Fiziğin Alt Dalları

09.12.2016 - 19:15

Fizik tabiattaki olayların işleyişini inceleyen bir doğa bilimidir. Fizik bilimi geliştikçe zamanla alt dallara ayrılmıştır. Fiziğin alt dalları mekanik, termodinamik, optik, elektrik, manyetizma, atom fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği şeklindedir.

Fizik ile diğer bilimlerin ilişkisini fiziğe giriş niteliğinde olan fiziğin doğası konusunda anlatmıştık. Burada sadece fiziğin alt dalları ile ilgili özet açıklamalar sunulacaktır.

fiziğin alt dalları

Fiziğin alt dallarını oluşturan konuları tanımlarıyla beraber bilirsek fizik bilimini daha iyi tanırız.

Fiziği Oluşturan Alt Dallar

Mekanik: Fiziğin alt dalları denince ilk akla gelen alan mekanik alanıdır. Mekanik kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvetin etkisinde kalan cismin davranışını açıklamaya çalışır. Bir konuda hareket, kuvvet gibi değişkenler varsa o konu mekanik alt başlığı altında incelenir. Mekanik klasik fiziğin temelidir.

Termodinamik: Termo ifadesinden de anlaşıldığı gibi sıcaklık ve ısı kavramlarını inceleyen fizik alt dalıdır. Isı ve ısının yayılması, ısı transferi, ısı yalıtımı gibi konular termodinamik konusu altında incelenir. Lise fiziği açısından ısı ve sıcaklık konusu olarak karşımıza çıkar. Ancak termodinamik irdelendiği zaman çok geniş bir konudur.

Elektrik: Elektrik yükleri arasındaki ilişkiyi inceler. Elektrik akımı, kondansatör, bobin, direnç, diyot gibi devre elemanlarını inceler. Elektronların hareketinden başlayarak elektriğin oluşumu, iletimi gibi konuları işler. Fizikte elektrik konusu altında birçok alt başlık bulunmaktadır.

Manyetizma: Dünyanın manyetik alanını, mıknatısları, elektrik akımın oluşturduğu manyetik alanı ve yüklü parçacıkların manyetik alandaki hareketini inceler. Manyetizma elektrik ile iç içedir. Bu nedenle fiziğin elektrik ve manyetizma alt dalları yoğun ilişki içerisindedir.

Optik: Işık olaylarını inceler. Işığın kırılması, yansıması, yayılması, gölge oluşumu, görme, mercek, ayna, teleskop gibi fizik kavramlarıyla ilgilidir. Gözlüklerin yapımından tutun da güneş enerjili sistemlere kadar birçok sahada optikten yararlanılır.

Atom fiziği: Atomların yapısını oluşturan unsurların nasıl etkileştiğini inceler. Atom konusu normalde kimyanın inceleme alanıyken birçok hareket ve kuvvet unsurunun atom içerisinde yer alması onun fizik içinde de incelenmesini zorunlu kılmıştır. Elektronların hareketi, fotonlar, atom altı parçacıkların davranışı gibi konular atom fiziği içerisinde incelenir.

Nükleer fizik: Atom çekirdeğinin yapısını, temel özelliklerini, bağ enerjilerini, çekirdek tepkimelerini ve ışımaları inceleyen fizik alt dalıdır. Kimyadaki çekirdek kimyası alanıyla iç içedir.

Katıhal fiziği: Katı maddelerin atom dizilişlerini, yarı iletkenler, kristal örgüler, bağlar, açılar, elektriksel iletkenlik, yalıtkanlık, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler. Maddenin katı formuna özgü bütün özellikleri bu alana girer.

Atom fiziği, katıhal fiziği ve nükleer fizik diğer fizik alanlarına göre son yıllarda epey gelişmiş fizik alt başlıklarıdır. Yeni çalışmalar ile bu alanlar daha çok aydınlatılmaktadır. Fiziğin alt dalları denince klasik anlamda aklımıza mekanik, optik ve elektrik gelir. Ancak atomun içerisine girdikçe fizik için çok geniş bir çalışma alanı doğmaktadır.

Fiziğin Alt Dallarına Örnekler

Fiziğin alt dallarını açıklamalı olarak anlattık. Şimdi de bu alt dallara ait örnekleri ele alalım. Fizik günlük alanda nasıl kullanılıyor onu inceleyelim.

Teknolojinin geliştirilmesinde fiziğin çeşitli dallarından faydalanırız.

Hareket ve kuvvet içeren her alanda mekaniği kullanırız. Örneğin bir arabanın lastiğini tasarlarken sürtünme yasalarından faydalanırız. Bir köprü yaparken ya da bir bina dikerken mekanik bilgisi karşımıza çıkar. İnşaat mühendisliğinin temeli mekanik ilkelerine dayanır.

Bir aramanın motorunun enerji üretmesi termodinamikle ilgilidir. Yakıtın yanması ve çıkan ısıyı enerji olarak kullanmak bu alanın işidir. Isıtıcılar, soğutucular, bütün ısıl işlemler işin termodinamikten faydalanır.

Elektrik günlük hayatta en çok kullanılan enerjidir. Evimizdeki bütün teknolojik aletleri elektrik ile çalıştırırız. Bu enerjinin anlaşılması, üretilmesi ve kullanılması fiziğin elektrik ilkelerinden faydalanmakla mümkün olur.

Bütün gözlükler, camlar, aynalar ve aydınlatma sistemleri optiğin alanıdır. Optik bilgimiz olmazsa göz ameliyatlarıyla miyop problemini çözemezdik. Gözlük de yapamazdık.

Bahsettiğimiz diğer üç alan fiziğin teorik kısmıyla ilgilidir. Bu alandaki bilgilerin de günlük hayatta karşılıkları vardır. Ancak bu alan diğer alanlara nazaran daha az karşımıza çıkar.


Etiketler:
  • fizik    
  • Yorumlar
    Yorum Yap
    Utku Samast 2018-04-08-165322

    Proje ödevime çok katkısı oldu teşekkürler!!!