sosyoloji

Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallar Nelerdir?

İnsan doğası gereği sosyal bir varlıktır. Bu sosyallik onun toplum içinde yaşamasını zorunlu kılar. Toplum içinde yaşamak aynı zamanda bireyin mutlu olması ve kendini geliştirmesi için de şarttır. Ancak toplum içinde yaşamak kişilere birtakım görev ve sorumluluklar da yükler. Kişilerin toplum içinde belirli normlara uymasını sağlayan kurallara biz toplumsal düzen kuralları ...

Okumaya devam et

Kurumların Toplum Hayatındaki Yeri Nedir?

Sosyolojiyle ilgili sorulan en önemli sorulardan biri kurumların toplum hayatındaki yeriyle ilgilidir. Kurumların toplum yaşamındaki yeri sosyoloji açısından incelenmesi gereken temel meselelerden biridir. Konuyu anlamak açısından önce neyi incelediğimize göz atalım. Toplumsal kurumlar birlikte yaşayan insan topluluklarının iş birliği içine girmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Toplumsal Kurumlar Nelerdir? Kurumlar denince sosyolojide sınıflara ayrılmış ...

Okumaya devam et

Kültürel Özümseme (Asimilasyon)

Kültürel özümseme ya da başka bir deyişle kültürel asimilasyon bireyin ya da toplumun çeşitli yönlerden başka gruplara benzemesidir. Kültürel özümsemeye uğrayan bir birey veya bir toplum olur. Kültürel özümseme kültürel değerlerin korunmasını isteyen kişilerce olumsuz görülürken, bunu yaşama ayak uydurmak olarak tanımlayıp olumlu görenler de vardır. Olumlu veya olumsuz yönlerinden ...

Okumaya devam et

Sosyal Yapı

Sosyolojinin en önemli işlevlerinden biri sosyal yapıyı incelemektir. Sosyal yapı diğer bir deyişle toplumsal yapı sosyal çevreyi oluşturan kurum ve kalıplardır. Sosyal yapı hem sosyal etkileşimin bir ürünüdür hem de sosyal etkileşimi etkileyen bir faktördür. Dolayısıyla sosyal yapının hem sebep hem de sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Hep sebep hem sonuç olma ...

Okumaya devam et

Sosyal Değişmeyi Etkileyen Faktörler

Sosyal değişim, geniş anlamıyla ekonomik, kültürel, sosyal ve politik kurumların ve ilişkilerin zaman içerisinde dönüşmesi olarak tanımlanır. Sosyal değişmenin diğer adı toplumsal değişimdir. Sosyal değişmeyi toplumsal değişme olarak sosyoloji dersi altında bir başlık olarak görürüz. Sosyal değişmeyi etkileyen etmenlerden herhangi birindeki değişiklik sosyal değişim olarak sonuç verir. Şimdi sosyal değişime ...

Okumaya devam et