Kültürel Özümseme (Asimilasyon)

25.12.2016 - 13:48

Kültürel özümseme ya da başka bir deyişle kültürel asimilasyon bireyin ya da toplumun çeşitli yönlerden başka gruplara benzemesidir. Kültürel özümsemeye uğrayan bir birey veya bir toplum olur. Kültürel özümseme kültürel değerlerin korunmasını isteyen kişilerce olumsuz görülürken, bunu yaşama ayak uydurmak olarak tanımlayıp olumlu görenler de vardır. Olumlu veya olumsuz yönlerinden bağımsız olarak bireyin ya da bir grubun zamanla bu tarz dönüşümler geçirdiği de ortadadır. Kültürel değişimi anlamak için önce kültürün ne olduğunu bilmek gerekir.

kültürel özümseme

Kültür, dil, din, yemek, sosyal alışkanlıklar, müzik ve sanat başta olmak üzere birçok sosyal özellik üzerinden tanımlanan belirli bir grubun karakteridir. Kültür din, millet, ülke, kök ve hatta aile bazında farklılıklar gösterebilir. Kültürel ortaklık üstten alta doğru daralan bir eğilim gösterir. En küçük kültür biriminde kişinin aile görgüsü ve şahsi mizacı vardır. Kültürel özümseme toplum içerisindeki karmaşık dengelerin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Toplumun dışsal ve içsel birçok fiziksel ve sosyal denge faktörü vardır.

Özümseme Süreci

Bireyin asimilasyonu en çok göç ile mümkündür. Kendi kültür bölgesinin dışına çıkıp başka kültürler içerisinde yaşayan insan şahit olduğu yeni kültürü özümseme eğilimi gösterir. Ancak bu her zaman aynı hızda ve düzeyde olmaz. Göçlerde asimilasyon yaşa, kimliğe ve karaktere oldukça bağlıdır.

Kültürel asimilasyon, grubun koşullarına bağlı olarak hızlı veya kademeli bir değişimi içerebilir. Tam asimilasyon, bir toplumun yeni üyeleri diğer grubun üyelerinden ayırt edilemez olduğunda sağlanır. Bir göçmen grubun asimile olmasının istenip istenmediği, çoğunlukla hem grubun üyeleri hem de hakim toplumun ileri gelenleri tarafından tartışılır. Bazen değişime aday grup değişime direnir ve değerlerini aynen muhafaza etmek ister. Bazen de grubu dahil olmak isteyen aday grubu toplum kabul etmez. Aday grup ile hakim grup arasındaki ilişki bu açıdan farklılıklar gösterebilir.

Kültürel Özümsemenin Etkileri

Kültürel özümseme olumlu ve olumsuz birçok etkiye sahiptir. Özümseme aynı zamanda kültürel bütünleşme de olduğu için yaşamı daha uyumlu hale getirir. Bu özümsemenin olumlu etkileri arasında gösterilebilir. Fiziki koşullar değiştikçe insanların kültürleri de uzun vadede bununla paralel bir şekilde değişim gösterir. Yaşama uyum sağlama ve hayatta kalma içgüdüsü buna neden olur. Bu nedenle tabi ki değişim kaçınılmazdır.

Öte yandan çok hızlı değişimler toplumda olumsuz yozlaşmalara neden olur. İnsanoğlu medeniyeti çok uzun süren süreçlerden geçerek inşa etmiştir. Kazanılan bütün değerleri günün değişim ihtiyacına karşı korumazsa bu değerler boşa gider. İnsanın medeni olmasının sebebi öğrendiklerini aktarabilmesidir. Bu aktarım kültürel bir birikimi ve aidiyeti de beraberinde getirir. Kültürel özümseme bütün olumlu değerlerden kopma ve yozlaşma şeklinde olursa olumsuz etkiler doğurur.


Etiketler:
  • sosyoloji    
  • Yorumlar
    Yorum Yap