Yorum Yap